جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
تجربه گرایی هیوم از نظرپدیدارشناسی هوسرل
نویسنده:
عابد کانور
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مولف در این رساله کوشیده نقد پدیدارشناختی هوسرل از تجربه‌گرایی هیوم را به طور مختصر مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی، سه هدف عمده مورد توجه بوده است که هر کدام ارتباطی درونی با یکدیگر دارند: در وهله اول مولف کوشیده روایتی نقادانه از فلسفه هیوم عرضه کند و امکانات پدیدارشناختی نهفته در آن را مورد توجه قرار دهد. در عین حال تلاش شده شباهت‌های نظام‌مند موجود میان فلسفه‌های هیوم و هوسرل تحلیل شوند و در همان حال نقطه تمایز آن‌ها (که همان نظریه انتزاع و تصورات کلی باشد) مورد تاکید قرار گیرد. در نهایت نیز قصد بر آن بوده که ایده پدیدارشناختی تکوینی هوسرل متاخر مورد توجه قرار گیرد و نشان داده شود که فهم درخور این پدیدارشناختی، در گرو آگاهی از نظریه‌های تجربه‌گرایانه هیوم بوده که توسط هوسرل اتخاذ شده‌، گسترش یافته و در برخی موارد حتی کاملا متحول شده‌اند.
نظام،متکلم متادب معتزلی(220-حدود160ه ق)
نویسنده:
محسن جهانگیری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 1 تا 36
الرسالة الغوثیة از محیی الدین عبدالقادر گیلانی یا محیی الدین عربی است؟
نویسنده:
محسن جهانگیری، محمد ابراهیم مالمیر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 313 تا 330
طبیعت به صورت نظام حالات در فلسفه اسپینوزا
نویسنده:
محسن جهانگیری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 33 تا 50
مقاله تحقیقی انتقادی درباره مفاهیم و مسائل فلسفی اسپینوزا
نویسنده:
محسن جهانگیری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 45 تا 92
ابوالحسن اشعری، موسس کلام اشعری
نویسنده:
محسن جهانگیری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 47 تا 124
فرانسیسن بیکن
نویسنده:
محسن جهانگیری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 33 تا 51
اراده خدا و انسان از دیدگاه دکارت،اسپینوزا،مالبرانش و لایبنیتس
نویسنده:
رضا برنجکار، محسن جهانگیری (استاد راهنما)، احمد احمدی (استاد مشاور)
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
وضعیت نشر :
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: ,
روش های اسپینوزا «تجربه»
نویسنده:
محسن جهانگیری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
مقام زن در عرفان ابن عربی در حدود شریعت
نویسنده:
محسن جهانگیری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
زن و مرد در اصل انسانیت با هم برابرند که انسانیت حقیقی جامع و مشترک میان مرد و زن است و ذکورت و انوثت امری عارضی است بنابراین هر کمالی که ممکن است مردان بدان برسند زنان هم می توانند بدان نایل آیند و زنان از هیچ کمالی و مرتبه ای محجور نیستند حتی مرتبه والای ولایت و قطبیت پیامبر (ص) به کمال برخی از زنان همچون مریم دختر عمران وک آسیه زن فرعون شهادت داد بالاخره در شرافت و کمال زن همیمن بس که خداوند آنها را محجوب پیامبرش گردانید مهر زنی (دختر حضرت شعیب) را ده سال مزدوری پیامبر بزرگی همچون حضرت موسی و نیز عمل زنی (هاجر) را اصلی در تشریع یعنی سعی میان مروه و صفا قرار داد. و اما از نظر گا ه ابن عربی زن را بر مرد برتری و کمال است زیرا در حالیکه مرد فقط مظهر فاعلیت حق تعالی است زن هم مظهر فاعلیت اوست و هم مظهر قابلیت او و گذشته از این بوی امومت و مادری که الذ روایج و خوشترین بویهاست از زنان استشمام می شود نتیجه اینکه باید بانوان را دوست داشت و احترام گذاشت که حب آنها میراث نبوی و حب الهی است.