جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
ارائه الگوی مفهومی نظارت بر كار كاركنان سازمان های دولتی بر اساس معيارهای پيشنهادی دانشمندان مسلمان در جهت سياست های كلی نظام اداری
نویسنده:
امين نيك پور، عليرضا منظری توكلی، سنجر سلاجقه، مسعود پوركيانی، عليرضا عرب پور
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف از اين پژوهش، تبيين ابعاد و مؤلفه هاي نظارت بر كار كاركنان سازمان هاي دولتي بر اساس معيارهاي پيشنهادي دانشمندان مسلمانان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي «توصيفي» است كه به روش پيمايشي انجام شده، است. همچنين از نظر هدف، «توسعه اي- كاربردي» به شمار مي آيد. روش گردآوري اطلاعات تركيبي از مطالعات كتابخانه اي و ميداني است و ابزار گردآوري اطلاعات، بررسي اسناد و مدارك، مصاحبه و پرسش نامه است. جامعة آماري اين پژوهش براي آزمون مدل، خبرگان آگاه به موضوع بوده است. روش نمونه گيري «گلوله برفي» بوده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش «آمار توصيفي و استنباطي» (آزمون مقايسات چندگانة فريدمن) استفاده شده است. نتايج پيمايشي حاصل از پرسش نامه نشان دهندة تأييد مدل از نظر خبرگان است. در اين پژوهش پس از جمع بندي مطالب و اصلاحات لازم، الگوي نظارت بر كار كاركنان سازمان هاي دولتي بر اساس معيارهاي پيشنهادي دانشمندان مسلمان، كه شامل 24 مؤلفه در قالب 4 بُعد است، ارائه شد.
صفحات :
از صفحه 99 تا 116
  • تعداد رکورد ها : 1