جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
الفکر الکلامی عند الشهید الصدر (ره)
نویسنده:
زید بطاط
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این نوشتار به بررسی روش‌شناسی شهید سیدمحمدباقر صدر در مباحث کلامی و ابداعات ایشان در این زمینه می‌پردازد و شیوه مباحث کلامی وی را با استفاده از قیاس و دلیل استقرایی در مسایلی همچون: الهیات، نبوت، امامت و معاد، بیان می‌کند. نویسنده می‌کوشد نوآوری های شهید صدر در طرح مباحثی مانندِ ارتباط مسایل کلامی با مسایل اجتماعی و علمی را به تصویر کشیده و رویکردی جدید از مباحث کلامی از منظر شهید صدر ارائه دهد. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظیم شده است. نگارنده در مقدمه تحقیق تعریفی از علم کلام و پیدایی و گسترش آن، موضوع علم کلام، روش این علم در پرداختن به مباحث اعتقادی و نقاط ضعف و قوت موجود در علم کلام را مطرح می‌سازد. وی در فصل اول به معرفی افکار و روش شناسی کلامی شهید صدر پرداخته و روش عقلی و قیاسی، روش استقرایی و مراحل و ویژگی‌های این روش‌ها در تبیین مسایل اعتقادی و نوآوری های وی را در این زمینه بررسی می‌کند. در فصل دوم دیدگاه‌های کلامی شهید صدر در مورد مباحث مربوط به الهیات مطرح شده و راه های اثبات صانع به روش عقلی، علمی و استقرایی و ابعاد اجتماعی توحید، صفات الهی، مسأله بداء و تفسیر آن توسط شهید صدر بیان گردیده است، در فصل سوم تحلیل و تفسیر شهید صدر در باره دین، نبوت و امامت مطرح گردیده و مطالبی مانندِ منشأ دین، مشکلات اجتماعی اسلام، نقش نبوت در زندگی انسان، اثبات نبوت پیامبر اسلام، رابطه معجزه با قوانین طبیعی، نقش امامت در زندگی انسان، اثبات عصمت امام و اعتقاد به مهدویت واکاوی می‌شود. در فصل چهارم برخی مفاهیم اعتقادی مربوط به انسان شناسی همچون: جبر و اختیار و حل شبهه های مربوط به آن، حُسن و قُبح عقلی و ارتباط آن با عدل الهی، اثبات معاد و ابعاد اجتماعی آن از دیدگاه شهید صدر بیان گردیده است
مبانی فلسفی جنگ عادلانه در حقوق بین الملل (بررسی جهاد ابتدایی در اسلام و جنگ مقدس در مسیحیت)
نویسنده:
رضوان علی محمدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
مبانی فلسفی جنگ عادلانه ناظر به حوزه ای از حقوق است که از آن به حقوق بنیادین انسانها که شامل حق حیات، آزادی، برابری، همزیستی و ... می باشد، یاد می شود. تفکر دینی که اندیشه های اخلاقی و عقاید عدالتخواهانه حقوقی نیز در ذیل آن قرار می گیرند، بخشی از این مبانی تلقی می شوند. در این بین توجه به مبانی دینی در ضمن طرح جنگ مقدس و جهاد ابتدایی در مسیحیت و اسلام ذیل مبنای دوم بررسی شده است. در حقیقت با توجه به فلسفه تاسیس حقوق بین الملل که از جمله اهداف آن پیشگیری از توسل به زور و جنگ است، در حقوق بین الملل مکاتبی چون اسلام و مسیحیت از راهکارهایی صحبت می کنند که توسل به جنگ را مشروع جلوه می دهد. جنگ مقدس در مسیحیت و جهاد ابتدایی در اسلام نمونه هایی از موارد جواز توسل به زور است که هر کدام با بیان شرایطی خاص اقدام به جنگ را مشروع می سازد. با این تفاوت که جنگ مقدس در بیان مسیحی حاکی از این مطلب است که جنگ امری مقدس و لذا در راستای اهداف کلیسا ضروری است. اسلام نیز با ناگزیر شمردن جنگ در برخی از شرایط، اما قایل به تقدیس آن به معنای جنگ مقدسی که در مسیحیت وجود دارد، نیست و معتقد است ضرورت آنراحقوق بنیادین بشری مشخص می کند که از آن ذیل عنوان جهاد یاد می شود. با بررسی و مقایسه جنگ در اسلام و مسیحیت و اینکه کدامیک می تواند بعنوان عادلانه ترین جنگ محسوب شود شاید بتوان رویکرد جدیدی را در عرصه بین الملل در موارد اقدام و توسل به جنگ و موارد مشروعیت و جواز آن یافت .
  • تعداد رکورد ها : 4