جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
نقد و بررسى اندیشه هاى آموزشى اقبال لاهورى
نویسنده:
فاطمه زیباکلام
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
بى شک علامه محمد اقبال لاهورى، فیلسوف بزرگ شبه قاره هند در قرن بیستم، یکى از منادیان اصلى بازگشت خویشتن و احیاى تفکر اسلامى در عصر حاضر است. این مقاله پس از معرفى اجمالى شخصیت این متفکر اسلامى، آراى آموزشى او را مورد بررسى قرار مى دهد. وظیفه آموزش و پرورش از نظر اقبال، آفرینشِ انسانى اصیل است که مى تواند براى خود به طور مستقل بیندیشد. از نظر وى، آزادى براى تعلیم شخصیت چنین فردى ضرورت دارد، زیرا در صورت نبود آزادى، حتى به فرض خلاّق بودن انسان، وى توانایى ابراز آن را ندارد. این مقاله در ادامه به بحث از اندیشه اقبال در باب فردیت در آموزش و پرورش مى پردازد و دیدگاههاى وى و صاحب نظرانى را که در باره او به تحقیق پرداخته اند، مورد بررسى قرار مى دهد.
صفحات :
از صفحه 110 تا 123
تبیین عناصر منطقی ـ اخلاقی در فلسفه اجتماعی ابن سینا
نویسنده:
راضیه بیرونی کاشانی، خسرو باقری نوع پرست، فاطمه زیباکلام منفرد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران ,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
بررسی عناصر منطقی در اخلاق اجتماعی از موضوعاتی است که ابن سینا از طریق تبیین گزاره های اخلاقی و تحلیل محتوای آن انجام داده است. وی، اجتماع را خاستگاه اخلاقیات معرفی می کند و آن را به منزله بستری که اخلاقیات از آن بر می خیزد و سپس در همان بستر فضایل اخلاقی استوار می شود، معرفی می کند. در این بین منطق را به منزله ابزاری برای بررسی و استواری این امور در اختیار می گذارد. مسئله اصلی در این تحقیق آن است که چگونه ابن سینا در تعیین سعادت اخلاقی هم به جنبه های عقلانی و هم به جنبه های اجتماعی اخلاق توجه کرده است. در راستای حل این مسأله ابن سینا برای تعیین حدود عقلانیت و عقلایی بودن، دین را به منزله چارچوب قوانین معرفی و با تحلیل گزاره های اخلاقی در مشهورات جدلی، خاستگاه های متفاوتی برای اخلاق در نظر دارد. ضمن این که بر این اساس، علاوه بر سازگاری با دین، معیار ارزیابی منطقی برای اصول اخلاقی معرفی می کند؛ زیرا وی با مشخص کردن جایگاه گزاره های اخلاقی در منطق، و تعیین ارزش یقین آوری گزاره ها، معیار ارزیابی آن ها را نیز از همان حوزه ارائه می دهد.
صفحات :
از صفحه 23 تا 41
  • تعداد رکورد ها : 2