جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
در مسیر رستگاری برگردانی از اثر گرانسنگ منهاج الکرامه
نویسنده:
حسن‌ بن‌ یوسف علامه‌حلی ؛ مترجم:محمدحسین رحیمیان
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: روضه العباس,
کلیدواژه‌های اصلی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
نظم البراهين في اصول الدين
نویسنده:
علامه حلي، حسن بن يوسف
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
شامل 7 باب - باب اول در نظر 2- در حدوث 3- در اثبات الصانع 4- در عدل 5- در نبوت حضرت محمد (ص) 6- در امامت 7- در معاد. [الهيات مشهد 2/193] شرح و حواشي: معارج الفهم في شرح النظم علامه حلي، حسن بن يوسف (648-726)
كتاب معرفة اصول الدين
نویسنده:
علامه حلي، حسن بن يوسف
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
الباب الحادي عشر
نویسنده:
علامه حلي، حسن بن يوسف
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
علامه حلي پس از اختصار كتاب «مصباح المجتهد» شيخ طوسي در ابواب هفتگانه كتاب «منهاج الصلاح في مختصر المصباح» خود، بدرخواست وزير محمد بن محمد قوهدي مسائلي از اصول دين را كه عامه مكلفين بدان احتياج دارند با عنوان «الباب الحادي عشر» به ابواب هفتگانه كتاب خود اضافه نمود. و از آنجا كه آخرين باب از ابواب كتاب «منهاج الصلاح في مختصر المصباح» علامه مشتمل بر مسائل اصول عقايد بوده و مباحث آن بيشتر از ديگر ابواب كتاب مورد نياز مردم بوده بنابراين باب يازدهم كتاب بصورت يك كتاب مستقل در آمده و شروح متعددي بر آن نگاشته شده است. مطالب كتاب «الباب الحادي عشر» بترتيب ذيل است: فصل اول - در اثبات واجب الوجود. فصل دوم - در صفات ثبوتيه. فصل سوم - در صفات سلبيه. فصل چهارم - در عدل. فصل پنجم - در نبوت نبي (ص) فصل ششم - در امامت. فصل هفتم - در معاد. «حبيب الله عظيمي» مؤلف کتاب معتبري در ادعيه نگاشته است بنام - مصباح المتهجد - که علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهري متوفي 726 هـ. ق. آن را در 10 باب مرتب نموده و بنام منهاج الصلاح - موسوم داشته است. سپس بر اين 10 باب، يک باب ديگر افزوده است که کلاً 11 باب شده و در اين باب يازدهم از مسائل کلامي و اعتقادي سخن رفته و بصورت مستقل و بنام - الباب الحاديعشر- معروف گشته که همين كتاب موجود است و چاپ شده. در هفت فصل 1- اثبات واجب الوجود 2- صفات ثبوتيه 3- صفات سلبيه 4- عدل 5- نبوت 6- امامت 7- معاد. (فاضل) مؤلف پس از اينكه مصباح المتهجد شيخ طوسي را ملخص و مرتب بر ده باب نمود و بنام منهاج الصلاح في مختصر المصباح موسوم داشت بدرخواست وزير خواجه عزالدين محمد قوهدي يكباب بر ده باب آن كتاب افزوده اين باب يازدهم شامل عقايد اماميه و از مختصرات كتب كلاميه است كه جداگانه تدوين و چاپ شده و داراي شروحي است. (مهدي ولايي) شيخ طوسي كتابي دارد بنام مصباح المتهجد و در آن از عبارات و ادعيه لازم بحثها كرده است بعدها محمد بن محمد القوهدهي از علامه حلي مي خواهد كه اين كتاب را مختصر كند. علامه چنين مي كند و آنرا در ده باب مختصر مي كند و بنام «مختصر المصباح» انتشار مي دهد و چون متوجه ميشود كه مكلف احتياجي بشناخت خدا و واجب الوجود نيز دارد لذا باب يازدهمي باين كتاب اضافه مي كند و آنرا باب الحادي عشر مي نامد اين باب درمعرفت حق و معارف ربوبي است. او پس از انضمام باب يازدهم كتاب حاصل از ده باب «مختصر المصباح» و اين باب را سر هم «بهج الصلاح في مختصر المصباح» نام مي گذارد. كتاب «الباب الحادي عشر» شامل هفت فصل است (عبدالله انوار) مؤلف کتابي در تلخيص <المصباح> شيخ طوسي (460 ق) در ده باب نگاشت، پس از آن باب يازدهمي در اصول دين و معتقدات اماميه بدان افزود که بعدها به تنهايي جدا گشته و رساله اي مستقل شد، اين رساله از ديرباز اهميت بسياري يافته و حواشي و شروح و ترجمه هاي بسياري بدان نگاشته شده است. اين رساله از متون موجز کلامي شيعه و در بيان اعتقادات آنان است. چون مؤلف، «مصباح المجتهد» شيخ طوسي را با عنوان «منهاج الصلاح في مختصر المصباح» تلخيص کرد، به خواهش وزير خواجه عزالدين محمد بن محمد قوهدي باب ديگري در اعتقادات به آن کتاب افزوده و به باب حادي عشر موسوم داشت. اين اثر با توجه به اختصار و پر محتوا بود رساله فوق، از کتاب اصلي جدا و به عنوان يک کتاب مستقل کتابت و شناخته شد. علامه حلي در اين باب از اصول دين آنچه را به اجماع علما و بر هر مسلماني واجب است چنين بر مي شمارد: شناخت خداوند و صفات ثبوتيه و سلبيه او، و آنچه بر او صحيح و ممتنع است، شناخت نبوت، امامت و معاد. وي اين باب را در هفت فصل ارائه کرده است. آغاز كتاب: الباب الحادي عشر فيما يجب علي عامة المكلفين من معرفة اصول الدين اجمع العلماء كافة علي وجوب معرفة الله انجام كتاب: فان الامر بالماضي و النهي عنه عبث. و تجويز التاثير و الامن من الضرر ... [الذريعة31/5 و 3/135و 13/118 و 3/5؛ مرعشي 33/314 و 32/544 و24/232و1/82 و 3/194و 36/295 و6/232و 18/47و 18/77و 18/202 و 19/307 و 13/353و 16/321 و 27/120و 23/133 و 29/585 و 34/842 و 37/293؛ کتابخانه جامع گوهرشاد 3/1201؛ التراث العربي 1/367؛ فهرست سپهسالار 3/232-233؛ عکس مرکز ميراث اسلامي 1/78 و 3/219-220؛ آية الله فاضل خوانساري 1/212 و1/254؛ الهيات مشهد 2/712؛ فهرست آستان قدس 1/53 و 4/33-34؛ أعيان الشيعة 5/396؛ ريحانة الأدب 4/167-179؛ مركز احياء ميراث 4/33؛ آيت الله جليلي 240؛ حضرت معصومه 1/75 و 2/218؛ خاندان ميبدي 50؛ مدرسه آيت الله بروجردي 54؛ سيد محمد حسن امام جمعه 143؛ كتابخانه ملك 7/5و 6/203 و 9/55 و 9/351 و 5/265 و 5/303 و 5/433 و 5/437؛ كتابخانه وزيري 5/1714 و4/1232 و4/1326؛ حوزه علميه امام صادق 2/56 و 2/110 و 2/130؛ مدرسه فيضيه 2/393 و 2/60 و 2/60 و 2/121؛ كتابخانه ملي 4/427 و 9/178 و 12/218 و 14/161و 15/158 و 16/44 و 12/381 و 14/216و 6/783 و 11/555 و 16/366 و 13/350؛ الهيات تهران ص 235و 252و 261؛ مجلس سنا 1/60؛ آستانه حضرت عبدالعظيم 1/72، فهرست كتب خطي آستان قدس رضوي: 1/53؛ التراث العربي: 1/367؛ كتابخانه جمعيت نشر ص 1093؛ مدرسه نواب 518؛ عكسي مركز احياء ميراث 5/57؛ دليل المخطوطات 1/52 و 1/149؛ علامه طباطبايي 2/117؛ كتابخانه مدرسه آخوند ص 1458 و 1494؛ مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي 1/281؛ مجلس شورا 9/178 و 10/729 و 7/325 و 12/38 و 17/25 و 16/256 و 14/243و 22/7و 16/290و 16/327 و 22/346 و 1/219/27؛ ملي فارس 1/287 و 2/307؛ دانشگاه تهران 3/542 و 13/3143 و 13/3209 و 17/169 و 16/503؛ فيلم دانشگاه 1/740؛ جعفريه زهان ص 67؛ مدرسه خان ص 40؛ مدرسه صدر بازار 2/371؛ آستانه قم ص 232؛ حضرت شاهچراغ 2/190 و 2/194؛ نشريه 5/78 و 7/519 و 17/229 و 7/230 و 11/926 و 7/279 و 13/229 و 13/387 و 11/695؛ ‌اهدائي به آستان قدس ص 352؛ چهار كتابخانه مشهد ص 224؛ نسخه پژوهي 3/70؛ فهرست الفبائي آستان قدس ص 81؛ مهدوي، مصلح الدين ص 112؛ شيخ علي حيدر 2/231 و 2/249 و 3/638؛ تراثنا س6ش/4 91؛ امام صادق چالوس ص 279 و 303؛ رايانه ملي ص 271 و 1809؛ عكسي مرعشي 3/215؛ التراث العربي 1/367؛ معجم التراث الكلامي 2/7-10؛ عكسي مرعشي 3/334؛ ميراث شهاب س9ش/2 40؛ دهگان ابراهيم 2/371؛ ملي 6/783، 10/322؛ مكتبة امير المومنين 1/164؛ نشريه 11/663 و 11/707؛ رايانه آستان قدس] شرح و حواشي: الباب الحادي عشر (ترجمه) (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) الباب الحادي عشر (ترجمه و شرح) (-) الباب الحادي عشر (ترجمه) (-) شرح الباب الحادي عشر (-) هداية الاصول = شرح باب حادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (ب) (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) مقتبس الاثر في شرح الباب الحادي عشر (-) فتح مستغلق الزهر في شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) حاشية الباب الحادي العشر (-) شرح الباب الحادي عشر (ب) (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (ج) (-) شرح الباب الحادي عشر (ج) (-) الباب الحادي عشر (ترجمه) = منظومه در عقائد (-) ذخيرة المحشر في شرح الباب الحادي عشر (-) شرح باب حادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح باب حادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (ب) (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح باب الحادي عشر (-) حاشية الباب الحادي العشر (-) شرح الباب الحادي عشر (-) شرح الباب الحادي عشر (ب) (-) المجمع السابع في خلاصة معرفة اصول الدين (-) شرح الباب الحادي عشر (-) الباب الحادي عشر (ترجمه) مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي (1037-1110) النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر = شرح باب حادي عشر فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (-826) شرح الباب الحادي عشر واعظ استرآبادي، سلطان حسين بن سلطان محمد (987-1082) نتايج النظر في توضيح شرح الباب الحادي عشر كاشاني، حبيب الله بن علي مدد (1262-1340) نظم الباب الحادي عشر = الكلام (ارجوزة) زنجاني، علي بن محمد حسين (-1136) الباب الحادي عشر (ترجمه) = اصول خمسه كاشاني، نورالدين عبدالحسين (-10) شرح الباب الحادي عشر بهبهاني، محمد جعفر بن محمد علي (1178-1259) الباب الحادي عشر (ترجمه) اشرفي جرجاني، عبدالحي بن عبدالوهاب (-959) السراج المنير تنكابني، محمد بن سليمان (1234-1302) الباب الحادي عشر (ترجمه و شرح) = شرح الباب الحادي عشر رضوي قمي، محمد بن محمد باقر (1100-1160) شرح الباب الحادي عشر = حاشية الباب الحادي عشر حسيني، عبدالله بن شرفشاه (-10) لوازم الدين عزلتي خلخالي، ادهم (-1052) مفتاح الباب الحادي عشر = شرح باب حادي عشر = مفتاح اللباب جرجاني، ابوالفتح بن مخدوم (-976) جامع الدرر في شرح الباب الحادي عشر رازي، خضر بن محمد (-850) مفتاح الغرر لفتح الباب الحادي عشر = منتخب جامع الدرر رازي، خضر بن محمد (-850) جامع الدرر في شرح باب حادي عشر ابن وردي، عمر بن مظفر (691-749) كنز الفوائد محمد حسين بن محمد صالح (-) مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر طريحي، صفي الدين بن فخرالدين محمد (-12) شرح النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي العشر قمي، محمد طاهر بن محمد حسين (-1098) معين الفكر = شرح باب حاديعشر ابن ابي جمهور، محمد بن علي (838-906) معين المعين في أصول الدين ابن ابي جمهور، محمد بن علي (838-906) تبصرة‌ البشر في شرح الباب الحادي عشر شانه تراش شوشتري، محمد باقر بن محمد رضا (-12) حاشية الباب الحادي العشر عبدالباقي بن محمد حسين (-12) روضة الانوار و زبدة الافكار عبدالباقي بن محمد حسين (-12) ذخيرة يوم المحشر في شرح الباب الحادي عشر عبدالباقي بن محمد حسين (-12) شرح الباب الحادي عشر خواجگي شيرازي، محمد بن احمد (-10) الباب الحادي عشر (ترجمه) خواجگي شيرازي، محمد بن احمد (-10) جامع در ترجمه نافع حسيني شهرستاني، محمد علي بن محمد حسين (1280-1344) هادي البشر في شرح باب حادي العشر گيلاني، نظر علي بن محسن (-1217) فتح الباب في شرح الباب الحاديعشر واعظ گيلاني، عبدالوحيد بن نعمت الله (-11) مفتاح الباب الحادي عشر = شرح باب حادي عشر = مفتاح الباب الحادي عشر = مفتاح اللباب شريفي حسيني، ميرزا مخدوم بن سيد شريف (-995) حجة المسترشدين و سند الموحدين امام جمعه خوئي، محمد امين بن يحيي (-1367) شرح الباب الحادي عشر توني، عزالدين بن محمد اشرف (-11) شرح الباب الحادي عشر احسائي، صالح بن زين الدين (-13) التعليقة علي النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر طواري يزدي، عباس بن محمد (-15) الباب الحادي عشر (ترجمه و شرح) عبدالكريم بن حسنعلي (-13) شرح الباب الحادي عشر ندوشني يزدي، سلطان حسين بن محمد (-11) الباب الحادي عشر (ترجمه) موسوي شهرستاني، محمد بن تقي (-11) ذخر البشر في شرح الباب الحادي العشر حسيني زنجاني، محمود بن ابي الفضائل (-1375) شرح الباب الحادي عشر سامغاني، حسين بن محمد (-) الباب الحادي عشر (ترجمه) = شرح مدخل البشر شريف، عبدالعظيم بن محمد مقيم (-) حاشية النافع يوم الحشر آملي، عطاء الله بن مسيح (-10) حاشية الباب الحادي عشر آملي، عطاء الله بن مسيح (-10) الباب الحادي عشر (ترجمه و شرح) اصفهاني، محمد باقر بن محمد حسين (-12) الباب الحادي عشر (ترجمه) حسني، شكرالله بن جمشيد (-12) حاشية باب الحادي عشر استرآبادي، علي اكبر (13-13)
مناظره العلامّه الحلی مع علماء المذاهب الاربعه بمحضر الشاه خدا بنده
نویسنده:
عرفان عرفانی نیا
نوع منبع :
مقاله , مناظره،گفتگو و میزگرد
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
لوازم الدین ترجمه و شرح فارسی باب حادی عشر علامه حلی نوشته ادهم خلخالی
نویسنده:
عبدالله نورانی
نوع منبع :
مقاله , شرح اثر , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه تهران,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
در این مقاله پس از شرح احوال ادهم خلخالی واعظ و شاعر صافی ضمیر سده یازدهم و معرفی تألیفات متعدد و متنوع وی در زمینه های اخلاق، تفسیر، کلام و عرفان، متن رساله "لوازم الدین" که ترجمه و توضیح باب یازدهم از کتاب منهاج الصلاح (مشهور به باب حادی عشر) علامه حلی است، به طور کامل آمده. در این رساله فارسی مسائل کلام و اصول عقاید امامیه بر وجهی که اکثر مردم از آن بهره گیرند مطرح شده است.
صفحات :
از صفحه 129 تا 158
باب حادى عشر
نویسنده:
تالیف علامه حلی؛ شرح: فاضل مقداد؛ ترجمه فارسی همراه با متن عربی: عبدالرحیم عقیقى بخشایشى
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , شرح اثر , ترجمه اثر
وضعیت نشر :
قم - ایران: نوید اسلام,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
کتا‌ب‌ حا‌ضر ترجمه‌ شرح‌ با‌ب‌ حا‌دی عشر تحت‌ عنوان‌ "النا‌فع‌ یوم‌ الحشر" فا‌ضل‌ مقداد است‌ که‌ خود شرحی‌ است‌ بر "البا‌ب‌ الحا‌دی عشر" علامه‌ حلی‌
معين الفكر في شرح الباب الحادي عشر [نسخه خطی]
نویسنده:
علامه حلي؛ ابن ابي جمهور احسائي
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
دل‍ی‍ل‌ ال‍ف‍ک‍ر ال‍ی‌ ش‍رح‌ ب‍اب‌ ال‍ح‍ادی‌ ع‍ش‍ر [ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌] (2جلد)
نویسنده:
ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ الاردب‍ی‍ل‍ی‌
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , شرح اثر
وضعیت نشر :
م‍ش‍ه‍د: م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
این‌ کتاب‌ شرحی‌ بر شرح‌ باب‌ الحادی‌ عشر فاضل‌ مقداد است‌