جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
عقيدة الشيعة ، تأصيل وتوثيق من خلال سبعين رسالة اعتقادية من القرن الثانی لغایه القرن العاشر الهجری
نویسنده:
لشيخ محمد رضا الأنصاري القمي
نوع منبع :
کتاب , مجموعه مقالات , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم : دارالتفسیر,
چکیده :
کتاب عقیده الشیعه مجموعه ای است از هفتاد رساله کلامی مختصر در باب اصول اعتقادی پنج گانه شیعه که با تدوین و تحقیق محمدرضا انصاری قمی منتشر شد. هدف نامبرده از تدوین مجموعه حاضر، گردآوری و عرضه اعتقادنامه های شاخصی است که از قرن دوم تا دهم هجری قمری نگاشته شده و در آنها عقیده شیعه دوازده امامی درباره توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد تبیین شده است. شمار قابل توجهی از رساله های نشریافته در این مجموعه، قبل از این، در صورتهای مختلف بر دست آقای انصاری قمی یا دیگر مصححان، به طبع رسیده اند و هم اکنون در کتاب عقیده الشیعه با تصحیح تازه ای بازچاپ شده اند. تعداد زیادی از آن ها نیز برای نخستین بار در این کتاب به زیور طبع آراسته شده اند.
Traditionalist Spirits and Rationalist Bodies
نویسنده:
Hussein Ali Abdulsater
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 1 تا 37
Shiʿi Reformation in Iran: The Life and Theology of Shariʿat Sangelaji, written by Ali Rahnema
نویسنده:
Mahmoud Pargoo
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 387 تا 390
Islamic Theology in Thirty Topics: a Yemeni Zaydī Tradition Preserved in the Biblioteca Ambrosiana
نویسنده:
Scott Lucas
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 135 تا 175
“Intellectual Interactions in the Islamic World: The Ismaili Thread”, London, The Institute of Ismaili Studies, London, October, 19-21, 2016
نویسنده:
Orkhan Mir-Kasimov
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 261 تا 264
The Raja of Mahmudabad Palace Library Project
نویسنده:
Jake Benson , Ali Khan Mahmudabad , Matthew Thomas Miller ,Columba Stewart
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 275 تا 283
Conference Report: “Shiʿism and Governance,” University of Chicago, May 12-13, 2017
نویسنده:
Mohammad Sagha
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 381 تا 384
A Recent Revival of Shii Studies in Germany: Three Panels on the Field
نویسنده:
Olly Akkerman , Christian Funke , Verena Klemm , Robert Langer
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 372 تا 380
Ḥusayn b. ʿAbd al-Ṣamad al-ʿĀmilī’s Flight from Lebanon to Iraq
نویسنده:
Devin J. Stewart
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 63 تا 110
Misplaced Verses: a Qurʾānic Hermeneutic of One Early Shiite Approach
نویسنده:
Joseph Witztum
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 73 تا 107