جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
حاشية حاشية الخيالي علي شرح عقائد النسفي
نویسنده:
باخرزي، محمد قاسم بن محمد صالح
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
محمد قاسم بن محمد صالح نواده سيف الدين باخرزي بنام ابوالغازي امام قلي محمد بهادر خان. (محمد تقي دانش پژوه) بنام ابوالغازي امام قلي بهادر، شرح از تفتازاني و حاشيه نخستين از خيالي است، به عربي با ستايش از اين پادشاه به شعر فارسي در ديباچه. (محمد تقي دانش پژوه) آغاز كتاب: حمدا لمن اتصف بكمال القدرة و الجود و الكرم ... [دانشگاه تهران 16/225؛ نشريه 9/23 و 8/280؛ ]
حاشية حاشية الخيالي علي شرح عقائد النسفي
نویسنده:
كفوي، محمد بن حميد
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
متن از نسفي و شرح از تفتازاني و حاشيه نخستين از احمد بن موسي خيالي در گذشته 860 و ساخته اواخر رمضان 862 است. (محمد تقي دانش پژوه) [نشريه 11/196]
حاشية‌ علي حاشية الخيالي علي شرح العقائد النسفية
نویسنده:
حسن بن حسين بن محمد
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
حاشية علي حاشية الخيالي علي شرح عقائد النسفي
نویسنده:
ابن فناري، حسن بن محمد شاه
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
حاشية حاشية الخيالي علي شرح عقائد النسفي
نویسنده:
قول احمد، احمد بن محمد
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
محشي قول احمد، حاشيه ايست بر حاشيه احمد بن موسي خيالي بر شرح عقايد نسفي. (مهدي ولايي) حاشيه است بر حاشيه خيالي (860) بر شرح تفتازاني بر عقائد نسفي (537). متن از تفتازاني گزارش قول احمد. (احمد منزوي) حاشيه اي است بر «الحاشية علي شرح العقايد» (نكـ: هفـ) احمد بن موسي خيالي بر «شرح العقايد النسفية» (احمد منزوي) آغاز كتاب: سبحانك اللهم و بحمدك علي آلائك و الصلاة علي افضل انبيائك و خيرة اصفيائك و علي آله و اصحابه قاهري اعدائك. [مجلس شورا 16/330؛ ميرزا محمد كاظميني 2/192؛ مدرسه حجتيه ص 49؛ الهيات تهران ص 354؛ الاوقاف العامة موصل2/230] شرح و حواشي: حاشية علي حاشيتي الخيالي و قول أحمد = تسويدات علي الحاشتين للخيالي و قول احمد = حاشية حاشية الخيالي علي شرح عقائد النسفي ساچقلي زاده، محمد بن ابي بكر (-1150)
حاشية علي حاشية الخيالي علي شرح العقائد للتفتازاني
نویسنده:
كردي حسين آبادي، حيدر بن احمد
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
حاشية حاشية الخيالي علي شرح عقائد النسفي
نویسنده:
قرماني، كمال الدين اسماعيل
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
محشي كمال الدين اسمعيل قره ماني معروف بقره كمال كشف الظنون «ج2ص562» براي محشي تعليقه بر شرح مواقف شريفي ياد كرده و گفته آن را در روزگار سلطان بايزيد در يكي از مدارس الثمان تأليف كرده و ماده تاريخ تأليفش «تكملات ادب 899» است از اين رو محشي از فضلاء تركيه در پايان سده 9 خواهد بود. كتاب تعليقاتي است بر حاشيه خيالي بر شرح عقايد نسفي. (مهدي ولايي) حاشيه اي است از كمال الدين اسماعيل قره ماني معروف به قره كمال (از علماي تركيه در پايان قرن 9 ق.) بر حاشيه احمد بن موسي الخيالي (م862ق.) بر شرح سعدالدين تفتازاني (م797ق.) بر عقايد نسفي. «اردلان» ساخته نزديك به پايان رمضان 862 (چلبي - ايضاح المكنون در انوار التنزيل) (محمد تقي دانش پژوه) [فهرست آستان قدس 4/71؛ کشف الظنون 2/1145 تا 1149؛ فهرس مکتبة اوقات سليمانيه 2/88 فهرس مکتبة اوقاف في الموصل 2/310؛ مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي 1/504؛ كشف الظنون 2/1146؛ معجم المؤلفين 1/376؛ كتابخانه نوربخش 1/4؛ نشريه 11/196؛ الاوقاف العامة موصل 2/98]
حاشية حاشية الخيالي علي شرح عقائد النسفي
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
حاشية علي حاشية الخيالي علي شرح العقائد النسفية
نویسنده:
كنگري، عبدالله حسن
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
حاشية حاشية الخيالي علي شرح عقائد النسفي
نویسنده:
عينتابي، عبدالرحمن
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم