جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن
نویسنده:
میرزایی خلیل, برغمدی هادی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
طرح مساله: این مقاله به بررسی رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی می پردازد و تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد: نوع گرایش رفتاری دختران و پسران در برقراری رابطه با هم چیست و چه علت هایی می تواند داشته باشد و برای بروز این رفتارها چگونه عمل می کنند؟روش تحقیق: این پژوهش با روش پیمایش انجام گرفته و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل درکلیه واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. حجم نمونه 486 نفر بوده است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته متشکل از 47 گویه استفاده شد.یافته ها: جنسیت در این پژوهش بالاترین همبستگی را با نوع روابط داشته و بعد از آن به ترتیب محل سکونت، سن، دینداری فرد، دینداری خانواده، گرایش به نوع حجاب، وضعیت تاهل، گرایش به نوع برنامه ماهواره، گرایش به رسانه ها، حوزه های علمی، نحوه استفاده از اینترنت، گرایش به نوع برنامه تلویزیونی، نوع الگو یا گروه مرجع، شرایط انضباطی حاکم بر دانشگاه و شرایط دوستان قرارداشتند. به طورکلی 0.54 از روابط با متغیرهای مذکور تبیین شد.نتایج: بین گرایش به رسانه ها، نحوه استفاده از اینترنت، شرایط دوستان، گرایش به نوع حجاب، مذهبی بودن پاسخگویان و خانواده آنها و گرایش به رابطه با جنس مخالف رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین دانشجویان حوزه های علمی گوناگون و نیز دختران و پسران در گرایش به رابطه با جنس مخالف تفاوت معنی داری وجود دارد.
صفحات :
از صفحه 131 تا 158
  • تعداد رکورد ها : 3