جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
موانع و آسیبهای شناخت خدا در قرآن
نویسنده:
عبدالله نعیمی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این نوشتار مباحثی است بر مبنای آیات قرآن کریم در پاسخ به این سوال که موانع و آسیب های شناخت خدا، چه اموری است؟ با توجه به این که پایه تمام باورهای دینی، اعتقاد به وجود خداوند می باشد، و بهترین راه برای رسیدن به خداوند، برطرف ساختن موانعی است که بر روی آینه عقل و قلب انسان می نشیند لذا شناسایی این موانع ضروری است. از دیدگاه قرآن موانع و آسیب های شناخت خداوند متعدد است. این موانع گاه موجب حجاب و زنگار گرفتن آینه قلب انسان و شناخت حضوری خدا می شود، که در اثر رفتار شخصی خود انسان و زندگی اجتماعی او رقم می خورد مانند: مبتلا شدن در دام گناه و پیروی از هوا و هوس های نفسانی، تکبر و خودپرستی، رفاه طلبی و احساس بی نیازی، کفر و نفاق، تجاوز و عدوان، دنیاپرستی، پیروی های ناسنجیده و تقلید کورکورانه از آباء و اجداد، وسوسه های شیطانی و انسی، تبلیغات و تهاجم فرهنگی و محیط نامساعد و مانند اینها. و گاهی آن موانع و آسیب ها باعث تاریکی و کور شدن دیده عقل انسان و شناخت حصولی خدا می شود و این ا مر متاثر از عدم تفکر و تدبر و سهل انگاری، پندارگرایی و پیروی از گمان های بی اساس، اطاعت و پیروی کورکورانه از رهبران فاسد و گمراه، جهل و غفلت، عمل نکردن به علم و دانش، آرزوها و آمال دور و دراز، پیروی از اکثریت ناآگاه و دوستان ناباب است، این امور فکر و ذهن انسان را به خود مشغول ساخته و موجب تاریکی و کدورت آینه عقل انسان می شود و سرانجام از شناخت خدا بدور می ماند. و گاهی آن موانع و آسیب ها باعث کدورت و تاریکی آینه عقل و قلب انسان و شناخت حضوری و حصولی خداوند می شوند، مانند : حسد، تعصب، لجاجت، ظلم و عجب و غرور و مانند اینها که عدم شکوفایی شناخت حضوری و فطری وی و محروم شدن، از درک کردن و رسیدن به کمال انسانی و نفسانی یعنی شناخت خداوند متعال هستند.
الفکر الکلامی عند الشهید الصدر (ره)
نویسنده:
زید بطاط
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این نوشتار به بررسی روش‌شناسی شهید سیدمحمدباقر صدر در مباحث کلامی و ابداعات ایشان در این زمینه می‌پردازد و شیوه مباحث کلامی وی را با استفاده از قیاس و دلیل استقرایی در مسایلی همچون: الهیات، نبوت، امامت و معاد، بیان می‌کند. نویسنده می‌کوشد نوآوری های شهید صدر در طرح مباحثی مانندِ ارتباط مسایل کلامی با مسایل اجتماعی و علمی را به تصویر کشیده و رویکردی جدید از مباحث کلامی از منظر شهید صدر ارائه دهد. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظیم شده است. نگارنده در مقدمه تحقیق تعریفی از علم کلام و پیدایی و گسترش آن، موضوع علم کلام، روش این علم در پرداختن به مباحث اعتقادی و نقاط ضعف و قوت موجود در علم کلام را مطرح می‌سازد. وی در فصل اول به معرفی افکار و روش شناسی کلامی شهید صدر پرداخته و روش عقلی و قیاسی، روش استقرایی و مراحل و ویژگی‌های این روش‌ها در تبیین مسایل اعتقادی و نوآوری های وی را در این زمینه بررسی می‌کند. در فصل دوم دیدگاه‌های کلامی شهید صدر در مورد مباحث مربوط به الهیات مطرح شده و راه های اثبات صانع به روش عقلی، علمی و استقرایی و ابعاد اجتماعی توحید، صفات الهی، مسأله بداء و تفسیر آن توسط شهید صدر بیان گردیده است، در فصل سوم تحلیل و تفسیر شهید صدر در باره دین، نبوت و امامت مطرح گردیده و مطالبی مانندِ منشأ دین، مشکلات اجتماعی اسلام، نقش نبوت در زندگی انسان، اثبات نبوت پیامبر اسلام، رابطه معجزه با قوانین طبیعی، نقش امامت در زندگی انسان، اثبات عصمت امام و اعتقاد به مهدویت واکاوی می‌شود. در فصل چهارم برخی مفاهیم اعتقادی مربوط به انسان شناسی همچون: جبر و اختیار و حل شبهه های مربوط به آن، حُسن و قُبح عقلی و ارتباط آن با عدل الهی، اثبات معاد و ابعاد اجتماعی آن از دیدگاه شهید صدر بیان گردیده است
  • تعداد رکورد ها : 2