جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 13
مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم
نویسنده:
جعفر هوشیاری ، محمدمهدی صفورایی پاریزی ، مجتبی زینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت طلاب حوزه‌های علمیه ورودی سیکل و دیپلم در سه متغیر عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی به روش علی - مقایسه‌ای انجام شد. جامعه آماری، طلاب سطح دو حوزه علمیه قم بود که تعداد 130 نفر از آنان بر اساس فرمول کرک و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای انجام این پژوهش، از سه پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو فرم کوتاه، خودکارآمدی شرر و مبلّغ موفق جوانشیر استفاده شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون T دو نمونه مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مانوا تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین طلاب ورودی سیکل و دیپلم ازنظر عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی تفاوت معناداری وجود ندارد. به نظر می‌رسد، محیط و مواد آموزشی، فرهنگی، تربیتی و معنوی یکسان، معنویت و پایبندی‌های مذهبی ازجمله عوامل تشابه و یکسانی طلاب ورودی سیکل و دیپلم در سه متغیر مذکور است.
صفحات :
از صفحه 107 تا 122
الگوی نیازهای بنیادین انسان در قرآن کریم
نویسنده:
پدیدآور: جعفر علی گلی فیروزجائی ؛ استاد راهنما: محمدمهدی صفورایی پاریزی ؛ استاد مشاور: علیرضا قائمی‌نیا
نوع منبع :
رساله تحصیلی
چکیده :
انسان از گهواره تا گور نیازمند است. ارضای نیازها، پایه و اساس حفظ بهداشت انسان‌ها است و عدم تأمین آنها بویژه از کودکی سرمنشأ اختلال به حساب می‌آید. هدف از پژوهش حاضر، جستجوی الگوی نیازهای بنیادین انسان در قرآن‌کریم است. روش اصلی این پژوهش کیفی است. جمع‌آوری داده‌ها با روش معنا‌شناسی ساخت‌گرا، راهکار بررسی میدان معنایی و همچنین معنا‌شناسی شناختی صورت گرفت. برای این منظور نمونه‌های تحقیق یعنی آیات مرتبط با کلیدواژه‌های دلالت کننده بر هر یک از نیازها در نرم‌افزار مکس‌کیودا نسخه‌ی12 وارد شدند. کار کدگذاری همراه با تحلیل‌محتوا به روش داده‌بنیاد و با مقوله‌بندی‌های مختلف انجام گرفت. تحقیق در این قسمت برای تعیین میزان اهمیت هر یک از نیازها از روش کمی بهره گرفته است. در نتیجه پژوهش از جمله روش‌های ترکیبی به حساب می‌آید. یافته‌های تحقیق نشان ‌می‌دهد از میان 23530 کد، مهم‌ترین نیاز از نگاه قرآن‌کریم نیاز به معنای زندگی است. فراوانی این نیاز در چهار کلیدواژه بیش از 1600کدِ انتخابی است. نیاز به امنیت با خرده‌نیازهای امنیت جانی و مالی در جایگاه دوم نیازها قرار دارد و از میان 13 کلیدواژه تعداد 1500 کد انتخابی، به این نیاز دلالت داشتند. نیاز بعدی نیاز به ارتباط و دلبستگی است که از بین اشتقاق‌های 16کلیدواژه 1500 کد انتخابی بر این نیاز دلالت داشتند. خرده‌نیازهای پذیرش، محبت، حمایت و دوستی جزو کدهای محوریِ نیاز به ارتباط و دلبستگی هستند. نیاز چهارم نیاز به احترام با خرده‌نیازهای جایگاه‌خواهی و قدرت‌خواهی است. از بین 12کلیدواژه و موارد پیش‌فرض به 550 کد انتخابی رسیده است. تحقیق در الگوی ارتباطی بین نیازها به این نتیجه رسیده است که نیازهای بنیادین ارتباط‌های متعدد و متنوعی با یکدیگر دارند در این میان نیاز به معنای زندگی نقش متغیر میانجی و تعدیل‌گر را بین نیازها ایفا می‌کند. الگوی تحولی نیازها هرمی است که نیاز به امنیت در قاعده‌ی آن جای دارد و سپس نیاز به ارتباط و دلبستگی، بعد از آن نیاز به احترام و نیاز به معنای زندگی در رأس هرم قرار دارد ولی در نیازهای سطح پایین نفوذ دارد و به دیگر نیازها تعالی می‌بخشد و تأمین صحیح آنها به معنای زندگی حقیقی وابسته است. تحلیل یافته‌های پژوهش تعیین چند سطح از افراد را برای تأمین نیازها نتیجه داده است؛ خود فرد، خانواده، خویشاوندان، جامعه، رهبران جامعه و خداوند. همچنین تحقیق به راهبرد و راهکارهای متعدد و متنوعی برای تأمین هر یک از نیازها رسیده است. مانند: ایجاد حالت بیم و امید در تأمین نیازها، تعالی‌بخشی نیازها از سطح مادی به حالت معنوی، وضع قوانین روشن، انعکاس‌دهی و غیره است. علاوه‌براین پژوهش حاضر به راهکارهای آسیب‌زایی که در قرآن برای هر یک از نیازها مطرح شده اشاره می‌کند.
نقش حقوق در کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام
نویسنده:
محمدمهدی صفورایی پاریزی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف شناسایی حقوق اعضای خانواده بر اساس منابع دین اسلام و نقش و تأثیر آنها در کارآمدی خانواده انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گردیده اند.نتایج پژوهش نشان میدهد که منابع دینی برای هریک از اعضای خانواده (زن، شوهر، فرزند، پدر و مادر)، حقوقی را وضع، و در مقابل این حقوق، وظایفی نیز برای طرف مقابل معین کرده است. بر اساس منابع دینی، رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم است که تأمینکننده کارآمدی خانواده میباشد.
نقش فضیلت اخلاقی صبر در بهداشت روان
نویسنده:
محمدمهدی صفورایی پاریزی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
اثربخشی رعایت آموزه های اخلاق اسلامی در کارآمدی خانواده
نویسنده:
محمد مهدی صفورایی پاریزی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این پژوهش با رویکرد تحلیلی و توصیفی و با هدف شناسایی آموزه های اخلاق اسلامی تدوین یافته است که عمل به آنها موجب تقویت، استحکام و کارآمدی خانواده میشود. در این نوشتار، آموزه های اخلاقی خانواده از آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که، در منابع دینی برای تمام جنبه های زندگی خانوادگی، که کانون تربیت، رشد مادی، معنوی، فردی و اجتماعی است، دستورالعمل های اخلاقی بیان شده است که پایبندی به آنها تضمین کنندة کارآمدی خانواده است. صبر، راستگویی، تکریم، احترام متقابل، مدارا با یکدیگر، دلسوزی، مهربانی و مثبت اندیشی و خوش بینی، از جمله مهم ترین رفتارهای اخلاقی هستند که بر کارآمدی خانواده تأثیر مستقیم دارند.
انتخاب همسر مطلوب و نقش آن در کارآمدی خانواده
نویسنده:
محمدمهدی صفورایی پاریزی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
فرآیند انتخاب همسر یکی از حساس ترین رویدادهای دوران جوانی است و معمولاً فرد را در تعیین ملاک های معتبر و لازم و تطبیق ملاک ها بر فرد مورد نظر و تصمیم گیری نهایی دچار نوعی بحران و تعارض می کند. معیار ها، ملاک ها و ویژگی هایی که در انتخاب همسر باید در نظر گرفته شود دو دسته اند: ملاک هایی که جزء ارکان یک زندگی سعادت مندانه و خانواده کارآمد می باشند و ملاک هایی که شرط کمال اند. ملاک هایی که در این نوشتار به توضیح آن ها پرداخته شده است عبارتند از: ایمان و باورهای صحیح، تقوی، خلق نیکو، سلامت جسمانی و روانی، اصالت خانوادگی، زیبایی ظاهری و میل و علاقه، برخورداری از علم و دانش، تناسب زن و شوهر و صفات ویژه دختر.
راهکارهای رفتاری ایجاد روحیه مثبت اندیشی در زندگی
نویسنده:
محمدمهدی صفورایی پاریزی,روح الله کلیا
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
زندگی سرشار از نعمت ها و ثروت های نامحدود است و انسان ها حق و اختیار دارند تا در زندگی بانشاط زندگی کنند، ولی دستیابی به موفقیت در هر زمینه ای، به همت و تلاش انسان بستگی دارد و فقط خود شخص می تواند به خود کمک کند. در دنیایی که عده ای در آن احساس خوشبختی می کنند، عده دیگری از زندگی ناراضی اند. اندیشه ها و پندارهای ما، کیفیت زندگی ما را می سازند و هر چه انسان خوش بین تر و مثبت-نگرتر باشد، از زندگی خود راضی تر و در نتیجه موفق تر خواهد بود.در این نوشتار، راهکارهای رفتاری از قبیل شکر، ذکر الهی، از بین بردن افکار منفی، تنظیم اولویت ها در زندگی، تمرین خوش بینی، معاشرت با افراد خوش بین، اشتغال به فعالیت مفید، مهاجرت، عمل صالح، تحلیل مشکلات و توجه مثبت به شکست های قبلی، از منابع دینی استخراج و معرفی شده است.
شیوه های تربیت فرزندان
نویسنده:
محبوبه دلاوری پورپاریزی,محمدمهدی صفورایی پاریزی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
عزت نفس احترام به ملکوت خویشتن
نویسنده:
زینب کاوندی,محمدمهدی صفورایی پاریزی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
عزت نفس، یکی از پایه های اساسی شخصیت آدمی و باعث نیل انسان به افتخار و سربلندی است. همه افراد صرف نظر از سن، نژاد، جنسیت، دین، زمینه های فرهنگی و نوع کاری که در زندگی دارند به عزت نفس نیازمندند. عزت نفس بر همه سطوح زندگی تاثیرگذار است و مایه آزادگی و والایی است. عزتمندان هرگز به ذلت و بندگی دیگران تن نمی دهند و سرمایه شرافت و آزادگی خود را با هیچ قیمتی معامله نمی کنند.عزت نفس از سویی برای تمام افراد یکی از بزرگ ترین فضیلت های اخلاقی و شاخصه ای برای داشتن سلامت روانی است و از سوی دیگر محرک آدمی در اجرای برنامه ها و تامین نیازها تلقی می شود. به عبارت دیگر، کرامت نفس، عزت نفس و یا خودارزشمندی، افزون بر آنکه از نظر روانشناسی و دین خصیصه و صفتی نیکوست، می تواند ضامن اجرای دیگر رفتارهای پسندیده در محیط خانواده و اجتماع نیز باشد. در این مقاله سعی شده است مفهوم عزت نفس از دو دیدگاه روانشناسی و دین مورد مطالعه قرار گیرد.
ویژگی های مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روانشناسی
نویسنده:
جعفر هوشیاری,محمدمهدی صفورایی پاریزی
نوع منبع :
مقاله , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 13