جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
ترجمه عقائد دینیه
نویسنده:
فیض کاشانی، ملا محسن
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
اعتقاديه (ترجمه)
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
ترجمه رساله اعتقاديه شيخ بهائي است كه مترجم شناخته نشد. مترجم رساله را مطلب بمطلب ترجمه نموده است بدين ترتيب كه اصل رساله را فصل بفصل ذكر نموده و پس از ذكر هر فصلي ترجمه آنرا آورده كه فاصله ميان فصول رساله ترجمة همان فصول است. (مهدي ولايي) [فهرست آستان قدس 4/27]
اعتقاديه (ترجمه)
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
اعتقاديه (ترجمه)
نویسنده:
عزلتي خلخالي، ادهم
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
چکیده :
از شيخ بهائي كه در بازشناختن آيين شيعي اثنا عشري از آيين زيدي و واقفي نوشته است. ملاادهم خلخالي آن را بفارسي در آورده است. (محمد تقي دانش پژوه) رساله كوتاهي است در اعتقادات شيعه كه مؤلف با عنوان «نعتقد - نعتقد» آن را در رد نسبت ناروايي كه عامه به شيعه نسبت مي دهد، نگاشته است. اين رساله گويا از شيخ مفيد باشد. مؤلف شيخ بهائي، مترجم ملا ادهم خلخالي، رساله وجيزه ايست در بيان معتقدات شيعه دوازده امامي از اصول و فروع كه بمنظور تميز اين فرقه از فرق ديگر شيعه تاليف شده است، رساله مرتب بر ده فصل است و مترجم رساله را بمسائل نماز مذيل نموده. (مهدي ولايي) اين رساله در بيان عقآئد ديني خاصه گروه شيعه اماميه اثني عشريه در اصول و فروع است كه به انگيزه تميز از فرقه هاي ديگر شيعه (زيديه، كيسانيه و ... ) نگاشته است. (مهدي ولائي) با عناوين «و نعتقد» دربيان عقايد حقه شيعه اثني عشري است كه شيخ درباره انگيزه تأليف آن چنين مي نويسد: «هدف از نگارش رساله، اين است كه برخي از فرق باطل و منحرف ازجمله زيدي، واقفي و كيساني دربعضي از اصول و فروع داراي عقايد فاسد و باطلي هستند و شيعه اثني عشري از آنان و اصولشان بيزار و متنفرند، مع الأسف بخاطر اشتراك آنها در نام شيعه سبب شده كه برخي از مخالفين اهل سنت كه از حقيقت مذهب ما غافل و ناآگاه مي باشند بين ما و اين گروه منحرف فرق نگذارند و بما نسبتهاي ناروا بدهند لذا برآن شدم كه عقايد اصولي و فروعي مذهب اماميه را بيان نمايم تا برهمگان بويژه مخالفان معلوم گردد كه عقايد ما با اعتقادات گروه ياد شده فرقي فاحش دارد. (براتعلي غلامي مقدم) در الذريعة نام كتاب الاعتقادية آمده و آغاز آن با نسخه حاضر اندكي متفاوت است. (سيد محمود مرعشي) وي اين رساله را براي تنزيه شيعه اثنا عشريه از برخي اعتقادات نادرست كه از آن ديگر فرق شيعه است تأليف كرده است به نوشته ذريعه اين رساله بامواهب المشاهد شهرستاني در 1326 قمري به چاپ رسيده است. (عبدالحسين حائري) شيخ الاسلام بهاءالدين محمد جبعي عاملي (953-1031) دانشمند متكلم عارف وفقيه رياضي شيعي در اين رساله اعتقادات شيعه را گزارش ميدهد. دو ترجمه پارسي آن از ملا ادهم خلخالي و كس ديگر در طوس هست (ش 355 و 356) اين رساله در 1326 به چاپ رسيد (ذريعه ج 2 ص 228). (محمد تقي دانش پژوه) اعتقادات شيعه اماميه را به صورت بسيار مختصر گرد آورده تا مخالفين، اعتقادات دروغ به آنان نسبت ندهند و حقيقت را دريابند. مجموعه عقايد و سرفصل فروعات لازم الاجراء را مؤلف براي معرفي پشت سرهم آورده است. اين اثر در سال 1326 هـ همراه منظومه مواهب المشاهد شهرستاني به چاپ رسيده، البته آغاز نسخه چاپي و نسخه الذريعة اندكي مفصل تر از نسخه ماست (سيد محمود مرعشي) رساله مختصري است كه در آن عقايد مذهب شيعه را در اصول دين و احكام توضيح داده و در آخر اشاره مي كند كه آنچه مخالفين شيعه نسبت ناروا بما دهند مردود است. (انصاري، محمد باقر) مؤلف انگيزه خود از تاليف اين رساله را بازشناسي شيعه اماميه از ديگر فرق منسوب به تشيع همچون زيديه و كيسانيه و واقفيه و. . مي داند از اين روي اقدام به بيان اصول اعتقادي و فروع مذهب اماميه نموده و طي 20 عنوان با عبارت «نعتقد» آن را بيان كرده است. به گفته الذريعه اين رساله داراي شرحي با عنوان «الفرائد البهية في شرح الاعتقادات البهائية» است. مختصري است در عقايد شيعه اماميه در اصول و فروع با عناوين «نعتقد». «محمود نظري» رساله مختصري است در بيان عقايد شيعه اثني عشريه شامل اصول دين و برخي فروع احکام عمليه که به منظور شناخت تفاوت اين فرقه از ساير فرق مسلمان و اثبات ناجيه بودن اين اعتقاد نگاشته و در ده «فصل» تنظيم شده است. اين رساله توسط ملا ادهم خلخالي واعظ معروف به عزلتي (قرن 11ق.) و نيز توسط ناشناسي (قبل از 1039ق.) و محمد صادق تويسرکاني به فارسي ترجمه شده است. از شرحهاي معروف اين کتاب مي توان از شرح استرآبادي و شرح ميرزا علي ناسوتي (تاسوئي) (متولد 1315ق.) نام برد. جويا جهانبخش ضمن کتاب اعتقادات شيخ بهايي به تصحيح ترجمه ها و برخي از شروح پرداخته است. براي آشنايي بيشتر با نسخه ها، شروح، ترجمه ها و چاپهاي رساله الاعتقادات بنگريد به کتابشناسي شيخ بهايي. آغاز كتاب: شيخ مرحوم مي گويد كه الحمدلله علي آلائه [التراث العربي 1/269؛ الذريعة 2/228؛ مشارعربي 70؛ مرعشي 3/195و 3/320و 36/309 و18/201و 26/175 و 25/228 و 29/286 و 30/705 و 34/142و 37/711؛ کتابخانه ملک 5/9 و 9/135 و 5/378 و 5/432 و 37/711؛ آية الله فاضل خوانساري 1/114؛ فهرست آستان قدس 4/26 و 4/27 و 11/30 -31و 14/78 و 4: 36؛ مركز احياء ميراث 1/334؛ آيت الله جليلي 127؛ حوزه علميه امام صادق 1/118؛ مدرسه فيضيه 2/164؛ كتابخانه ملي 14/215 و 11/466؛ مجلس سنا 1/390 (دانشگاه تهران 3: 534 و ش/11 3382)؛ مدرسه رضويه ص 56؛ مجلس شورا 14/244 و 19/332 و 23/824 و 41/62؛ ذريعه 15/284؛ كتابخانه سيد حسين امام ص 188؛ دانشگاه تهران 11/2381 و 17/104 و 17/170 و 16/428؛ ريحانة الادب 3/301؛ فيلم دانشگاه 2/156؛ ‌اهدائي به آستان قدس ص 309؛ كتابخانه نوربخش 2/239؛ شيخ علي حيدر 2/49؛ نشريه 9/378 و 11/728؛ عكسي مركز احياء 7/29؛ فهرستواره منزوي 9/118]
الخطـاب
عنوان :
نویسنده:
هرمان باري، محمد أسيداه
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
اللسانيات ونظرية التواصل[i]
نویسنده:
رومان ياكبسن، عبد الجليل الأزدي
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
تعريفات: ما هو التواصل؟[i]
نویسنده:
جانين بوديشون، عبد العالي مريني
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
التواصل المسرحي
نویسنده:
جورج مونان، العربي الذهبي
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
نظرية التكلم لسانيات الخطاب وخطاب اللسانيات
نویسنده:
أنطوان كوليولي، زهور جوتي
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
القراءة تواصل مؤجل
نویسنده:
فانسون جوف، محمد آيت لعميم
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :