مطالعات ميان رشته اي در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ) | کتابخانه مجازی الفبا

مطالعات ميان رشته اي در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ) | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
عنوان :
مطالعات ميان رشته اي در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)
درجه اعتبار سابق :
علمی پژوهشی
دوره انتشار :
دو فصلنامه
صاحب امتياز :
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مديرمسئول :
عبدالرضا سپنجي
سردبير :
سيدحسن حسيني
زبان اصلی :
فارسی
مشخصات کامل اثر