جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1085
حاشية شرح العقائد العضدية
نویسنده:
مولود بن ابراهيم
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
حاشية علي شرح العقائد العضدية
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
حاشية شرح العقائد العضدية
نویسنده:
سهسلوي، كمال الدين بن نظام الدين
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
چکیده :
از كمال الدين سهالي فومي، آن چنان كه در پايان نسخه آمده است. شايد وي همان كمال الدين سهالوي (د 1175ق/1761م) باشد كه قاضي فتحپور هند بوده، سپس در سهالي نزد استادش نظام الدين سهالوي مي زيسته است (مشترك 3/1786). (احمد منزوي) حاشيه اي است با عناوين «قال - قال» بر شرح عقائد العضدي، جلال الدين دواني، اين حاشيه همراه چند حاشيه ديگر، به سال 1314هـ در لكهنو هند، به چاپ رسيده است، كه نسخه اي از آن با عنوان «شرح عقائد جلالي» در اين كتابخانه موجود مي باشد. (محمود مرعشي) آغاز كتاب: بسمله. قوله الشارح هو انسان. اقول، المعرف باللام ... [دائرة المعارف بزرگ اسلامي 1/85؛ مرعشي 37/186؛ تاريخ الادب العربي، كارل بروكلمان 7/276؛ جامع الشروح و الحواشي حبشي 2/1180؛ شرح عقائد جلالي چاپ هند 1314هـ 232-304]
شرح العقائد العضدية
نویسنده:
حسيني علوي، محمد شريف بن محمد
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تأليف محمد شريف بن محمد حسيني علوي که آن را در ديباچه شرح الشرح ناميده است. شرح و حاشيه شرح دواني است بر العقائد قاضي عضد ايجي. [کتابخانه ملک 1/301؛ نشريه 9/25 و 9/41]
حاشية شرح العقائد العضدية
نویسنده:
خلخالي، حسين بن حسن
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
حاشيه ايست كه گويا از حسين حسيني خلخالي متوفي 1014 باشد؟ بر شرح ملاجلال دواني از دانايان سده دهم هجري بر عقائد عضدالدين عبدالرحمن بن احمد ايجي متوفي 756 تعليقاتي است بر شرح ملا جلال دواني بر عقايد عضدي، اين نسخه ديباچه را ندارد. نظر بانچه در پشت نسخه نوشته شده مؤلف اين حاشيه خلخالي است و بايد همان حسين حسيني خلخالي متوفاي 1014 باشد كه در كشف الظنون نام برده شده است. در آخر نسخه محشي نگاشته است: «هذا اول ما صنفته علي آخر ما صنفه العلامة الدواني» . (مهدي ولايي) دانشمند دواني (828-908) بر «عقايد» دانشمند قاضي عضدالدين عبدالرحمن ايجي فارسي (مرده در زندان 756) گزارشي نوشته و مولانا سيد آقا حسين حسيني خلخالي (م 1014) بدرخواست دوستان خويش بر اين گزارش حاشيه كرده و گفتار دواني را استوار بداشت. او در اغاز ميگويد كه موشكافي و باريكسيني دواني در اين گزارش مايه اين شد كه گروهي بيراه گردند و دسته اي هم ميخواستند كه كسي دشوارشهاي آن را آسان كند. اين بود كه من بخواهش ياران بدين نگارش پرداختم و بهوشمندان درست انديش ارمغان دادم و از تنك چشمان بخداي پناه ميبرم خلخالي اين را دررد حواشي خانقاهي نگارش مولي يوسف بن محمد خان قره باغي محمد شاهي كوسج (م 1054) كه در خانگاه حسيني سمرقند براي ابوحامد خليل الله در 999 نوشته است بپرداخت. كوسج قره باغي دوباره در رد اين در 1033 «تتمة الحواشي في ازالة الغواشي» نگاشته است در دانشمندان آذربايجان آمده كه خلخالي دوباره او را رد نمود (ذريعه ج 6 ص 125-ش 92 مجلس). (محمد تقي دانش پژوه) عقايد عضدي يا آداب المناظره تأليف قاضي عضدالدين ايجي است و ملا جلال الدين علامه دواني بر آن شرحي نوشته و حسين حسيني خلخالي بر آن نوشته است كه همين رساله ميباشد. (علي نقي بهروزي) از سيدآقا حسين حسيني خلخالي، در گذشته پس از 1024ق /1615م، حاشيه اي است بر «شرح العقايد العضدية» از دواني (نك: 756ق /1355م) (حاجي خليفه 2/1144). خلخالي در كار خود «حاشيه» ي ملايوسف بن محمد جان قره باغي محمدشاهي، معروف به كوسح (د 1054ق) را رد كرده است. قره باغي بار ديگر اين كار خلخالي را به سال 1033 ق پاسخگويي كرده است. (احمد منزوي) [فهرست آستان قدس 4/84؛ حضرت شاهچراغ 2/201؛ دانشكده ادبيات ص 48؛ الهيات تهران ص 353؛ دانشگاه تهران 3/571؛ اصغر مهدوي 2/115؛ نشريه 9/23 و 11/202 و 11/612؛ الاوقاف العامة موصل 2/125 و 2/258]
شرح العقائد العضدية
نویسنده:
دواني، محمد بن اسعد
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
اصل از قاضي عضدالدين عبدالرحمان بن احمد ايجي متوفي 756 هـ. ق. که آخرين اثر ايجي همين کتاب - عقائد- بوده است. که پس از دوازده روز در گذشته و از متون موجز و مفيد در اين باب است و شارح جلال الدين محمد بن اسعد دواني صديقي متوفي 908 هـ. ق. که اين شرح را در ربيع الاول 905 هـ. ق. ساخته است در بلده جيرون (جزيره هرمز) و اين شرح هم آخرين تأليف دواني بوده است. شرحي است مزجي که در سال 1328 هـ. ق. در لکهنو چاپ شده است. (فاضل) رساله عقايد تأليف قاضي عضدالدين عبدالرحمن بن احمد ايجي از متون موجزه كلاميه است. بروايتي اين رساله آخرين اثر خامه قاضي است كه 12 روز پس از تأليف آن فوت كرده. تأليف اين شرح در چهارشنبه 18 ربيع الاول 905 در شهر جيرون (جزيره هرمز) اختتام يافته. (مهدي ولايي) شرحي است كه جلال الدين محمد بن اسعد دواني صديقي متوفي در سال 908 بر رساله عقائد (عيون الجوهر) قاضي عضدالدين عبدالرحمن بن احمد ايجي متوفي بسال 756 نوشته است. حاجي خليفه در كشف الظنون گويد كه (دواني در سال 905 از تأليف آن فارغ شده و اين كتاب آخرين تأليف دواني است. (نخجواني، محمد) شرحي است مزجي و استدلالي بر کتاب «العقائد العضدية» عضدالدين عبدالرحمن ايجي (-756ق). مؤلف به دليل اينکه شرح مناسبي که مقاصد کتاب را کشف و تفصيل کند نيافته بودف در ربيع الاول سال 905 در منطقه «جيرون» به شرح و تفصل کتاب پرداخته است. آغاز كتاب: يا من وفقنا لتحقيق العقائد الاسلامية عصمنا عن التقليد في الاصول و الفروع الكلامية ... و بعد فيقول ... إن العقائد العضدية لم تدع قاعدة من اصول العقائد الدينية الا و اتت عليها. انجام كتاب: اللهم الا أن يكون المراد القدرة المؤثرة القريب في الطاعة التي هي مع الفعل كما هو مذهبه من أن القدرة مع الفعل و هو علي ما عرفه بعض المتأخرين، جعل الاسباب موافقه للمطلوب. اللهم ثبت قلوبنا علي دينك و وفقنا للاعمال الصالحة ... [الهيات مشهد 1/269 و 2/362؛ کتابخانه جامع گوهرشاد 3/1224؛ التراث العربي 3/352؛ فهرست آستان قدس 4/183 و 11/200 و 11/305؛ مرعشي و 32/785و8/355 و 24/307و 10/298و 18/21 و 19/79و 26/191 و 30/161 و 37/186 و 37/642؛ الذريعه 13/370؛ ريحانة‌ الأدب 2/235؛ هدية‌ العارفين 4/224؛ مركز احياء ميراث 4/228 و 3/323؛ وزيري 2/759؛ ف حقوق 301؛ كتابخانه ملك 5/362؛ حقوق 376؛ ادبيات تهران 3/36؛ آستانه حضرت عبدالعظيم 1/338، كشف الظنون: 2/1144؛ التراث العربي: 3/352؛ فهرست مخطوطات دارالكتب قاهر، فؤاد سيد: 2/48؛ الذريعة: 13/370؛ مشار عربي 555: نشاني 1 چ؛ فهرست نسخه هاي خطي مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي 1/152 و 2/157؛ علامه طباطبايي 2/182؛ حاجي خليفه 2/1144؛ دانشكده حقوق تهران 376؛ آستانه قم ص 134؛ نشريه 5/71 و 9/31 و 9/32 و 10/127 و 10/152 و 9/40 و 9/42 و 9/45 و 9/73 و 11/258 و 11/612؛ تراثنا س6ش/2 91؛ تربيت ص 92؛ ميراث شهاب س5ش3و/4 151؛ مجلس شورا 32/231 و 44/186؛ الاوقاف العامة موصل 2/125 و 2/160 و 2/258 و 3/174؛ رايانه آستان قدس] شرح و حواشي: حاشية شرح العقائد العضدية (-) حاشية شرح العقايد العضدية سيالكوتي، عبدالحكيم بن شمس الدين (-1067) حاشية شرح العقائد العضدية سيالكوتي، عبدالحكيم بن شمس الدين (-1067) حاشية شرح العقائد العضدية = خانقاهي قره باغي، يوسف بن محمد جان (-1035) تتمة الحواشي في إزالة الغواشي قره باغي، يوسف بن محمد جان (-1035) تتمة الحواشي في إزالة الغواشي قره باغي، يوسف بن محمد جان (-1035) شرح شرح العقائد العضدية خاتون آبادي، اسماعيل بن محمد باقر (1031-1116) حاشية علي شرح الدواني علي العقائد العضدية گلنبوي، اسماعيل بن مصطفي (-1205) شرح العقائد العضدية حسيني علوي، محمد شريف بن محمد (-) حاشية شرح العقائد العضدية خلخالي، حسين بن حسن (-1014) تعليقات و تنبيهات علي شرح العقائد العضدية = حاشية شرح العقائد العضدية = محاكمات علي شرح العقائد العضدية كردي حسين آبادي، احمد بن حيدر (-1070) تعليق علي شرح العقائد العضدية = حاشية علي شرح العقائد العضدية كردي حسين آبادي، حيدر بن احمد (1036-1129) حاشية شرح عقائد العضدية قزويني، محمد بن مبارك (-928) الفوائد الجليلة الخاقانية = حاشيه خانقاهي وابكني، عناية الله بن عبدالله (-1176) حاشية شرح عقائد العضدي وابكني، عناية الله بن عبدالله (-1176) حاشية شرح العقائد العضدية = العروة الوثقي سهسلوي، كمال الدين بن نظام الدين (-1175) حاشية شرح عقائد العضدي رحماني، عبدالرحمن بن عبدالرسول (-1245) التلميحات إلي معاني المحاكمات حيدري، ابراهيم بن صبغة الله (1236-1299)
حاشية علي شرح العقائد العضدية للجلال الدواني
نویسنده:
نامشخص
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
شرح العقائد العضدية
نویسنده:
عصام الدين اسفرايني، ابراهيم بن محمد
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
منابع دیجیتالی :
چکیده :
شرح مفصلي است بررساله عضدي دراعتقادات، اين شرح را مؤلف براي امير عبدالکريم تأليف نموده است. عصام الدين ابراهيم اسفرايني در گذشته 943، متن از نجم الدين عمر نسفي در گذشته 537 است و شرح از سعدالدين مسعود تفتازاني (محمد تقي دانش پژوه) [کشف الظنون 2/1144؛ فهرست آستان قدس 1/150؛ ملي 17/8؛ نشريه 9/30 و 11/202؛ سالم 2/242] شرح و حواشي: حاشية شرح عصام الدين علي العقائد العضدية كردي حسين آبادي، احمد بن حيدر (-1070)
شرح الصغري للسنوسي
نویسنده:
شاذلي، علي بن عبدالله
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
الشرح الكبير علي منظومة الشيخ ابي العباس احمد بن عبدالله الجزائري
نویسنده:
سنوسي، محمد بن يوسف
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , آثار مخطوط(خطی) و طبع قدیم
  • تعداد رکورد ها : 1085