جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2273
العقائد (منظومة في)
نویسنده:
نودهي، محمد معروف بن مصطفي
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
العقائد (منظومة في)
نویسنده:
زنجاني، اسحاق بن حسن
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
اين منظومه شرح كتاب «الفقه الاكبر» ابوحنيفه، نعمان بن ثابت كوفي مي باشد (سيد محمود مرعشي) [مرعشي 40/678؛ كشف الظنون2/1287 (جهت الفقه الاكبر)؛ آغازنامه4/214؛ فهرست نسخه هيا خطي تركي همين كتابخانه1/291؛ هدية العارفين1/201؛ الاعلام1/294؛ معجم المؤلفين2/232؛ فهرس المطبوعات التركية العثمانية التي اقتنتها دارالكتب القومية ... 1/69؛ فهرست المخطوطات التركية العثمانية التي افتنتها دار الكتب القومية ... 3/51 و 4/176؛ فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي2/466] شرح و حواشي: شرح منظومة العقائد = شرح نظم اللآلي توقادي، احمد بن احمد (-12)
العقائد (منظومة في)
نویسنده:
جزايري، احمد بن عبدالله
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
العقائد من كتاب سبيل الراغب
نویسنده:
طهوائي، نورالدين بن ابي الحسن
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
العقائد (كتاب في)
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
العقائد (كتاب في)
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
عقايد منظوم
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
چکیده :
با توضيحات به نثر. به علت افتادگي نسخه در آغاز و انجام نام مؤلف و اثر شناخته نيست. اما مولف سني مذهب است و در آن از رساله رؤيت النساء سيوطي و رساله عقايد (المعتمد في المعتقد) شهاب الدين تورپشتي نقل قول كرده است. برخي عنوانها: مسايل روح و اعتقاد كردن بر آن كه از محدثات است، معني نبوت، معرفت وحي، عصمت انبياء. نشاني از معرفت فضيلت خلفاء الراشدين: اكنون بشنو ز من درين باب اول سخن ز فضل اصحاب ايشان همه رهنماي دين اند شمع ز محافل يقين اند كز بعد نبي بصدر اول بوبكر بود ز خلق افضل و مؤلف در اين قسمت دلايل شيعه را رد كرده است. (نوشاهي، عارف) [گنجينه مفتي فارسي-ف 402]
العقائد (منتخب)
نویسنده:
نصيرالدين طوسي، محمد بن محمد
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
چنين تاليف را الذريعه به خواجه نصير نسبت داده و ميگويد نسخه اش در مخزن كتب محمد علي خوانساري در نجف است. كه محتمل است همين نسخه بوده. «درايتي» [الذريعه 22/416، آية الله فاضل خوانساري 1/112]
عقايد مظفري
نویسنده:
كوثر عليشاه، محمد رضا بن علينقي
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
چکیده :
اين كتاب كه مشتمل بر چهار مقصد و مبتني بر مباحث ديني و كلامي است، در آن از اثبات خدا و صفات او و مباحث قضا و قدر و عدل و نبوت و دليل بر اثبات نبوت و شرايط نبوت و اثبات خاتميت محمد بن عبدالله (ص) و طرز رسالت آن حضرت و مباحث امامت و شرط امامت و اثبات حقانيت مذهب شيعه اثنا عشريه مفصل سخن مي رود. نويسنده آن سعي مي كند تا آنجا كه مي تواند با دلائل عقلي مطالب خود را بياورد. (انوار) آغاز كتاب: بسمله، ستايش بي انتها سزاوار ذات پيراسته از هر گونه نقص امكاني است كه آراسته بتمام كمال انجام كتاب: و اينها را تأويل نمودن جائز نيست و الا چيزي از شريعت باقي نماند [كتابخانه ملي 1/466؛ فهرستواره منزوي 9/434]
عقايد (مختصر)
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
  • تعداد رکورد ها : 2273