جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
طرح مدل گزینش داوطلبین شغل جهت ارتقاء شغلی سازمان
نویسنده:
محمد فتحیان
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
سازمانها بدون توجه به عامل انسانی خود مطمئنا نخواهند توانست به اهداف ورسالت ایجاد رابطه مطلوب میان منابع انسانی واهداف سازمان موجبات افزایش کارایی ، موفقیت ، برتری رقابتی و دریک کلام نیل به کمال سازمانی را فراهم میاورند. انتخاب مناسب شاغلین از اهمیت زیادی برخورداراست چراکه انتخاب شاغلینی که از عهده اجری صحیح وظایف خود بر نمی آیند هزینه های سنگینی به سازمان تحمیل می کند. روشهای فعلی گزینش در شناسایی عوامل موثر براجرای موفق شغل دارای ضعف می باشد به عبارت بهتر تعریف دقیقی از یک شاغل موفق در یک شغل نیست چراکه معمولا اینگونه عوامل از کارشکافی بدست می آیند که با نظرسنجی از شاغلین یا مدیران سازمان توام است و همراه باخطاهای غیرقابل انکار است . لذا باید به طریقی عوامل زیربنایی دراین ارتباطشناسایی و پایه ای برای مدلهای تصمیم گیری گزینش قرارگیرد . ازطرف دیگر وجود روالی دقیق و هوشمند با بهره گیری از مدلهای مناسب تصمیم گیری که برپایه اینگونه عوامل و همراه با قواعد سازمانی باشد ضروری می نماید.
تحلیل کیفیت برنامه درسی رشته مهندسی صنایع جهت نیازسنجی شغلی مبتنی بر بازارکار (مطالعه موردی)
نویسنده:
دیباواجاری طلعت, برزگر نادر, مرادی سعید, عراقیه علیرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت برنامه های درسی رشته مهندسی صنایع از بعد کارایی برنامه های درسی به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در کیفیت بروندادهای نظام آموزش عالی بود. جهت انجام تحقیق از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده گردیده و از نظر هدف کاربردی بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، نظر صاحبنظران و ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق متشکل از متخصصان حوزه مهندسی صنایع دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و انجمن مهندسی صنایع ایران بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس پس از حذف پرسشنامه های مخدوش، تعداد 135 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های تحقیق پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی، نشان داده است که برنامه درسی رشته مهندسی صنایع می بایست از نظر محتوای آموزشی، امکانات، گرایش های تحصیلی و روش ارائه در واحدهای دانشی مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه، امکان سنجی و طرح ریزی طرح بازمهندسی شده و متناسب با تحولات دانشگاه های دنیا و همچنین نیازهای دانشجویان و بازارکار طراحی و ارائه گردد.
صفحات :
از صفحه 113 تا 129
هستان‌نگاری محتوای آموزشی و طراحی مدل مبتنی بر لایه‌بندی برای کتاب‌های الکترونیکی آموزشی
نویسنده:
محمدعلی صابری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونگی مطالعه کتابها را تغییر داده است .ابتدا محتوا تنها به صورت چاپ شده در کتابها و جراید موجود بود. سپس به فرم الکترونیکیو رقومی منتشر شد. امروز دستگاه های زیادی برای ذخیره و مطالعه کتابهای الکترونیکی در دسترس هستند. از دستگاه هایی که مخصوص خواندن کتاب های الکترونیک هستند مانند Amazon Kindle تا رایانه های دستی مانند Apple iPad. در این دوره کاربران می توانند به راحتی به کتاب های الکترونیک در هر زمان و هر مکانکه بخواهند با پایینگذاری از سایتهایی که این خدمات را ارائه می دهند، دسترسی داشته باشند.این پایان نامه بر پایه فناوری روز یک مدل مفهومی لایه بندی شده برای کتابهای الکترونیکی آموزشی ارائه می کند. این مدل با ارجاع به هستاننگاری محتوای آموزشی که با مطالعه موردی کتابهای درسی فیزیک متوسطه با رویکرد کیفی طراحی کرده است، آن را به سرانجام می رساند.برای شناسای مشکلات مدل فعلی در پژوهش حاضر مزایای مدل ارائه شده را از منظر کاربردی بررسی میکنیم. مدل مفهومی ارائه شده ظرفیت درونی بالایی جهت ایفای نقش در طراحی آموزشی و تولید محتوا دارد. این مدل امکانارائه واحدهای دانش ، مسیر محتوا،پشتیبانی از مدرس و یا یادگیرنده در دسترسی به مسیر پیمایش دانش را دارا است. این پژوهش با رویکرد کیفی به اکتشاف و مباحثه در ارائه یک مدل لایه بندی مفهومی برای کتابهای الکترونیکی آموزشی میپردازد.
  • تعداد رکورد ها : 3