جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 9
نظری دیگر بر ماهی از سرگنده گردد...
نویسنده:
عزیزالله جوینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 13 تا 19
داوری ها در ابیات دیوان حافظ
نویسنده:
عزیزالله جوینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 187 تا 191
معیارهای فرهنگی قصائد کهن
نویسنده:
عزیزالله جوینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 266 تا 273
نگاهی دیگر به داستان رستم و اسفندیار و شرح چند بیت مبهم
نویسنده:
عزیزالله جوینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 97 تا 122
درسی از تاریخ بیهقی: حسنک
نویسنده:
عزیزالله جوینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 246 تا 252
نقدی بر کتاب التصفیه فی احوال المتصوفه
نویسنده:
عزیزالله جوینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 232 تا 244
اتباع یا همگونسازی
نویسنده:
عزیزالله جوینی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 137 تا 144
ترجمه مفردات قرآن
نویسنده:
عزیزالله جوینی
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
 تحقیق در واژگان قرآنی کشف الاسرار میبدی
نویسنده:
محمود الهام بخش
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
مطالب پایان نامه حاضر در چهار بخش تنظیم شده است. بخش نخست نگاهی به میبدی و کشف الاسرار .بخش دوم ترجمه قرآن و بررسی شیوه مترجمی میبدی. بخش سوم ویژگیهای سبکی کشف الاسرار با تکیه بر نوبت اول پیش درآمد و بخش پایانی واژگان کشف الاسرار و اهمیت آن.
  • تعداد رکورد ها : 9