جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
هستی شناسی فناوری اطلاعات: بازخوانی چرایی بهره گیری از فناوری اطلاعات در تربیت
نویسنده:
سعید ضرغامی,پروین بازقندی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
مشهد: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد,
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات در تربيت بر بنياد واكاوی هستی شناسانه فناوری اطلاعات است. روش پژوهش نيز نمودشناسی هرمنوتيكی بوده است. در اين پژوهش دگرگونی های هستی شناسانه ای كه فناوری اطلاعات در تجربه جهان و به دنبال آن در قلمرو تربيت سبب می شود، شامل تغيير نقش بدن، فروريختن مرزهای مكانی و زمانی و گسترش ارتباط مجازی و امكان دسترسی به اطلاعات فناورانه، تبيين شده اند. سپس بر چنين بنيادی افق ها و تنگناهای حاصل از بهره گيری فناوری اطلاعات در فرايند تربيت بررسی شده است. بر بنياد يافته های پژوهش و با پذيرش اين كه پرسش از چيستی و چرايی به پرسش از چگونگی بهره گيری از فناوری اطلاعات در فلمرو تربيت مقدم است، نتيجه شده است كه گستره و حدود كاربرد فناوری اطلاعات در نسبت با هدف های زندگانی بشر در طول تاريخ همچون پرورش و ستايش آشكار می شود. در پايان نيز به برخی استلزام ها چون نقش تسهيلی فناوری اطلاعات در فرايند آموزش به جای نقش توليدی، محدود كردن حوزه اثر فناوری اطلاعات در حد ابزار آموزش و بهره گيری از اطلاعات فناورانه در پيوند و همراه با ديگر گونه های اطلاعات بر بنياد هدف های نهايی زندگانی آدمی، اشاره شده است.
صفحات :
از صفحه 99 تا 120
  • تعداد رکورد ها : 1