جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی‌شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم
نویسنده:
اکرم فتحیان دستگردی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیتهای هستیشناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در ساختار سنتی آن است. به منظور ارائه مدلی از هستی‌شناسی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و با هدف گسترش این ابزار به عنوان ابزار معناشناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه، با روش تحلیل حوزه به ساخت نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی در حوزه «نمایه‌سازی» با عنوان ASFAOnt پرداخته شد. هستی‌شناسی طراحی شده، حاصل تبدیل مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» اصطلاحنامه اصفا به هستی‌شناسی است که در چهار مرحله شامل گردآوری مفاهیم، کشف و تعیین روابط میان مفاهیم، ایجاد کاربرگه برای هر مفهوم مطابق با ویژگی‌های هستی‌شناسی و طراحی ساختار هستی‌شناسی در محیط نرم‌افزارProtégéطراحی گردید. به منظور ارزیابی کارآمدی ساختار هستی‌شناسی طراحی شده با روش تحلیل حوزه در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم، در یک مطالعه «کاربردپذیری» به سنجش هستی‌شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش با توجه به انتخاب روش «آزمون کاربردپذیری»، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بودند که واحد درسی «نمایه‌سازی» را گذرانده و با حوزه «نمایه‌سازی» آشنایی داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه عامل‌بندی شده منطبق با روش آنتومتریک، یکی برای ارزیابی اصطلاحنامه اصفا و دیگری برای ارزیابی هستی‌شناسی بود. در آزمون ارزیابی، هر کاربر کلیدواژه‌های مورد نظرش در حوزه «نمایه‌سازی» را در هر دو ابزار، جستجو می‌کرد و پس از انجام جستجو، پرسشنامه مربوط به ابزارها را تکمیل می‌نمود. همچنین از روش بلند فکر کردن در حین جستجو و از مصاحبه پس از انجام جستجو به منظور گردآوری اطلاعات تکمیلی در زمینه نقاط ضعف و قوت هستی‌شناسی و نیز برای گسترش هستی‌شناسی استفاده شد. سوالات پرسشنامه‌ها به پنج معیار اصلی «امکانات تصویری در بازنمون دانش»، «نمایش محتوا»، «محتوا» (مفاهیم، روابط و نمونه‌ها)، «درک کاربر از محتوا» و «جستجو و بازیابی محتوا» تقسیم شد. چهار معیار اول در آزمون فرضیه یک (مقایسه کارآمدی بازنمون دانش) و آخرین معیار در آزمون فرضیه دو (مقایسه کارآمدی بازیابی مفاهیم حوزه موضوعی) بررسی گردید. نتایج آزمون فرضیه یک نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیارهای مرتبط با کارآمدی بازنمون دانش در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است و اختلاف معناداری میان این دو ابزار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه دو نیز نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیار مرتبط با کارآمدی بازیابی مفاهیم موضوعی در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است. با توجه به اثبات هر دو فرضیه آزمون می‌توان نتیجه گرفت، از نظر کاربران میزان کارآمدی هستی‌شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم بیشتر از میزان کارآمدی اصطلاحنامه اصفا است. همچنین با رویکرد تحلیل حوزه می‌توان ابزارهای معناشناختی کارآمدتری در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه‌های موضوعی در مقایسه با ابزارهای سنتی نظیر اصطلاحنامه‌ها طراحی نمود.
بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی به منظور ادغام عناصر تشکیل‌دهنده آن‌ها در یک با استفاده از ویراست 22 رده‌بندی دهدهی دیویی
نویسنده:
نوشین جعفرنژاد
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، بررسی انتقادی گسترش های ایرانی رده بندی دهدهی دیویی در سه بخش تقسیمات فرعی استاندارد، فرانما، و نمایه نسبی بود. در این بررسی انتقادی مشخص شد که علی رغم ادعای گسترش ادبیات ایرانی مبنی بر روزآمدی آن مطابق با ویراست 21 رده بندی دیویی، در جدول تقسیمات فرعی استاندارد این گسترش، 80/30 درصد از شماره ها همراه با عبارت های مقابل آنها نسبت به ویراست 21 رده بندی دیویی دچار تغییرات کلی هستند. در قسمت فرانماهای این گسترش نیز همان طور که در مقدمه ویراست سوم این گسترش آمده است، اصول کلی آن همانند ویرایش هجدم دیویی می باشد، در صورتی که در ویراست 22 رده بندی دیویی این ساختار تفاوت بسیاری نموده است. بررسی های صورت گرفته از گسترش اسلام نیز نشان دهنده اختلاف بین ساختار و شماره های ارایه شده در این گسترش برای حوزه موضوعی اسلام و ساختار و شماره های موجود در رده بندی دیویی در ویراست کنونی یعنی ویراست 22، برای این حوزه می باشد. ویراست سوم گسترش تاریخ ایران نیز بنا بر ادعای مطرح شده در مقدمه این گسترش با دیویی 21 مقابله و هر جا لازم بوده، اصلاح شده است. بنابراین شماره های موجود در جدول تقسیمات فرعی استاندارد گسترش تاریخ، با شماره ها در جدول تقسیمات فرعی استاندارد ویراست های بیستم و بیست و یکم مقایسه شده است. 89/47 درصد از شماره ها در گسترش تاریخ نسبت به ویراست 20 و 88/38 درصد از شماره ها در گسترش تاریخ نسبت به ویراست 21 رده بندی دیویی دچار تغییر کلی هستند. آخرین ویراست گسترش زبان های ایرانی یعنی ویراست دوم مطابق با ویراست 19 رده بندی دیویی می باشد. نتایج آماری از بررسی های صورت گرفته از جدول تقسیمات فرعی استاندارد نشان می دهد که 27/86 درصد از شماره ها در گسترش زبان های ایرانی نسبت به ویراست 19 رده بندی دیویی دچار تغییر کلی شده اند. بعد از این که فرانماهای گسترش های تاریخ و زبان های ایرانی بررسی شد. طرح اصلی رده بندی دیویی در رده های 900 و 400 نیز بررسی و با ساختار فرانما در گسترش های تاریخ و زبان های ایرانی مقایسه شد. پژوهشگر بعد از مقایسه به محدودیت شماره سازی از طریق گسترش های تاریخ و زبان های ایرانی پی برد و پیشنهادهایی را برای تغییر ساختار فرانماهای گسترش های تاریخ و زبان های ایرانی و در نتیجه بهبود وضعیت شماره سازی از طریق این گسترش ها ارائه نمود. نمایه های نسبی گسترش های ایرانی رده بندی دیویی نیز بررسی شدند. ساختار نمایه نسبی در گسترش های ادبیات، اسلام، تاریخ، و زبان های ایرانی با ساختار و روح حاکم بر نمایه سازی در ویراست 22 رده بندی دیویی تفاوت دارد و اشکالاتی بر نحوه نمایه سازی این گسترش ها وارد است. عمده این اشکالات بر شمرده شده و ساختار صحیح نمایه سازی در مقابل آنها نیز شرح داده شده است. پژوهشگر در پایان پروژه و در قسمت پاسخ به پرسش های پژوهش، پس از ارزیابی کلی این پژوهش و روند کارهایی که انجام گرفته، در نهایت ساختاری را برای ادغام گسترش های ایرانی رده بندی دیویی در یک مجلد پیشنهاد نموده است.
  • تعداد رکورد ها : 2