جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
امنیت سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره)
نویسنده:
رضا داوری اردکانی، رضا شاکری
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
با ظهور مطالعات نظری درباره امنیت ملی، امکان طرح امنیت در چارچوب های اندیشه سیاسی نیز فراهم شد. یکی از محورهای برجسته اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) جایگاه و اهمیت نظام سیاسی است که در مجموع می توان از آن با نام جایگاه نظام سیاسی تعبیر کرد. در این مقاله از این مضمون با نام امنیت سیاسی نام می بریم. پرسش اصلی مقاله این است که معنا و مرجع امنیت سیاسی در نزد امام خمینی (ره) چیست؟ فرضیه مقاله با این عبارت بیان می شود: امام خمینی (ره) با دو مفروض، نخست، حکومت تنها ضمانت اجرای احکام اسلام و دوم، تشکیل حکومت اسلامی واجب است، بیشترین اهمیت را به اصل و جایگاه نظام سیاسی داده است.آزمون فرضیه در یک چارچوب نظری صورت می گیرد که اصلاح و تکمیل شده نظریه امنیت سیاسی بوزان است. عناصر سه گانه این نظریه تبیین و در حکم شاخص های امنیت سیاسی در تحلیل اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به کار می رود. با ارایه شواهدی از اندیشه امام خمینی (ره) این مهم تبیین می شود. در محور دوم مقاله، تمرکز بر تهدیدهای امنیت سیاسی است. نتایج نشان می دهد که تهدیدهای انسجام و امنیت نظام سیاسی به ترتیب اهمیت در درجه اول متوجه ایده دولت، سپس متوجه نهادهای سیاسی و در مرتبه سوم، متوجه پایگاه مادی دولت است.
صفحات :
از صفحه 69 تا 86
شاخصه هاى جامعه مطلوب در انديشه امام سجاد عليه السلام
نویسنده:
سعيد مقدم
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره,
چکیده :
دستيابى به جامعه مطلوب و آرمانى كه انسان را به سعادت برساند، همواره انديشمندان را به ترسيم آرمان شهرهايى واداشته است. در اين ميان، ترسيم جامعه اى مطلوب كه منشأ وحيانى داشته و به دور از خيال و قابل تحقق باشد ضرورى به نظر مى رسد. روش اين پژوهش، توصيفى ـ اسنادى است و براى تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل محتوا استفاده شده است. يكى از مؤثرترين روش ها براى ادراك كل جامعه اين است كه نهادهاى اصلى آن و مناسبات موجود ميان آنها را مورد توجه قرار دهيم. ارائه شاخصه هاى جامعه مطلوب در قالب نهادهاى اجتماعى از ديدگاه امام سجاد عليه السلام از اهداف اين تحقيق به شمار مى رود. جامعه آرمانى از ديدگاه امام سجاد عليه السلام، جامعه اى است كه در آن روابط انسانى در درون نهادهاى اجتماعى براساس ارزش هاى الهى شكل مى گيرد و حركت در مسير بندگى خداوند مهم ترين ويژگى اين جامعه مطلوب مى باشد.
صفحات :
از صفحه 11 تا 28
«امنیت»؛ ابعاد و سازوکارهای تامین آن در روایات
نویسنده:
بهرام اخوان کاظمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.
تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)
نویسنده:
کرم جانی پور,مختار معروفی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
امنیت و ابعاد آن در قرآن
نویسنده:
اخوان کاظمی بهرام
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
نوشتار حاضر، مطالعه ایی اکتشافی در دستیابی به مفهوم، ابعاد و انواع امنیت بر مبنای قرآن کریم است و می کوشد موضوع حاضر را براساس شواهد قرآنی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی، و حقوقی و قضایی تنویر، تفصیل، تبویب و تدوین کند و نشان دهد که این کتاب آسمانی دارای دیدگاه مدرن و امروزین درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت است؛ از سویی ایمان و امنیت معنوی، سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت است و از سویی دیگر میان این ابعاد پیوند و توازن عمیقی برقرار است، ضمن آن که هر گونه امنیتی و در هر بعد از ابعاد آن، در نهایت در ایمان و اعتقادات معنوی و الهی ریشه دارد و هرگونه ناامنی در هر عرصه ایی، سرانجام ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و از این قبیل بر می گردد. مومن و صفات ایمانی نیز اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا است و می توان در استنتاجی نهایی گفت: بستر سازی حیات معنوی پاک و نیک برای تربیت و تذهیب افراد، چه در حوزه رفتارهای فردی و چه رفتارهای اجتماعی و نیز دور کردن افراد جامعه از حیات سیئه و غیرایمانی، اصلی ترین ساز و کار تامین امنیت در نظام اسلامی است.
صفحات :
از صفحه 11 تا 38
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80
نویسنده:
معصومی مجید, قلی پور ارباستان لاله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر از این جهت حائز اهمیت است که به دنبال شناخت نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 شمسی می باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی مردمی همواره اصل مشروعیت نظام سیاسی خود را در تمامی عرصه های مملکتی در مشارکت ملت و علاقه مندی آحاد مردم در تعیین سرنوشت کشور می داند و از آنجا که رسالت دانشگاه، گسترش آموزش، آگاهی و دانش به دانشجویان به عنوان بخش فعال و پویای جامعه است و این امر می تواند اثرات گوناگونی بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی داشته باشد، لذا سوال پژوهش حاضر این است که، آیا دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 نقش داشته است؟ بنابراین در راستای سوال فوق، فرضیه اصلی مبنی بر این است که به نظر می رسد دانشگاه آزاد اسلامی باعث ارتقاء سطح امنیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 شده است. هدف از این پژوهش شناسایی میزان تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر ارتقاء سطح امنیت سیاسی است که با روش علی انجام و با استفاده از روش شناسی کتابخانه ای به جمع آوری، دسته بندی و آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است، نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که، دانشگاه آزاد اسلامی در دهه 80، که آن را دهه بالا بردن کیفیت دانشگاه نامید با افزایش آگاهی و بصیرت سیاسی دانشجویان در چارچوب آرمان های جمهوری اسلامی ایران و با حرکت رو به رشد و منطقی و به دور از هر گونه حرکت شتاب زده و جناحی و سیاست زده به پیش می رود.
صفحات :
از صفحه 11 تا 22
بررسی رابطه نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران
نویسنده:
فاضلیان پوران دخت
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در این پژوهش، پس از واکاوی ادبیات تجربی و نظری پیرامون موضوع، سعی شده است با رویکرد نوینی به پدیده حجاب توجه شود؛ بر همین اساس، بر خلاف تحقیقات پیشین که در آنها، حجاب یا پوشش اسلامی و امنیت به طور منفک بررسی شده بود، در این پژوهش، رابطه بین حجاب و امنیت اجتماعی در بین زنان بررسی شده است.از آنجا که حجاب زنان یکی از ارکان اصلی نظام ارزشی جامعه ما قلمداد می شود، نوع آن در بین زنان می تواند اهداف مهمی را در جامعه دامن زند پوشش غیر اسلامی زنان، خود، می تواند زمینه ساز برخی هنجارشکنی ها و فرصت مناسبی برای تهدیدگران اجتماعی باشد، و به همین دلیل انجام چنین پژوهشی ضرورت پیدا می کند. این پژوهش در بین 1000 نفر از زنان تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در اماکن عمومی شهر تهران اجرا و اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه شفاهی گردآوری شده است. یافته های حاصل از این پژوهش با کاربرد آماره هایی چون Eta، ضریب توافقی پیرسون(Contingency Coefficient)  و F تحلیل شده است و نشان می دهد که بین نوع حجاب زنان و میزان امنیت اجتماعی آنها، و نوع تهدیدات وارده به آنها و احساس امنیت فردی آنها، رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از اجرای رگرسیون تصنعی، بیانگر آن است که مقدار واریانس تبیین شده متغیر امنیت اجتماعی با نوع پوشش 0.22 است.
صفحات :
از صفحه 65 تا 86
راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر مؤلفه‌های مؤثر اقتصادی و سیاسی
نویسنده:
پرتوی شفق ملوک
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
امروزه نقش سرمایه‌های خارجی به عنوان یک عامل مؤثر در تحقیق روند توسعه جوامع امری پذیرفته شده است. یک جامعه هنگامی درجذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق است که بستر مناسب این فرایند را فراهم نموده باشد. در این رابطه جوامع گوناگون، با شیوه‌های مختلف درصدد جلب سرمایه‌ شرکتهای چندملیتی و سایر منابع سرمایه‌ای جهان هستند و رقابت گسترده‌ای میان آنان در اتخاذ راهکارهای مؤثر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. بخش اول این مقاله از طریق طرح دیدگاههای نظری توسعه، برخی پارامترهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر روند توسعه جوامع را شناسایی می‌نماید. سپس با پذیرش فرض تعامل میان جریان سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه، پارامترهای فوق‌الذکر را در قالب عوامل درونی و برونی تأثیرگذار بر روند جذب سرمایه‌های خارجی به جوامع، مورد بحث و بررسی قرار داده و عملکرد این مؤلفه‌ها را در ایران بررسی می‌نماید. در بخش دوم با توجه به عملکرد عوامل فوق‌الذکر، ابتدا نگرش اجمالی به جریان سرمایه‌گذاری خارجی ایران داشته، و سپس راهکارهای سیاسی و اقتصادی مؤثر بر افزایش این متغیر نیز ارائه می‌گردد.
صفحات :
از صفحه 89 تا 125
  • تعداد رکورد ها : 8