جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
بررسی موانع فرهنگی عدم توسعه کار جمعی و گروهی در تشکلها و مجموعه های دانشجویی
نویسنده:
عبدالرضا حاجیلری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
کانونها و تشکلهای دانشجویی در تشکیل گروههای کاری تا حدودی موفق، اما در تداوم و حفظ حیات گروهها و استحکام کار گروهی با مشکل مواجه اند. لذا انشقاق، تضاد و عدم همکاری درون گروهی و بین گروهی در بین آنها شایع است. تکثر و تعدد زیاد کانونها و تشکلهای دانشجویی و عدم همگرایی آنها در دستیابی به اهداف مشترکشان، گویای این مسئله است. اما چرایی عدم توفیق دانشجویان در این امر و تبیین علل و دلایل آن، نیازمند مطالعه و بررسی است. این تحقیق به دنبال شناخت مهم ترین عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه و تعمیق کار گروهی در مجموعه ها و تشکلهای دانشجویی است.یافته های تحقیق گویای آن است که با کاهش خودمداری، افزایش مدارای اجتماعی، افزایش میزان ضابطه مندی افراد، افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش عقلانیت، کاهش تقدیرگرایی و کاهش پنهان کاری میزان تمایل به کار گروهی افراد افزایش می یابد. بین ارزیابی فرد از تجارب پیشین کار گروهی خود و تمایل او به انجام کار گروهی رابطه وجود دارد.لذا با افزایش تجارب مثبت گذشته در فرد نسبت به کارهای گروهی که قبلاً انجام داده، تمایل او به انجام کار گروهی بیشتر می شود و بالعکس.
تحلیلی بر عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به تشکل ها و نهادهای فرهنگی دانشگاه (مطالعه موردی: سنجش نگرش دانشجویان دانشگاه مشهد)
نویسنده:
ادیبی مهدی, عریضی فروغ, تحققی علیایی مرتضی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در سالهای اخیر با افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و نیز گسترش فعالیتهای جمعی و سازمان یافته در نهادهای فرهنگی و تشکلهای دانشجویی آگاهی از نگرش دانشجویان نسبت به اهداف، روشها و برنامه های این نهادها، پاسخگویی به نیازهای آنان و کمک به مسوولان و برنامه ریزان جهت افزودن بر غنای فعالیتها و نشاط فضای دانشجویی ضروری می نماید در این مطالعه، از نظریه های متعددی چون نظریه های کارکرد گرایانه، نظریه اختیار عاقلانه، نظریه انفعال سیاسی- اجتماعی رابرت دال نظریه کنش نیت مند فییش باین آیزن و نظریه میدان اجتماعی کورت لوین، بهره گرفته شده است.نوع تحقیق، توصیفی- تبینی و پژوهش کاربردی به شماره می رود که روش آن پیمایشی و شیوه نمونه گیری، ترکیبی از نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده بوده است. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ٨٤- ٨٣ در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی تشکیل می دهد. تعداد آنان 15102 نفر که با روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه 400 نفر برآورد در ضمن ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامه بوده است.آزمون فرضیات تحقیق، نتایج زیر را نشان می دهد:1. بین نگرش دانشجویان تشکلها و نهادهای فرهنگی و ارزیابی از فایده آنها رابطه معناداری موجود دارد.ضریب همبستگی پیرسون بین آنها 0.757 بدست آمد.2. بین نگرش دانشجویان به تشکلها و نهادهای فرهنگی و پیروی از دیگران مهم، رابطه معنا داری وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین آنها 0.783 بدست آمد.3. بین نگرش دانشجویان نسبت به تشکلها و نهادهای فرهنگی دانشگاه و برونگرایی آنها، رابطه معنا دارد وجود دارد و ضریب همبستگی بین آنها 0.790  بدست آمد.4. بین جنس و نگرش دانشجویان نسبت به تشکلها و نهادهای فرهنگی دانشگاه رابطه معنا داری وجود داشت.
صفحات :
از صفحه 103 تا 118
  • تعداد رکورد ها : 2