جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
عقيدة الشيعة ، تأصيل وتوثيق من خلال سبعين رسالة اعتقادية من القرن الثانی لغایه القرن العاشر الهجری
نویسنده:
لشيخ محمد رضا الأنصاري القمي
نوع منبع :
کتاب , مجموعه مقالات , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم : دارالتفسیر,
چکیده :
کتاب عقیده الشیعه مجموعه ای است از هفتاد رساله کلامی مختصر در باب اصول اعتقادی پنج گانه شیعه که با تدوین و تحقیق محمدرضا انصاری قمی منتشر شد. هدف نامبرده از تدوین مجموعه حاضر، گردآوری و عرضه اعتقادنامه های شاخصی است که از قرن دوم تا دهم هجری قمری نگاشته شده و در آنها عقیده شیعه دوازده امامی درباره توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد تبیین شده است. شمار قابل توجهی از رساله های نشریافته در این مجموعه، قبل از این، در صورتهای مختلف بر دست آقای انصاری قمی یا دیگر مصححان، به طبع رسیده اند و هم اکنون در کتاب عقیده الشیعه با تصحیح تازه ای بازچاپ شده اند. تعداد زیادی از آن ها نیز برای نخستین بار در این کتاب به زیور طبع آراسته شده اند.
Recovering Yemen’s Cultural Heritage: The Stookey Microfilms
نویسنده:
Dale J. Correa
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 308 تا 318
Conference Report: “Shiʿism and Governance,” University of Chicago, May 12-13, 2017
نویسنده:
Mohammad Sagha
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 381 تا 384
Preliminary Notes on the Naṣab-nāmas of Badakhshan
نویسنده:
Jo-Ann Gross
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 365 تا 371
Directions in Jewish-Shīʿī Studies
نویسنده:
Ehud Krinis
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 187 تا 214
Beyond the Qurʾān: Early Ismāʿīlī Ta ʾwīl and the Secrets of the Prophets, written by David Hollenberg
نویسنده:
Elizabeth R. Alexandrin
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 305 تا 312
Abū Yaʿqūb al-Sijistānī in Modern Scholarship
نویسنده:
Paul Walker
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 167 تا 174
A Zaydī Treatise on the Proof of Accidents: The Mukhtaṣar fī ithbāt al-aʿrāḍ by al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ
نویسنده:
Jan Thiele
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 319 تا 335