جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
تاملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسنده:
میرزامحمد واعظی,سید محمدتقی قبولی درافشان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند.یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدد جرم باز می دارد.در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مساله را دو چندان می نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.
تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه
نویسنده:
زارعت عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
حالت «تعدد معنوی»، قاعده ای پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوان شدیدتر اعمال می شود. اما این حالت رابطه ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوان ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعده دیگر اعمال می کنند که نتایج سهمگینی دارد. در این مقاله سعی شده است رابطه حالت تعدد معنوی با قواعد مشابه به همراه شباهت ها و تفاوت های آنها به دقت بررسی شود؛ هر قاعده در محل خودش به اجر درآید و نشان داده شود که بسیاری از مجازات ها به اشتباه صادر می شود و سرانجام چنانچه دقت کافی صورت گیرد، عدالت کیفری مطابق اراده قانون گذار به اجرا درمی آید.
صفحات :
از صفحه 69 تا 87
تعدد اعتباری جرم در فقه وحقوق کیفری ایران
نویسنده:
مسعود بسامی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
تحقیق حاضربه بررسی تعدداعتباری جرم در فقه وحقوق کیفری ایران پرداخته است.درحقوق کیفری تعددجرم به دو نوع تعددواقعی و اعتباری تقسیم می شود.در تعدد واقعی بزهکار چندین رفتارمجرمانه را مرتکب می شود به همین دلیل عقیده برتشدید مجازات وی است. اما در تعدداعتباری معمولاً نظر بر تشدید مجازات مرتکب نمی باشد زیرا بزهکارچندین عمل مجرمانه انجام نداده است.با این وجود درمواردی تشخیص اینکه بزهکار یک رفتار مجرمانه انجام داده است یا بیشتر دشوار است و به همین دلیل بین حقوقدانان و نیز در رویه قضایی در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.لذا تشخیص و تفکیک این دو نوع از تعدد از اهمیت فراوانی برخوردار است.نتایج این پژوهش بیانگرآن است که در حقوق کیفری ایران تعدداعتباری جرم شامل تعددعنوانی و مجموعه جرائم دارای عنوان خاص می باشد ومقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر وتعدد نتیجه از مصادیق تعددواقعی جرم است.درفقه جزایی اسلام در رابطه با تعدد اعتباری جرم قاعده مشخصی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این خصوص بحث نموده اند. در فقه اسلام مصادیقی از تعدد عنوانی جرم و تعددنتایج مجرمانه ملاحظ می شود که در این موارد فقها قائل به تعدد مجازات می باشند.لکن در خصوص مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر ومجموعه جرائم دارای عنوان خاص مطلبی ملاحظه نشده است لکن می توان گفت از آنجایی که در اسلام تعددجرم موجب تعدد مجازات است و درموارد مذکور نیز بزهکار واقعاً بیش از یک رفتارمجرمانه انجام داده است بنابراین در این موارد اسلام قائل برتعددمجازات مرتکبین می باشد.
  • تعداد رکورد ها : 3