جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
Partners of Zaynab: A Gendered Perspective of Shia Muslim Faith, written by Diane D’Souza
نویسنده:
Syed Akbar Hyder
نوع منبع :
نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات) , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 208 تا 120
Beyond the Qurʾān: Early Ismāʿīlī Ta ʾwīl and the Secrets of the Prophets, written by David Hollenberg
نویسنده:
Elizabeth R. Alexandrin
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 305 تا 312
A Twelver-Shīʿī Multi-Text Volume (16th through 18th century) Held in the New York Public Library (Ms New York Public Library, Arabic Manuscripts Collection, Manuscripts and Archives Division, Volume 51985A)
نویسنده:
Sabine Schmidtke
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 336 تا 363
La preuve de Dieu: La mystique shi’ite à travers l’oeuvre de Kulaynî, IXe-Xe siècle, written by Mohammad Ali Amir-Moezzi
نویسنده:
Ali Rida Rizek
نوع منبع :
نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات) , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
نقد و بررسی کتاب La preuve de Dieu: La mystique shi’ite à travers l’oeuvre de Kulaynî اثر محمد علی امیر معزی که به تاریخ و تحول مذهب شیعه دوزاده امام می پردازد.
صفحات :
از صفحه 211 تا 214
Wa-lam yakun bi-dhāka: A Response to Wilferd Madelung’s Review of L’imamat et l’occultation selon l’imamisme
نویسنده:
Hassan Ansari
نوع منبع :
نمایه مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 177 تا 183
People of the Prophet’s House: Artistic and Ritual Expressions of Shiʿi Islam, edited by Fahmida Suleman
نویسنده:
Fuchsia Hart
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 205 تا 207
Ismaili Onto-Cosmological Doctrines in the Manuscript Tradition of the Ikhwān al-Ṣafāʾ
نویسنده:
Carmela Baffioni
نوع منبع :
نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
صفحات :
از صفحه 37 تا 62
What is Islam? The Importance of Being Islamic, written by Shahab Ahmed
نویسنده:
Alireza Doostdar
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 277 تا 282
“The Acquisition and Transmission of Knowledge: The Role of Shīʿī Institutions of Learning in the Spread and Defense of a Tradition,” University of Chicago, April 1-2, 2016
نویسنده:
Edmund Hayes ،Mohammad Sagha
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 257 تا 258
A Zaydī Multitext Manuscript from the Glaser Collection (Staatsbibliothek zu Berlin): ms Glaser 37
نویسنده:
Ekaterina Pukhovaia
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 175 تا 193