جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
مطالعه تطبیقی آیه هفتم سوره آل عمران، از دیدگاه آیات علامه طباطبایی، جوادی آملی و ملکی میانجی
نویسنده:
محمدامین تفضلی
نوع منبع :
مقاله , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
آیة هفتم سورة آل عمران به مبحث مهمی از مباحث علوم قرآنی اشاره دارد و مفسران غالباً در ذیل آن به بررسی محکم و متشابه می پردازند. آیة الله جوادی هم در تفسیر تسنیم بدان پرداخته است. و آراء و افکار خود را که غالبا وامدار المیزان است مطرح نموده و به شرح و بسط هایی پرداخته که این امر در برخی موارد، سبب بروز تضادهایی درون متنی شده است. در ادامه به بررسی دیدگاه های ایشان پرداخته تضاد های درونی آن را بیان نموده و آراء ایشان را با دیدی منصفانه توصیف و تحلیل می نماییم.
ترجمه و تحقیق کتاب مبادی اخلاق در قرآن،‌ آیت الله جوادی آملی از آغاز کتاب تا پایان فصل سوم از بخش سوم
نویسنده:
حسین اختر رضوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
کتاب حاضر عهده دار تبیین برخی از مبادی اخلاق از منظر وحی است و در بخش یکم چهار فصل است: فصل اول تاثیر متقابل جهان بینی و علم اخلاق، فصل دوم خاستگاه احکام اخلاقی، فصل سوم کمال انسان از نظر دین و فصل چهارم سعادت روح و بدن. و در بخش دوم شش فصل است فصل اولاخلاق گرایی انسان. فصل دوم تغییر پذیری خلق. فصل سوم تاثیر و تاثر اخلاقی. فصل چهارم جاودانگی اخلاق. فصل پنجم شناخت و اراده میل و اختیار. فصل ششم متعلم و معلم اخلاق و در بخش سوم چهار فصل است فصل اول اهمیت علم اخلاق فصل دوم منشا نیاز به اخلاق و در بخش سوم اهمیت تهذیب نفس و فصل چهارم آلودگی و طهارت روح.
ترجمه کتاب «نزاهت قرآن از تحریف» تالیف آیت الله جوادی آملی به زبان اردو
نویسنده:
محمدحسن اعظمی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
در این کتاب مولف به نحو احسن به اثبات رسانده اند که دامن تشیع از عقیده به تحریف قرآن کریم پاک و منزه است و هیج یک از علما بزرگ و برجسته شیعه قائل به تحریف قرآن نیستند و آنچه به شیعیان نسبت به تحریف قرآن داده می شود فقط اتهام است و هیچگونه حقیقی ندارد چون علما و محققین بزرگ و برجسته آنها از تحریف قرآن تبرئه جستند و درباره مصونیت قرآن از تحریف بیان شافی و وافی و واضحی دارند. ویژگی این کتاب شریف این است که مولف محترم تمام مطالب را ابحاث آنرا بامدارک و منابع معتبر شیعه و اهل سنت ذکر کرده اند. مطالب این کتاب بر چهار فصل است: فصل اول: در این فصل مولف محترم معنی لغوی و اصطلاحی تحریف را مطرح کردند و درباره آن اقوال و آراء اهل لغت را ذکر کردند و بعد از آن اقسام تحریف را بیان کردند. فصل دوم: مولف در این فصل مصونیت قرآن از تحریف را با دلائلی عقلی و نقلی بیان کردند و فرمودند که حدیث ثقلین که شیعه و سنی هر دو آنرا نقل کرده اند معتبرترین دلیل بر این مدعی می باشد و گفتار علما و بزرگ و برجسته شیعه مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، سید مرتضی و شیخ طوسی بیان گر مصونیت قرآن از تحریف می باشد. فصل سوم: مولف در این فصل شواهد زیادی بر مصونیت قرآن از تحریف بیان فرمودند ایشان بیان فرمودند که پیامبر اکرم به قرآن به قرآن کریم اهتمام خاصی داشتند و پس از دریافت وحی بلافاصله قرآن کریم توسط کاتبین وحی نگاشته می شد. فصل چهارم: مولف در این فصل شبهات و اشکالات مدعیان تحریف را مورد نقد و بررسی قرار دادند و پاسخ های قاطع و واضح و صریح به آنها دادند.
ترجمه کتاب (مراحل اخلاق در قرآن) تالیف آیه الله جوادی آملی به زبان اردو
نویسنده:
اعجاز مهدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
انسان در جهان بینی توحیدی مسافری است که رهسپار لقای خداوند است و این سفر منازل و مراحلیدارد که سالکان از آن به منازل سائران یا مقامات عارفان یا مراحل سیروسلوک یاد می کنند و نیز موانعی دارد که سالکان شناسائی و مانع زدائی می کنند و پس از تخلیه، حرم دل از رذائل اخلاقی به تخلیه آن می پردازند و چون آشنائی با رذائل اخلاقی برای طبیب روح درست مانند آشنائی با سموم برای طبیب جسم لازم و سودمند است و جای این دسته از مباحث اخلاقی در قرآن در زبان اردو خالی بود بنابر این ترجمه کتاب (( مراحل اخلاق در قرآن)) را برای پایان نامه انتخاب نمودم تا اردو زبانان نیز با این بحث های اخلاقی آشنا شوند و بهره ای کامل ببرند.کتاب سه بخش دارد که بخش اول موانع نظری و عملی سیرو سلوک ذکر شده‌است. بخش دوم بر اساس ترتیب کتاب اوصاف الاشرافخواجه طوسی مراحل مانع زدائی از سیرو سلوک تشریح شده و بخشضسوم مقامات عارفان و مراحل سیر تبیین شده است که این را به مسالک گوناگونی در تبیین سفرنامه سلوکی اختصاص داده‌است.
عقل و دین از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و استاد مصباح یزدی
نویسنده:
صمد زاهدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
تلاش و کوششی که در این تحقیق به انجام رسیده، این است که دیدگاه‌های دو اندیشمند جهان اسلام را در باره نسبت عقل و دین مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. نگارنده کوشیده است که دیدگاه‌ها و نظرات هر کدام را از مجموعه آثار و نوشته‌های آنان به اندازه توان علمی خود در باره نسبت عقل و دین مورد بحث و بررسی قرار دهد، بررسی رابطه عقل و دین یکی از بحث‌های دیرینه در میان دین‌پژوهان و فلاسفه بوده است که هر کدام نسبت به سازگاری و ناسازگاری آن پرداخته‌اند. در این رساله دیدگاه اختصاصی این دو شخصیت جهان اسلام که هر کدام نقش مهمی در این میان دارد مطرح شده است. آنچه مطالب این رساله را در بر خواهد داشت چهار فصل است و یک خاتمه. فصل اول به عنوان کلیات مطرح شده است. در کلیات بیان میاله تحقیق، سوالات تحقیق، هدف و اهمیت تحقیق، نوع و روش تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، موانع و محدودیت تحقیق آمده است و همچنین پیشینه تاریخی بحث عقل و دین در جهان غرب و جهان اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به عنوان چیستی عقل مطرح شده است در این فصل بعد از مقدمه به تعریف گوناگون عقل پرداخته شده همچنین به بیان اقسام عقل، دیدگاه‌های برخی اندیشمندان در باره عقل عملی و نظری و مراتب عقل نظری اشاره شده است. فصل سوم به عنوان چیستی دین مطرح شده در این فصل بعد از مقدمه به تعریف دین با رویگردهای مختلف اشاره شده است و همچنین بحث دین و ایمان دین و وحی دین و نیازهای عقلانی و احساسی مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم تحت عنوان نسبت عقل و دین مطرح شده در این فصل به موضوعات انواع نسبت میان عقل و دین تعابیر مرتبط با عقل و دین (عقل و وحی، عقل و نقل، عقل و ایمان) پرداخته شده است. همچنین نسبت عقل و دین از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و استاد مصباح یزدی و تعارضات ظاهری بین عقل و دین و راه حل آنها و بیان مصادیقی از ارتباط عقل و دین (عقل یکی از ادله اربعه، عقل و فلسفه احکام) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی موضوع شفاعت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و مظهری
نویسنده:
فاطمه عبداللهی تهرانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
باورهای کلامی شیعه همان اصول ناب اسلامی است که در قرآن خطوط آن ترسیم و سپس با شرح و تفسیری ایمهی معصومین تبیین شد است تلاش های تفسیری رایتی و عقلانی دانشوران شعیه د رپرتو قرآن و حدیث به این بارورها نظم و قاعده خاصی بخشیده و نگنجینه ای معارف را به ارمغان آورد است. یکی از معارف که شاید بتوان گفتن درصد باورهای شیعه است و در این مکت عمق و ژرفای بیشتری یافته است مبحث شفاعت است. لفظ شفاعت در قرآن با تمام مشتقات خود سی بار در سوره های مختلف آمده است برخی به حکم سلب برخی به حکم ایجاب این خود حاکی از اهمیت موضوع می باشد. آن چه مارا بر آن داشت تاپیرامون این مبحث مهم کلامی کند و کار کنیم تعارض هایی بودکه بین فرق کلامی مسلمانان شعیه و سنی به چشم می خورد. به خصوص تفاوت اساسی که با به متزلیان ووهابیون در این زمینه داریم خصوصا این که روایتی از امام صادق (ع) نقل است که فرمودند من انکر ثلاثه اشیاء فلیس من شیعتنا (المعراج و المساله فی القبر و الشفاعه ) یعنی هر کس منکر سه امر گردد در زمره ی شیعیان ما نیست یکی معراج حضرت رسول اکرم (ص) دیگری پرسش در قبر وسومی شفاعت هم چنین حضرت علی (ع) در مورد ارزش شفاعت می فرمایند (الشفیع حناح الطالب) شفاعت کننده پروبال طلب کننده است یعنی با شفاعت می توان به جانب مقصد پرید و به هدف رسید.با این کهدر بحث شفاعت در همه تفاسر اعم از شیعه و سنی قدیم و جدید مطالب زیادی نگاشته شده است و علاوه طباطایی و صدرالمتالهین و ..در تفاسیر خود مفصل بحث نموده اندولطایف و ظرایف را درباب شفاعت طرح و بحث کرده اند و تمامی مورخین اسلامی و متکلمین زحمات زیادی را در این باب کشیده اند و احماع مسلمینبه آن معتقدند با این وصف این رساله بر آن است که شفاعت از دیدگاه آیت اله جوادی آملی و مظهری دو عالم مسلمان که هر دو مبادرت به تفسیر قرآن حکیم نموده اند یکی مظهری مسلمان اشعری سنی مذهب و دیگری آیت الل ه جوادی آملی ) فیلسوفمفسر شیعیه مذهب مورد بررسی قرار دهد تا اولا اشتراک ها و اختلاف های این دو مشخص و معین گردد و ثانیا نحوه ی استنباط و استدلال هر یک بروجوه مسترک و غیر مشترک و چگونگی بیان شبهات و پاسخ به آن ها بینان گردد تا
ترجمه کتاب دین‌شناسی به زبان ترکی استانبولی (تالیف : آیه الله جوادی آملی)
نویسنده:
علی عرفان
نوع منبع :
رساله تحصیلی , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
تحقیق حاضر که از افکار و آثار (حضرت استاد آیه الله جوادی آملی) است در جهت تبیین و روشن کردن چراغ دین و سراج هدایت اسلام است. بدیهی است که شبهات و پرسشهای روز نسبت به مقوله‌ی دین بسیار متفاوت از گذشته است، خصوصا این که همه تجربیاتی که غرب از زمان رنسانس و تجددگرایی تا کنون در مبارزه با دین پیدا کرده، امروز د رغالب شبهات دینی بومی شده و در افکار عمومی خصوصا جوانان ارزشمند و باطهارت جامعه‌ی اسلامی راه پیدا کردهاست لذا از این منظر این کتاب با توجه به وضعیت فکری و فرهنگی روز در فصولی هماهنگ و مترتب عرضه می‌شود. این کتاب دارای شش فصل کلی میژ باشد: در فصل اول تعریفی از دین ارایه شده و تمایز بین دین حق و دین باطل و وحدت دین حق و تعدد دین باطل بیان می‌شود. در فصل دوم به منشا و مبدا دین پرداخته شده که دین مبدئی الهی و ربوبی دارد و راه‌های اثبات و ضرورت دین نیز از عقل و نقل یادآوری می‌شود. در فصل سوم پیرامون گوهر و صدف دین گفت و گو و روشن شده است که گوهر همه ادیان حقیقی واحد است. در فصل چهارم، ویژگی بارز زبان دین توضیح داده شده که دین با چه زبانی سخن می‌گویدو مخاطبان خود را چگونه هدایت می‌کند. در فصل پنجم پیرامون مساله عمده عقل و دین و تعامل این دو و نیز تفکرات و توهماتی که راجع به جدایی با بیگانه بودن این دو نسبت به هم‌دیگر است ، گفت گو می‌کند. و در فصل ششم کثرت‌گرایی دینی و نظراتی که پیرامون این توهم وجود دارد ارزیابی می‌شود.
ایمان والدین پیامبر و ابوطالب در نگاه شیعه و اهل سنت
نویسنده:
عبدالرحیم رضاپور
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از موضوعات مورد اختلاف شیعه با برخی از اهل سنت از جمله رشید رضا، مسئله یکتاپرستی والدین پیامبر است. صاحب تفسیر المنار بر خلاف بسیاری از صاحب نظران اهل سنت و تمام شیعه، بر این باور است که پدر و مادر پیامبر… مشرک بوده اند. وی برای توجیه اعتقاد خود، به احادیث ضعیف استناد نموده و احادیث دلالت کننده بر طهارت روحی و اعتقادی والدین پیامبر را با قرآن و احادیث صحیح معارض می داند.امّا دلایل چهارگانه، یعنی قرآن، روایات، اجماع و عقل، بر خلاف نظریه صاحب المنار حکم می کند. تعداد زیادی از آیات، روایات وارد شده از طریق اهل سنت و شیعه، هم چنین عقل و اجماع، بر طهارت روحی و موحد بودن والدین و اجتهاد پیامبر… دلالت می کند که در متن این نوشتار به آنها استناد گردیده است.به اعتقاد ما نه تنها شیعیان، بلکه بسیاری از برادران اهل سنت بر این باورند که پدر و مادر و اجداد پیامبر… تا حضرت آدم هیچ یک به شرک آلوده نشدند، بلکه آنان موحّدان خداپرستی به شمار می رفتند که روابط نامشروع نیز در زندگی شان جایی نداشت.
  • تعداد رکورد ها : 8