جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
ویژگیهای جامعه نمونه از دیدگاه قرآن
نویسنده:
خادم حسین محمدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
تحقیق حاضر در راستای تبیین خصوصیات جامعه نمونه بر اساس دیدگاه قرآن تنظیم شده است که یک جامعه مطلوب باید دارای صفات و خصیصه هایی باشد با معیارهای قرآنی که بتوان آن جامعه را بر جوامع دیگر تمایز و برتری بخشد. چنین جامعه ای تمام افراد و نهادهای اجتماعی آن، بینش و منش یا افکار و رفتارشان بر اساس معارف ناب قرآنی و قوانین آن تنظیم می‌شود تا همه چنین رنگ و صفات خدایی که برترین رنگها و صفاتند به خود بگیرند و این دقیقا همان امتیاز چنین جامعه ای خواهد بود. با توجه به روش توصیفی بودن این پژوهش مهمترین ویژگیهای جامعه برتر را در نهادهای مختلف آن با استناد به آیات الهی، نحوه نمودن خصوصیات این جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و نتیجه گیری می‌کنیم که تقوا و تزکیه، ارزشهای اخلاقی، تربیت و تعلیم دینی،‌ رعایت حقوق فردی و اجتماعی،‌عدالت فردی و اجتماعی، تخصص و تعهد و مسولیت‌، وحدت و امنیت‌،‌آزادی های فردی و اجتماعی، کرامت،‌توسعه اقتصادی، تقدم مصالح عمومی و امور معنوی، مبارزه با فقر و ظلم و جهل، اجرای قوانین الهی و ... از بهترین شاخصه های جامعه نمونه قرآنی می‌باشد.
تواضع و تکبر در قرآن و حدیث
نویسنده:
عباس جعفری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این پژوهش موضوع تواضع و تکبر در قرآن و حدیث مورد بررسی قرار گرفته که دارای پنج فصل می‌باشد. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق است که در آن به تبیین تحقیق، پیشینه تحقیق،‌ اهمیت و ضرورت تحقیق،‌روش تحقیق،‌سوالهای تحقیق،‌مفهوم شناسی تواضع و تکبر و واژه های آنها و جایگاه تواضع و تکبر در نظام اخلاقی اسلامی ذکر کرده‌ایم. در فصل دوم به اقسام و مصادیق تواضع و تکبر پرداخته شده‌است که من جمله تواضع و تکبر در برابر خداوند و مصادیق آنها و تواضع و تکبر پرداخته شده‌است که من جمله تواضع و تکبر در برابر خداوند و مصادیق آنها و تواضع پیامبر اسلام در برابر مردم و مصادیق آنها را ذکر کردیم.اما در فصل سوم عوامل پیدایش تواضع و تکبر را بیان کردیم که از آنها و نیز توضیح مختصری می‌دهیم عوامل تواضع، ‌شناخت فلسفه آفرینش، عبودیت‌ و شکر به شاهد نعمت را بر اساس آیات و روایات مورد تحقیق قرار دادیم. اما در فصل چهارم: آثار تواضع و تکبر در زندگی اجتماعی و فردی از دیدگاه قرآن و حدیث مورد بررسی قرار گرفته که از آن جمله ارتباط به خدا و رفعت و بلندی در دانش به عنوان تواضع و جلب محبت مردم و ادب احترام به دیگران را و همچنین تکبر فردی و اجتماعی منوط از مقام ولایش و محرومیت از علم و حکمت غیر ذلک در آیات و روایات بررسی کردیم. اما در فصل پنجم به روش ایجاد تواضع و از بین بردن تکبر که مشتمل بر این مطلب که روش علمی معرفت نفس و روش عملی آن را با تمسک به آیات و رویات بررسی کردیم نیز جمع بندی، نتیجه گیری،‌ توصیه و پیشنهادات را در فصل فوق بیان نمودیم.
  • تعداد رکورد ها : 2