جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 5
یک مقاله ای راجع به مهارت زندگی و ارتقاء امنیت اجتماعی می خواستم؟
نوع منبع :
پرسش و پاسخ
پاسخ تفصیلی:
مقصود از مهارت های زندگی و اهمیت آن: نخست شایسته است که مهارت در زندگی روشن شده و سپس مصادیق این مهارت در امور گوناگون زندگی بیان شود. «مهارت های زندگی»، توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند با موقعیت های زندگی - بخصوص موقعیت های پر خطر - به ط بیشتر ...
معناي زندگي، ضرورت و كاركرد نبوت
نویسنده:
محمد مهدی قائمی امیری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
نبوت، نقش اساسی در معنابخشی به حیات بشر دارد و این حرکت صرفاً در انحصار نبوت و انبیاست. هیچ مکتب بشر و نیروی عقل نمی تواند زندگی جدید بعد از مرگ را به تصویر بکشد و به بشر ارائه کند، برای دنیا نقش مقدمی در تامین سعادت ابدی و اخروی قائل شده و بدین ترتیب زندگی را هدفمند سازد. امید را افزایش داده و ب راه کارهایی به زندگی از قبیل تفسیر واقع بینانه مرگ و شرور به حیات او امید بخشد. با توصیه به عدم وابستگی به دنیا و آرامش در سایه اتصال به مبدا اعلا از او رفع غربت کرده و اضطرابات درون را فرو نشاند. با تثبیت خانواده و هم بستگی اجتماعی و رفع اختلافات قومی، حیات هدفمند جمعی را برای او رقم زده و او را قرین کمال سازد.
صفحات :
از صفحه 51 تا 66
هدفمندی حیات بشر از دیدگاه قرآن وعهدین
نویسنده:
اعظم پرچم
نوع منبع :
مقاله , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدایت مخلوقات به سوی کمال از سنت های الهی است. دستگاه آفرینش با هدایت تکوینی، انواع موجودات را به سوی کمال مناسب خویش سوق داده است، ولی انسان را از نوع هدایت تشریعی با ارسال پیامبران و انزال کتاب به تکامل می رساند. از دیدگاه قرآن و عهدین، انسان شبیه به خدا آفریده شده است، ازاین رو هدف از خلقتش، تکامل روحی و معنوی به همراه دانش است. شباهت انسان به خدا درگرو رحمت الهی و فراگیری صفات اخلاقی خدا و داشتن حیات معنوی است. آنچه این مقاله بدان اهتمام میورزد، شناخت مفهوم هدفمندی و نوع حیات معنوی در قرآن و عهدین است. از دیدگاه قرآن، انسان با توانمندی هایش در خلقت، مظهر تجلی صفات الهی است و قرار است در دنیا شایستگی خلافت الهی را پیدا کند ومحل ظهور اسمای الهی شود. تعالیم انبیا در تورات، مبنی بر قداست است که گویای کیفیتی است که نفیاً مستلزم دوری جستن از همة چیزهایی است که مخالف ارادة الهی است و اثباتا ًخود را وقف عبادت کردن است. در اناجیل، هدفمندی حیات بشر به دنبال انگارة سقوط بشر و گناه نخستین است و به مفهوم فدا و رستاخیز مسیح اتکا دارد. لطف الهی توسط مسیح عامل اصلی نجات بشر است و ایمان آوردن به مسیح به تنهایی و به عبارتی دیگر آموزة فیض یا همراه بودن آن با اعمال نیک در نجات بشر و آمرزیدگی او، در دو دیدگاه کاتولیک و پروتستان تفسیر متفاوت دارد. این مقاله درصدد است که چگونگی هدفمندی حیات بشر را از منظر قرآن و عهدین « تورات و انجیل» بررسی نموده تا مشترکات و مفترقات ادیان را تبیین نماید
  • تعداد رکورد ها : 5