جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 21
عزت و ذلت اجتماعی از دیدگاه قرآن
نویسنده:
محسن اصغری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این پایان نامه در چهار فصل عزت و ذلت اجتماعی را با تکیه بر آیات قرآن بررسی کرده است. در فصل اول کلیاتی از بحث نظیر مفهوم شناسی عزت و ذلت و اجتماع در لغت و قرآن آمده است. در فصل دوم با عنوان عزت اجتماعی از مظاهر عزت اجتماعی نظیر امنیت، استقلال، آزادی، اقتدا و اخوت دینی و عوامل عزت اجتماعی مانند ایمان به خدا، تقوا، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، حاکمیت الهی، عدالت اجتماعی، اتحاد و علم بحث شده است. در فصل سوم ذیل عنوان ذلت اجتماعی از مظاهر ذلت اجتماعی چون ناامنی، وابستگی و اسارت و عوامل ذلت اجتماعی مثل کفر، تفرقه، اختلاف شدید طبقاتی، حاکمیت طاغوت، فسق، ظلم، پیمان شکنی و سستی در دفاع از ارزش ها سخن رفته است. در فصل چهارم خلاصه و نتایج مباحث آمده است.
برهان نظم از منظر فلسفه نقادی کانت
نویسنده:
علی فتح طاهری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
یکی از ساده‎ترین، عمومی‎ترین و در عین حال کهن‎ترین براهینی که برای اثبات وجود خدا اقامه شده، برهان نظم یا برهان غایت‎شناختی است. اندیشمندان بسیاری در تأیید یا رد این برهان قلم‎فرسایی کرده‎اند که در این میان، نقدهای کانت شهرت فراوان دارد. موضع کانت در برابر این برهان، هم جانبدارانه است و هم منتقدانه. او برهان نظم را همواره شایسته احترام می‎داند، زیرا تنها برهانی است که راه فهم را برای اعتقاد به وجود خداوند هموار می‎سازد و به آن جهت طبیعی می‎بخشد. این برهان مدعی است که از طریق شناخت طبیعت و بدون استناد به هیچ برهان استعلایی می‎تواند وجود خدا را مبرهن سازد؛ لیکن در عمل از عهده این کار برنمی‎آید و به ناچار در مراحلی از برهان از تجربه دست می‎کشد و به دو برهان دیگر یعنی برهان جهان‎شناختی و برهان وجودی پناه می‎برد. در نتیجه، برهان نظم علاوه بر نقایص خاص خود، مغالطه‎های دو برهان دیگر را نیز مرتکب می‎شود. کانت با انحصار براهین اثبات وجود خدا در سه برهان و رد هر سه، راه عقل نظری را در اثبات هستی خدا بسته می‎بیند و در نهایت مدعی است که اعتقاد به خدا را فقط بر بنیادهای اخلاقی می‎توان استوار ساخت.
صفحات :
از صفحه 57 تا 81
نقش اعتقاد به خدا در معنابخشی به زندگی
نویسنده:
معروفعلی احمدوند، سمیه طاهری ­اندانی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
آنچه انسانِ امروزی را رنج میدهد، احساس بی هدفی و بی معنایی در زندگی است. از آنجا که اعتقاد به خدا و صفات کمال او میتواند نقش بسیاری در معناداری زندگی داشته باشد، این نوشتار به بررسی نقش این اندیشه در معنابخشی به زندگی انسان موحد میپردازد. انسان باایمان به خدایی حکیم، به آفرینشی هدفمند معتقد شده و در پرتو آن از پوچی رهایی مییابد؛ با ایمان به عدالت الهی، قوانین هستی را عادلانه دانسته، روح امیدواری در او دمیده میشود؛ با اعتقاد به عالم بودن خداوند، اجزای جهان را برخاسته از آگاهی و معنادار مییابد؛ در پرتو باور به خدایی توانا، شور و نشاط درونی اش با قدرتی ماورائی گره خواهد خورد؛ با اعتقاد به رحمت واسعه الهی، زندگی امیدوارانه و معناداری خواهد داشت و... . باورِ قلبی عمیق در بعد نظر و پایبندی به دستورات چنین خدایی میتواند زندگی را معنادار کند.
صفحات :
از صفحه 7 تا 20
 رابطه ایمان و معرفت از دیدگاه علّامه طباطبائى با محوریت تفسیر المیزان
نویسنده:
امرالله قلى زاده، محمد جعفرى
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره,
چکیده :
مسئله ایمان دینى، یکى از مهم ترین مباحثى است که در ادیان به طور عموم و ادیان ابراهیمى به طور خاص مورد توجه بوده است. تاریخ اسلامى گواه این است که مسئله ایمان یکى از کهن ترین موضوعات اعتقادى است که فرق مختلف اسلامى بدان پرداخته اند. این نوشتار، با روش توصیفى تحلیلى مى کوشد با نگاه قرآنى، مسئله رابطه ایمان و معرفت از دیدگاه علّامه طباطبائى را مورد بررسى قرار دهد. ابتدا معناى ایمان و معرفت و سپس متعلق ایمان و در نهایت رابطه بین ایمان و معرفت مورد بررسى واقع شده است. سه نوع رابطه بین ایمان و معرفت متصور شده و در نهایت رابطه اى را مقبول دانسته که معرفت نقش زمینه و مقدمه را در حصول ایمان ایفا مى کند. در ضمن، رابطه معرفت حضورى با ایمان و امکان حصول ایمان با ظن نیز مورد مداقه واقع شده است.
صفحات :
از صفحه 91 تا 100
یاد او: ذکر از دیدگاه قرآن و روایات
نویسنده:
صدیقه محمدیان داش خانه
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
موضوع پایان نامه ذکر از دیدگاه آیات و روایات است آنچه تاکنون دراین نوشتارنگارش می یابد سخن ازعشق سوزان وپرجاذبه ذکرویادخداوند است که درسه بخش سخن تنظیم شده . بخش اول ،درآمدی برمباحث ذکر مورد بحث قرارگرفته. دربخش دوم،ذکرازدیدگاه قرآن وروایات می باشد وبخش سوم آن رابطه ذکروایمان می باشد. که با توجه به آیات قرآن وراهنمایی های رهبران دینی به این نتیجه می رسیم که ذکر ویادخداوند مانند خیلی ازچیزهای دیگر درمعرض غفلت های زیادی قرارمی گیرد که هر یک ازآنان می تواند ماراازیادوذکر خداوند بازداشته وازرسیدن به سعادتمندی محروم سازد. به طور کلی می توان گفت که برخی ازاین عوامل درونی به حساب می آیند وتاانسان ازطریق تزکیه وپاکسازی درون وارد نشود ،همواره بامشکلاتی روبرو خواهد بود وبرخی دیگر جنبه بیرونی دارند ،مانند جلوه های زندگی دنیا، مال وفرزند که توجه وعلاقه بیش ازحد آنان رابه سوی خودکشانده وازیاد خداباز خواهد داشت. وظیفه مااین است که باهرکدام ازاین عوامل به گونه ای مناسب به مبارزه برخواسته وسعی نماییم ابتدا عوامل درونی ونفسانی رابرطرف نموده وپس ازآن باعوامل بیرونی مبارزه نماییم وهمواره باید به این نکته توجه نماییم که همان گونه که درامور طبیعی هرچه یک شیء ارزشمندتر یاشد دست یابی به آن وپس ازآن نگهداری ازآن نیز مشکل تر است وتلاش فراوانی برای نگهداری ازآن لازم است. در امور معنوی نیز چنین است که دست یابی به امر ارزشمندی مانند ذکر خداوند ونگهداشت آان تلاش ومواظبت فراوان می طلبد ودشمنان خطر ناکی همانند هواهای نفسانی وشیطان ... که هرکدام به گونه ای زمینه ی غفلت ازخداوند رافراهم می نمایند وسعی دارند تا نقش ارزشمند وسرنوشت ساز یاد خداوند راازانسان گرفته واورابه ناامیدی بکشانند. دراین زمینه توجه به آموزه های قرآنی ودستورت معصومین علیهم السلام که دربخش سوم با عنوان رابطه ذکروایمان نگارش یافته دارای ارزش واهمیت فراوانی است که بااستفاده از آن آموزه ها ومواظبت براشتغال همیشگی بریاد خداوند زمینه حضور وحاکمیت الهی درتمام ابعاد زندگی مافراهم شده ومی توانیم ازنفوذ وسلطه ره گیرانی که درکمین خداجویان نشسته اند جلوگیر ی نماییم. بنابراین باید تلاش نماییم که باتفکر واندیشه ای خداجویانه ازدریای رحمت الهی که به واسطه یادونام او نصیب ما می گردد ،محروم نمانیم ودرپناه یادخداوند به زندگانی هدفمند دست یافته ونگرانی ها واضطراب هایی که سایه ی شوم خود رابرسرما گسترانیده اند ازخود دور سازییم. واقعیت این است که رسیدن به سعادت دنیا وآخرت که آرزوی همگان است،جزبا بودن درپناه یاد خداوند میسرنخواهد شد، زیراانس وتوجه داشتن به خداوند است که به انسان بینش وتفکر صحیح داده واوراباواقعیت ها آشنا می نماید تادرزندگی خود به نگرانی های تباه کننده واضطراب هایی که هرکدام انسان را به سوی آینده تاریک می کشاند،گرفتارنیاید. سرانجام این که، باید تلاش کنیم راهی رابرگزینیم که تمام کارها وفعالیت های مابایاد ونام خداوند آغاز شود وهمواره حضور خداوندرا درتمام مراحل زندگی خوددرک نماییم. واژگان کلیدی: ذکر، اطمینان ،غفلت.واژگان مترادف: تنبیه ،یقظه.
گاهى در ایمان به خدا گرفتار شک و تردید مى شوم و خیلى نگران مى شوم و عذاب وجدان مى گیرم، مرا راهنمایى کنید چگونه مى توانم به یقین برسم؟
نوع منبع :
پرسش و پاسخ
پاسخ تفصیلی:
پاسخ : ایمان به خدا قرآن کریم به تفصیل، درباره «شناخت» و ارکان آن؛ (معلوم، علم، عالم) و نیز درباره شرایط، وسایل، ابزار، موانع و حجاب هاى «شناخت» سخن گفته است.1 از آنجا که «ایمان» مبتنى بر معرفت و شناخت است، در قرآن تأکید فراوانى بر «شناخت خداوند» رفت بیشتر ...
فلسفه عقیده به خدا و پیامبران و امامان چیست؟
نوع منبع :
پرسش و پاسخ
پاسخ تفصیلی:
پاسخ : پاسخ به اين پرسش را امام رضا(ع) در روايتي داده اند. از امام رضا (عليه السلام) پرسيدند فلسفه عقيده به خدا و پيغمبران و امامان و آنچه از جانب او آمده چيست؟ حضرت فرمودند:« لعلل كثيره منها ان من لم يقر بالله عزوجل لم يجتنب معاصيه و لم ينته عن ارتك بیشتر ...
چگونه به خدای نادیده ایمان بیاوریم؟
نوع منبع :
پرسش و پاسخ
پاسخ تفصیلی:
پاسخ : ما بسياري از حقايق را از غير راه حواس ظاهري درك مي‌ كنيم و با اين كه قابل درك حسي نيستند، اعتقاد يقيني به وجود آنها داريم؛ مثلاً از حالت ترس و محبت، يا اراده و تصميم خودآگاه هستيم و نسبت به وجود آن اعتقاد يقيني داريم؛ در صورتي كه اين پديده‌هاي بیشتر ...
مسلمان به خداى خود و هندو نیز به بت خود و هر کس به دین و آیین و اله خود توسّل مى جوید و پاسخ مى گیرد و این امر باعث تقویت اعتقاد فرد مى شود؛ در همه اینها باور انسان مشترک است. حال آیا چیزى فراتر از باور انسان وجود دارد؟
نوع منبع :
پرسش و پاسخ
پاسخ تفصیلی:
پاسخ : واقعیت داشتن خدا سخن از باور، اعتقاد و ایمان، مجالى وسیع و زمینه اى دیگر مى طلبد. همین قدر باید گفت که آنچه انسان به آن اعتقاد و باور دارد، بحثى جدا و برآورده شدن حاجت ها و بهره بردن از توسّلات، سخنى دیگر است. نکته قابل توجّه اینکه آیا ممکن اس بیشتر ...
اگر اعتقاد به خدا نبود برای انسان چه اتفاقی می افتاد؟ چرا غربی ها که دین ندارند بیشتر پیشرفت کرده اند؟
نوع منبع :
پرسش و پاسخ
پاسخ تفصیلی:
پاسخ : اگر خدا نبود ما هم نبودیم . ما پذیرفتیم که خدا خالق هستی است ، پس اگر او نبود هستی هم نبود . حالا اگر بخواهیم بگوییم که اعتقاد خدا در زندگی ما چه اثر و کارکردی دارد ، این دید درست نیست که بگوییم غربی ها اعتقاد به خدا نداشتند و پیشرفت کرده اند بیشتر ...
  • تعداد رکورد ها : 21