جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
نقد ديدگاه دكتر سروش در اثبات ناپذيری تاريخی تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (ع)
نویسنده:
زهرا پنبه پز، ابراهيم شفيعی سروستانی، محمد رنجبرحسينی
نوع منبع :
نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات) , نمایه مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
از ديدگاه شيعه، شناخت ائمه اطهار لازم است. امروزه در دوره غيبت كبراي امام مهدي (عج) ، شيعيان بيش از هر زماني نيازمند كسب معرفت درباره آن حضرت هستند؛ به خصوص اين كه برخي افراد زمينه ساز برداشتهاي ناصحيحي شده و با قابل اثبات ندانستن وجود تاريخي امام مهدي (عج) ، اعتقاد به آن حضرت را ضروري ندانسته اند. مقاله حاضر با روش توصيفي تحليلي در صدد اثبات تاريخي وجود امام مهدي (عج) است؛ از اين رو، با ذكر شواهد تاريخي بي شماري كه در منابع شيعي و حتي غيرشيعي بر وجود تاريخي آن حضرت گواهي مي دهد، وجود تاريخي آن حضرت را اثبات كرده و ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدي (عج) را تبيين كرده است.
صفحات :
از صفحه 123 تا 138
نظریه شهود در پدیدار شناسی هوسرل
نویسنده:
کانور عابد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مانوئل لويناس در سال تحصيلي (1929-1928) با شرکت در کلاس هاي ادموند هوسرل و مارتين هايدگر در دانشگاه فرايبورگ، يادداشت هاي تز دکتراي خود را که سال بعد با عنوان (نظريه شهود در پديدارشناسي هوسرل) منتشرشد، فراهم آورد. اين کتاب اولين مدخل جدي بر اين مکتب آلماني براي خوانندگان فرانسوي زبان بود؛ با آنکه نزديک به سي سال از انتشار (پژوهش هاي منطقي) هوسرل مي گذشت، جامعه فکري فرانسوي شناخت بسيار محدودي از افکار اين متفکر آلماني داشت.
صفحات :
از صفحه 137 تا 140
کتاب شناسى (باب حادى عشر)
نویسنده:
محمدرضا زادهوش
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 114 تا 118
تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخررازی و آلوسی در مسأله جسم انگاری خداوند
نویسنده:
ابراهیم نوری, محمد بزرگزاده,حسین خاکبور
نوع منبع :
نمایه مقاله
چکیده :
مقایسۀ کلی یا جزئی بین دو تفسیر در زمره نقدهای پژوهشی قرآنی عصر حاضر به‌شمار می‌آید. با عنایت به این‌که تفسیر روح المعانی اثر آلوسی، مفسر معروف قرن سیزده را نسخۀ دوم تفسیر کبیر فخر رازی، متکلم به‌نام قرن شش پنداشته‌اند، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی، مسئلۀ جسم‌انگاری خداوند را از دیدگاه رازی و آلوسی مورد مقایسه قرار دهد. و چنین نتیجه گرفته است که رازی و آلوسی هر دو خداوند را از جسمیت منزه می‌دانند، با این تفاوت که رازی بر محال بودن آن تصریح کرده است و برای اثبات نظریه خود دلایل عقلی ارائه داده است، ولی آلوسی منزه دانستن خداوند از تجسیم را به این دلیل پذیرفته است که روش بسیاری از علمای برجسته اسلام است و به محال بودن آن هیچ‌گونه تصریح و یا اشاره‌ای ندارد. ثانیا، رازی بحث را در مورد آیات موهم تجسیم، به‌گونه‌ای برگزار کرده است که نشان‌دهندۀ برتری تأویل به سبک معتزله می‌باشد. آلوسی مواردی را که در آیات به خداوند نسبت داده شده‌اند، می‌پذیرد ولی تعیین مراد از آن را به خداوند تفویض می‌کند. هرچند در مواردی نیز گرایش به تأویل دارد. در پاره‌ای از موارد نیز دیدگاه مورد پسند رازی را مورد نقد نموده است.
نظریه پردازی تطبیقی در باب عصمت پیامبراکرم (ص) از تاثیرگذاری بر وحی (بررسی تطبیقی ادله عقلی برخی مفسران عقل گرا با محوریت آیه15یونس )
نویسنده:
صدیقه پروان, مصطفی کریمی
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
ازابتدای نزول قرآن مخالفان اینگونه می پنداشتند که حالات درونی پیامبر(ص) در قرآن نقش داشته است؛ از این رو قرآن آمیزه ای از سخن خدا و کلام بشری است. این مقاله به هدف کمک به اثبات عصمت پیامبران پاسخ به این شبهه را پی می گیرد. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پردازش اطلاعات به صورت تحلیل محتوا و تفسیر موضوعی روشمند تطبیقی است. پاسخ به شبهه با محوریت آیه 15 یونس، در چهار تفسیر«التبیان»،«المیزان»،«کشاف» و«فی ظلال القرآن» از تفاسیر مهم شیعه و اهل سنت که رویکردی عقلگرایانه دارند، خواهد بود. این تفاسیر افزون بر استدلال به این آیه به عنوان یکی از ادله نقلی عصمت پیامبر از تاثیرگذاری بر قرآن، به پاره ای براهین عقلی نیز استناد کرده اند. ره آورد این پژوهش طبق نظر چهار تفسیر، اینست که آیه شریفه بر سلامت وحی دلالت دارد و پیامبر(ص)معصوم از تأثیرگذاری در قرآن است و در قرآن هیچ گونه دخل و تصرفی صورت نگرفته است. براهین عقلی موردنظر مفسران عبارتنداز: «دلیل عقلی عدم مالکیت پیامبر»،« دلیل عقلی مالکیت الهی و سلب مالکیت از پیامبر»،« دلیل عقلی مدبریت و خالقیت و علم الهی»،« دلیل عقلی عدم قدرت پیامبر».دلیل عقلی«برهان توحد قدرت» نسبت به دیگر براهین مستدل‌تر است.
بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله معرفت و فخر رازی پیرامون آیات دال بر وجود اعضاء برای خداوند
نویسنده:
فاطمه نوری احمدآبادی
نوع منبع :
مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله
چکیده :
از جمله مباحث مهم کلامی که از قرن اوّل هجری در میان متکلّمان و مفسّران مسلمان مورد اختلاف واقع شده است، تفسیر آیات موهم وجود اعضا برای خداوند متعال است. هریک از فرق مسلمان، به رویکردهای مختلفی چون تشبیه و یا تأویل و غیره روی آورده اند. این مقاله، پس از مروری کوتاه بر دیدگاه های کلامی مشهور، به بررسی دیدگاه مفسّر و قرآن پژوه معاصر شیعی؛ آیت الله معرفت و یکی از مفسّران بزرگ اهل سنّت؛ فخر رازی پرداخته و نمایان می کند هریک با تعابیر متفاوت با استناد به استدلال های عقلی و نقلی و با بهره گیری از تأویل در صدد نفی جسمانیت و وجود اعضا برای خداوند در آیات موهم چنین صفاتی هستند؛ البته آیت الله معرفت در بخش دلایل نقلی بیشتر از روایات اهل بیت علیهم السّلام و استدلال های اصولی بهره برده و فخر رازی در این رابطه از دلائل ادبی، بهره می گیرد. در مقاله پیش رو، کوشش شده است تا با تقسیم بندی منظمی دیدگاه این دو مفسّر شیعی و اهل سنّت، مطرح و به صورت تطبیقی ارائه گردد.
الجبر والتفويض في فكر الامام الصادق عليه السلام؛ دراسة تحلیلیة
نویسنده:
عباس المسعودی, علی منفی شراد
نوع منبع :
نمایه مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
بررسی روایت «الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و اهل بیته»، با تکیه بر اشکالات عبدالرحمن دمشقیه
نویسنده:
مصطفی کریمی یگانه ، سید مصطفی عبدالله زاده
نوع منبع :
نمایه مقاله
چکیده :
یکی از عادات وهابیت تضعیف روایاتِ دال بر فضایل اهل­بیت: می‌باشد؛ لذا عبدالرحمن دمشقیه ذیل روایت «الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و اهل­بیته» می‌نویسد: این روایت در کتب معتبر اهل­سنت نقل نشده و مدعی است، برخی از راویان آن مجهول هستند؛ در حالی­که روایت مذکور هم در کتب معتبر اهل­سنت وارد شده و هم از حیث سندی صحیح می‌باشد. در نوشته پیش­­رو، تلاش شده، تمام اشکالات عبدالرحمن دمشقیه در مورد روایت مذکور مطرح گردد و با تکیه بر کتب دسته اول اهل­سنت، اشکالات، بررسی و به آنها پاسخ داده شود؛ به­­نظر می‌رسد علت مطرح کردن چنین اشکالاتی، مخالفت با شیعیان می‌باشد؛ چنان­که شیخ صالح الفوزان نیز در مورد درود فرستادن بر پیامبر6 فتوا داده است: یا باید آل به­همراه صحابه بیاید و یا فقط بر نفس پیامبر6 درود فرستاده شود. او علت فتوای خود را عدم متابعت از شیعیان معرفی می‌نماید.
صفحات :
از صفحه 87 تا 106
داعش در آینه ساختارِ ساختارهای وهابیت
نویسنده:
کامیار صداقت ثمر حسینی
نوع منبع :
نمایه مقاله
چکیده :
مقاله داعش در آینه ساختارِ ساختارهای وهابیت، با استفاده از رویکرد ساختار‌گرایی و بهره‌گیری از مفهوم ساختارِ ساختارها، به تبیین کنش و اندیشه داعش در بستر ساختارِ ساختارهای وهابیت می‌پردازد؛ بدین منظور از طریق تحلیل بسامدی تألیفات و اشخاص مورد وثوق داعش در هفته‌نامه النبأ (شماره‌های226-1)، نسبت داعش با وهابیت و دیگر سازمان‌های سلفی - وهابی مشابه، مورد توجه قرار می‌گیرد. تحلیل داعش در بخش ساختارهای کلان عقیده وهابیت، ضمن آنکه انحطاط عقیده مذکور را نشان می‌دهد، متضمن توجه به این موضوع راهبردی است که در مبارزه با داعش و امثال آن، باید ساختار ساختارهای وهابیت به چالش کشیده شوند که در غیر این­ صورت، جهان همچنان شاهد تداوم جریان­های افراطی و تکفیری در اشکال متنوعی خواهد بود.
صفحات :
از صفحه 7 تا 22