جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
معاد
نویسنده:
محمدحسن قدردان‌ قراملکی
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,
چکیده :
نویسنده در این کتاب، حدود هفتاد شبهه در باب معاد را طرح کرده و به آن پاسخ داده است. رویکرد اصلی کتاب، کلام فلسفی است. گاهی نیز به ضرورت، از رویکرد عرفانی هم استفاده شده است. انکار معاد، مرگ و عالم برزخ، اقسام معاد، قیامت و حشر، بهشت و عذاب اخروی، از جمله شبهات مطرح شده در این کتاب است. هدف کلی این تحقیق، تبیین عقلانی مسئله معاد و رفع شبهه‌ها و سؤالات آن است. ذکر مستندات و منابع شبه و پاسخ از نقاط قوت اثر است.
امامت
نویسنده:
محمدحسن قدردان‌قراملکی، عبدالحسین خسروپناه‌دزفولی، محمدصفر جبرئیلی
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,
چکیده :
این کتاب پژوهشی در مسائل کلامی امامت است . نویسنده در قالب پاسخگویی به مخالفان ، جنبه های مختلف امامت را در عقاید شیعی بررسی کرده است . در ابتدا از فلسفه و چیستی امامت و ضرورت شناخت امام بحث شده است . پاسخگویی به اشکالات مطرح درباره نظریه امامت ، از قبیل بدعت آمیز بودن ، ناسازگاری آن با دموکراسی ، ناسازگاری مهدویت با دموکراسی ، موروثی بودن امامت ، امامت در کودکی و ... از جمله مباحث فصل دوم کتاب است . در فصل سوم به جوانب مختلف نظریه ناسازگاری امامت با اصل خاتمیت ، پاسخ داده شده و عصمت ، ولایت ، علم و حجیت امام مورد بررسی قرار گرفته است . فصل چهارم و پنجم کتاب با توجه به جنبه های تاریخی ، از موضوع نصب سخن گفته و به شبهات نبودن نصب در روایات نبوی ، عامل تفرقه بودن نصب ، عدم احتجاج امام علی ع به اصل نصب ، عدم اقدام حضرت برای تصدی حکومت و ... پرداخته شده است . در فصل آخر به اشکالات مربوط به صفات امام پاسخ داده شده است . بحث درباره علم غیب امامان ، عصمت امامان ، حجیت امامان ، ولایت امامان و ... از جمله موضوعات این فصل از کتاب است . پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۱۳۹۲ این کتاب ۵۵۲ صفحه ای را منتشر کرده است .
درباره پیامبر اعظم (ص)
نویسنده:
محمدحسن قدردان‌ قراملکی،غلامحسن محرمی
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,
چکیده :
این کتاب که دفتر سوم پاسخ به شبهات کلامی است ، به تحلیل شخصیت پیامبر اسلام (ص) ، با رویکرد کلامی و تاریخی می پردازد و با هدف پاسخگویی به انتقادها و شبهات وارد شده علیه پیامبر اکرم ، در دو بخش تدوین یافته است . بخش اول ، رویکرد کلامی- فلسفی به تحلیل شبهات دارد و به هفت فصل تقسیم می شود . امی بودن پیامبر ،علم غیب ، معجزات و عصمت ، از جمله مباحث این بخش است . در بخش دوم ، شبهات مربوط به شخصیت و اخلاق فردی و اجتماعی پیامبر پاسخ داده شده است . رویکرد عمده این تحقیق ، کلامی تاریخی است و در مواردی ، از رویکرد عرفانی و فلسفی نیز استفاده شده است . در کتاب ، به يك صد شبهه درباره موضوع بحث ، پاسخ داده شده است . نویسنده به صورت ویژه در بخش اخلاق جنسی پیامبر در این کتاب درباره علل ازدواج های پیامبر توضیحات مبسوطی براساس اسناد متقن تاریخی و آیات و روایات معتبر ارائه می دهد و به رفع شبهات در این موضوع می پردازد . پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این کتاب را در سال ۱۳۹۳ نیز در ۴۱۶ صفحه عرضه کرده است .
خداشناسی
نویسنده:
محمدحسن قدردان‌قراملکی
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
وضعیت نشر :
تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,
چکیده :
نگاهی به تاریخ بشریت و ظهور ادیان آسمانی ثابت می‌کند که از زمان پیدایش بحث خداشناسی و آموزه‌های دینی، چالش‌ها و شبهاتی نیز در کنار آن پدید آمده است که برخی طبیعی و معلول جولان فکری انسان و برخی نیز غیرطبیعی و معلول القای شبهه توسط ملحدان و مخالفان ادیان آسمانی است. کتاب حاضر جلد نخست از مجموعۀ "پاسخ به شبهات کلامی" است که به نقل و نقد شبهات متعدد در عرصۀ خداشناسی اختصاص دارد. نگارنده با مطالعه و جست‌وجوی گسترده در آثار مکتوب سنتی و آثار مختلف معاصران منتقد اعم از کتاب، جزوه و سایت‌های اینترنتی و نیز بهره‌گیری از متون دینی ضمن گزارش اجمالی اصل شبهه با رویکردی کلامی، فلسفی، و عرفانی به تحلیل و نقد شبهه پرداخته است. هرچند رویکرد این تحقیق نقد شبهات است، اما نقد آن بدون طرح و اثبات اصل موضوع یعنی وجود خداوند و توحید میسر نخواهد بود، بنابراین نگارنده به اجمال نخست براهین خداشناسی و توحید را اثبات و سپس شبهه‌های مربوط به هر برهان را تحلیل می‌کند.
آفرینش کافر در قلمرو دین و خرد
نویسنده:
محمدحسن قدردان قراملکى
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
آیین خاتم
عنوان :
نویسنده:
محمدحسن قدردان‌قراملکی
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب)
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
هدف اصلی این پژوهش ، تبیین روشن و صحیحی از نبوت خاتمیت و فلسفه آن ، همراه با نقد دیدگاه ها و رهیافت های متعدد و گاه متفاوتی است که امروزه در جامعه علمی نیز مطرح هستند . آیین خاتم ، جاودانگی اسلام و ملاک های آن را مطرح کرده و به بحث از جامعیت و کمال دین پرداخته است . مؤلف ضمن نقد دو دیدگاه حداقلی و حداکثری ، دیدگاه اعتدالی را تبیین و اثبات کرده است و در همین راستا در پایان به مواردی از اصول نظام سیاسی اقتصادی اسلام اشاراتی داشته است . این کتاب در سه بخش : نبوت ، خاتمیت ، جاودانگی و جامعیت اسلام ، تدوین شده است . بخش اول با عنوان « ماهیت ، فلسفه و اهداف نبوت » شامل هفت فصل با عناوین : ماهیت نبوت ، وحی شناسی فلسفه نیاز به نبوت و ضرورت آن ، فلسفه تجدد نبوت ، اهداف نبوت و پیامبران ، کارنامه و کامیابی پیامبران ، کارکرد نبوت و پیامبران است . در بخش دوم با عنوان تحلیل خاتمیت ، مطالب در چهار فصل : رهیافت های مختلف به خاتمیت ، فلسفه خاتمیت ، اثبات خاتمیت پیامبر اسلام است ، نسبت خاتمیت با مسائل و تئوری های مختلف ارائه شده است . عنوان بخش سوم این اثر پژوهشی با جاودانگی و جامعیت اسلام و شامل دو فصل است . پلورالیزم دینی مبحث پایانی این کتاب است .
تأملی در عدم صحت اطلاق وصف «وجود» بر خدا از دیدگاه میرزای مهدی اصفهانی
نویسنده:
محمد حسن قدردان قراملکی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
حقیقت خدا «هستی» و «وجود محض» است که اطلاق وصف فوق بر خدا مورد اتفاق اندیشوران مسلمان است؛ لکن مؤسس مکتب تفکیک «میرزای مهدی اصفهانی» با تمسک به مبانی خاص «وضع الفاظ بر حقایق خارجی؛ اشتراک لفظی صفات خدا و ممکن» کوشیده است منکر صحت اطلاق مزبور شود و برای توجیه آن ادله‎ای هم (ابهام وجود، فقدان مفهوم برای وجود، اشاره صفات خدا به ذات، انتزاع وجود از ممکن و فقر ذاتی آن) اقامه کرده است. نگارنده با فحص در آثار ایشان به یافتن ادله و طبقه‎بندی آن پرداخته و در تحلیل آن، ضعف علمی مبانی و ادله وی را نشان داده است که مهم‏ترین آن، انکار وضع لفظ بر معنای ذهنی و خلط مفهوم و مصداق است.
صفحات :
از صفحه 73 تا 100
شبهات الملحدين ، النقد العقلي لـ " لا عقلانية " الإلحاد
نویسنده:
محمد حسن قدردان قراملكي
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 246 تا 280
ادله عقلی تجرّد نفس از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
نویسنده:
علی قدردان قراملکی ، محمدحسن قدردان قراملکی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تجرّد یا عدم تجرد نفس، مهمترین مسئله نفس‎شناسی است که تأثیر بسیاری بر دیگر مسائل این موضوع دارد. آیت‌الله جوادی آملی مانند دیگر حکما و به‎ویژه پیروان حکمت متعالیه به تجرّد نفس معتقد بوده و دیدگاه برخی دین‌پژوهان نقل‌گرا را که از جسمانیت نفس دفاع می‌کنند ناتمام دانسته و ادعای خویش را با ادله عقلی متعددی مستند می‎کند. در این تحقیق با روش کتابخانه‎ای آثار متعدد استاد جوادی آملی رصد و ادله ایشان گردآوری شده است؛ سپس با تحلیل توصیفی این ادله تبیین و به دو قسم کلی تقسیم شده‌اند: ادله معرفتی با اقسام «علم حضوری به خود»، «تحصیل علم حصولی توسط نفس»، «ادراک کلّیات» و «اتحاد علم، عالم و معلوم» و ادله غیر معرفتی با اقسام «اشتیاق به زندگی جاوید» و «نفس، منشأ امور ثابت» قابل تحلیل است. متکلمان نقل‌گرا این ادله را مخدوش دانسته و سعی در مناقشه در آنها دارند. نگارنده با تأمل در این مناقشات، به پاسخ‌گویی آنان بر اساس مبانی استاد پرداخته است. در ادامه اشاره‎ای به ادله متعدد و متکثر تجرّد نفس در آثار پیشینیان و برخی کاستی‎های آنها و گذر و تمسک آیت‌الله جوادی آملی از ادله ناتمام، به ادله‌ تامّ شده است. نویسنده معتقد است افزون بر ادله مورد استناد ایشان، ادله دیگری نیز توان اثبات تجرّد نفس را دارد که استاد به آن‌ها اشاره ننموده‌اند.
صفحات :
از صفحه 5 تا 29
تبیین حدوث و قدم عالم از دیدگاه متون دینی و مقایسه آن با دیدگاه علامه حلی، میرداماد و ملاصدرا
نویسنده:
پدیدآور: سیدجواد احمدی ؛ استاد راهنما: ابوالفضل کیاشمشکی ؛ استاد مشاور: حمیدرضا رضانیا ؛ استاد مشاور: محمدحسن قدردان قراملکی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
مسأله حدوث و قدم عالم از زمان‌های دیرین افکار اندیشمندان را به خود جلب کرده است. در متون دینی نیز، عالم (همه مخلوقات) به صفت «حدوث» معرفی گردیده و «قِدَم» منحصراً برای حق‌تعالی اثبات شده است. دانشمندان در تفسیر آیات و روایات دالّ بر حدوث عالم، نظرهای متفاوتی ارائه نموده و از هماهنگی دیدگاه خود با متن دینی دفاع کرده‌اند. از دیدگاه‌های مهم در این زمینه، نظریّه کلامی علامه حلّی، دیدگاه حدوث دهری میرداماد و حدوث زمانی مورد نظر صدرالمتألّهین است. بررسی میزان هماهنگی دیدگاه‌های سه گانه با مفاد متن دینی، مستلزم تبیین اجمالی سه نظریّه مذکور و مقایسه آن با معنی مستفاد از آیات و روایات است. از این رو، با تحلیل و پژوهش پیرامون آیات و روایات ناظر به حدوث عالم، چنین استنتاج شد که «زمان» از جمله مخلوقات و متصف به حدوث است؛ پس دیدگاه حدوث زمانی از منظر متن دینی قابل پذیرش نیست. از سویی دیگر، نظریه قدمت غیری و حدوث ذاتی عالم نیز خلاف ظاهر متن دینی است؛ چه این که ظهور آیات و روایات بر تأخّر انفکاکی وجود عالم از وجود خالق است، به این معنی که هستی عالم مسبوق است به عدم مقابلی که بدون تقیّد به زمان با وجود عالم در تناقض می‌باشد و با آن قابل جمع نیست. به عبارت دیگر، وجود جمیع ماسوی‌الله دارای ابتداء و آغازی فرازمانی است و زمان (زمان حاصل از تغیر تدریجی وجود عالم طبیعت) توأم با آفرینش اولین موجود مادی از کتم عدم واقعی، آغاز گردید.با بررسی آثار و کتاب‌های علامه حلّی، میرداماد و صدرالمتألهین، معلوم شد که ایشان بر این نکته اتفاق نظر دارند که دیدگاه حدوث زمانی مبتلا به ضعف و اشکال است؛ چنان‌که دیدگاه حدوث ذاتی و مسبوقیت وجود ممکنات به عدم ذاتی را صرفاً یک تحلیل عقلی و مبیِّن اصل نیازمندی هر مخلوقی به خالق هستی‌بخش دانسته‌اند که حدوث مورد نظر متن دینی را تأمین نمی‌کند. بنابراین هر سه دانشمند مذکور، عقیده به قدمت غیری عالم را خلاف آموزه‌های دینی اعلام نموده‌اند. ایشان قائل به حدوث عالم به معنی مسبوقیت جمیع ماسوی‌الله به عدم مقابل می‌باشند. با این تفاوت که صدرالمتألهین، حدوث مستفاد از متن دینی را حدوث زمانی تشخیص داد و بر اساس نظریه حرکت جوهری و این‌که «زمان» بُعد و امتدادی از وجود تدریجی عالم طبیعت است، بیان نمود که آیات و روایات بر قدمت فیض الهی و حدوث زمانی مستفیض (آفرینش لحظه به لحظه و حدوث تدریجی عالم اجسام) دلالت دارد. اما علامه حلّی تأکید نمود آن سان‌ که تبیین قدمت خداوند نیازی به عنصر «زمان» ندارد، معنی و حقیقت حدوث عالم نیز بی‌نیاز از «زمان» می‌باشد و عالم به نحو ابداعی (بدون احتیاج به ماده پیشین و زمان سابق) با سابقه عدم محض غیرزمانی آفریده می‌شود و ازاین‌رو، هستی عالم ـ به لحاظ بدایت و آغاز ـ منتهی به عدم مقابل فرازمانی است.میرداماد نیز ضمن تأیید مسبوقیت وجود همه مخلوقات (مجرد و مادی) به عدم واقعی غیرمقید به زمان، آن عدم را عدم دهری (لاشییء مطلق) نام نهاد که با جعل وجود مخلوق توسط آفریدگار، به نحو کلی نقض و طرد می‌گردد. میرداماد معتقد است، عدم دهری با ویژگی صراحت و خلوص و پیراستگی از هرگونه امتداد حقیقی یا وهمی و متوهم، با هستی ممکنات در تقابل و تناقض است و موجب تأخر انفکاکی آنان از وجود خالق می‌باشد.به نظر می‌رسد سه دیدگاه مذکور (به‌طور کلی و با قطع نظر از میزان صحّت مبانی و ادله) در محور‌های ذیل با نتایج حاصل از بررسی آیات و روایات، هماهنگ‌اند: 1. نفی حدوث ذاتی؛ 2. نفی ازلیت غیری عالم؛ 3. مردود دانستن حدوث زمانی منسوب به متکلمان؛ 4. مسبوقیت وجود عالم به عدم مقابل؛ 5. تأخّر انفکاکی هستی مخلوقات از وجود خالق؛ 6. ابداعی بودن فاعلیت خداوند؛ 7. پیراستگی وجود پروردگار از زمان و یا هرگونه امتداد وهمی و متوهّم.