جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
مختصر تفسير الميزان - للعلامة الطباطبائي
نویسنده:
كمال مصطفى شاكر
نوع منبع :
کتاب , خلاصه اثر , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
بیروت - لبنان: موسسة الاعلمی للمطبوعات,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
دليل الميزان في تفسير القرآن للعلامة محمدحسین الطباطبائی
نویسنده:
إلياس كلانتري؛ ترجمه: عباس ترجمان
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
مختصر الميزان في تفسير القرآن مع فهارس كاملة
نویسنده:
علامه طباطبایی؛ تلخیص کننده: سليم الحسني
نوع منبع :
کتاب , خلاصه اثر , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
لندن - انگلیس / بیروت - لبنان: موسسة دارالاسلام / موسسة العارف للمطبوعات,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
گونه شناسی سیاق در تفسیر المیزان: صورت بندی و کارکرد
نویسنده:
تقویان (نقیئی) عباس
نوع منبع :
مقاله
چکیده :
تفسیر جامع المیزان فی تفسیر القرآن بالقرآن یکی از برجسته ترین تفاسیر شیعی سده اخیر به شمار می آید. قرآن محوری و پایبندی به روش تفسیر قرآن به قرآن، ویژگی شاخص این تفسیر است. اگرچه روش تفسیر قرآن به قرآن کم و بیش در برخی تفاسیر قدیم و جدید نیز دیده می شود، ولی میزان توجه به این روش در تفسیر المیزان از نظر کمی و کیفی تا حدی است که می توان آن را پدیده ای ممتاز و نقطه عطفی در تاریخ تفسیرنگاری به شمار آورد. وجه تمایز اصلی تفسیر المیزان با تفاسیر دیگر عبارت است از: قرآن را منبع مستقل تفسیر قرار دادن، وا نهادن پیش داوری ها، استفاده از قرائن و شواهد درون قرآنی و تکیه بر قواعد عرفی محاوره. علامه طباطبایی به استفاده از این روش متعهد شده و به خوبی آن را به کار گرفته است (نک. طباطبایی 1362: ج 1، 12-11).یکی از الزامات این روش، توجه به سیاق در سوره ها است. قاعده سیاق یکی از قواعد عرفی زبان به و حجیت آن امری است عقلایی. در عرف محاوره گوینده حق دارد از قرینه های پیوسته لفظی استفاده و مخاطب نیز حق دارد به این قرینه ها استناد و احتجاج کند. امروزه در میان زبان شناسان اهمیت کشف قرائن درون متنی از رهگذر سیاق برای تحلیل محتوا (text analysis)، امری پذیرفته شده است. علامه به طور گسترده و در جای جای تفسیر المیزان از این روش کمک گرفته و با کلید سیاق قفل های ناگشوده بسیاری را گشوده است. در این جستار، گونه های مختلف سیاق و کارکرد آن در تفسیر المیزان را بررسی می کنیم.
صفحات :
از صفحه 127 تا 148
نقش سیاق در کشف معانی قرآن از منظر مولف المیزان
نویسنده:
علی اکبر ربیع نتاج
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 55 تا 82
ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان جلد 1
نویسنده:
م‍ح‍م‍د‌ح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍وس‍وی‌ه‍م‍دان‍ی‌
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر , آثار مرجع , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ق‍م: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی‏‫,
کلیدواژه‌های فرعی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
جلد اول شامل تفسیر آیات سوره حمد وآیات 1 تا 182 سوره بقره است.
أصول الدّین في تفسیر المیزان المجلد 2
نویسنده:
علي حمود عبادي؛ مصححان: عبدالساده، شاکر ساعدی
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر
منابع دیجیتالی :
روش شناسی بکار گیری قواعد فلسفی در تفسیر المیزان
نویسنده:
محمد کا ظم صالحی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این پایان نامه در موضوع روش شناسی به کارگیری قواعد فلسفی در تفسیر المیزان به گرفته شده است. اهمیت موضوع فوق در اینست که علامه طباطبایی برخلاف روی کرد اصلی خود (تفسیر قرآن) در مواردی از قواعد فلسفی در تفسیرقرآن استفاده کرده است. سعی شده است شیوه وروش ایشان در بهره بردن ازقواعد فلسفی بررسی گردد. در جریان تحقیق قواعد ومسائل مهمی فلسفی به دست آمد ومورد استناد یا استدلال ایشان در مطالب و موضوعات معرفت شناسی،عقاید بوده است و در برخی دیگربه تحلیل حقیقت اراده، معجزه و معاد پرداخته ست. ایشان سعی در اجتناب از تحمیل قواعد فلسفی بر قرآن داشته و نیز از سوی دیگر بر دوری ازتطبیق قرآن برقواعد فلسفی، تأکید می ورزد. و به نظر می رسد ایشان ازعقل ابزاری بیشتر بهره بیبرد.
نقد و بررسی حقیقت انسان از دیدگاه ماتریالیسم بر اساس تفسیر المیزان
نویسنده:
شولونگ تو
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
انسان‌شناسی ماتریالیسم، ریشه در مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی این مکتب دارد. انسان از دید این مکتب، بسان دیگر موجودات، تنها بُعد جسمانی دارد و هیچ‌گونه امر ماورای ماده در او نیست؛ از این‌رو احتیاجات او نیز صرفا مادی است و طبیعتا تکامل او نیز تنها در حیطه مادی و از طریق وسایل مادی خواهد بود. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، این نظریه در مورد انسان را یک دیدگاه انحصاری که فاقد ادله متقن در مدعای خویش است، می‌داند. بنابر نظریه انسان‌شناسی تفسیر المیزان که ریشه در آیات متعدد قرآن و دیدگاه فلسفی علامه طباطبایی دارد، انسان دارای دو بُعد جسمانی و مجرد است. بُعد مجرد یا روح، غیر از وجود فیزیکی انسان است و روح و نفس انسان است که شخصیت و حقیقت او را تشکیل می‌دهد. همان‌طور که انسان دارای نیازهای مادی است، این بُعد از انسان نیز نیازهای متناسب با خود را دارد. از دید تفسیر المیزان، تکامل حقیقی انسان از طریق پرورش هر دو بُعد انسان صورت می‌پذیرد؛ اما در نهایت این نفس اوست که با رعایت شرایطی به تکامل نهایی می‌رسد.