جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
بررسی و تحلیل تطبیقی مبانی فلسفی لیبرالیسم آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
کبری احمدوند
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل تطبیقی مبانی فلسفی لیبرالیسم آموزشی با فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. سوالات تحقیق عبارتند از : مبانی فلسفی لیبرالیسم آموزشی کدامند، شباهت ها و تفاوت های این مکتب با فلسفه تعلیم و تربیت اسلام ایران کدامند. در این تحقیق از روش تحلیل تطبیقی از رویکردهای پژوهش کیفی و نظری استفاده شد. ابتدا مبانی فلسفی لیبرالیسم آموزشی در چهاربخش هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی تحلیل شد. و سپس با فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران خداوند در کانون هستی قرار دارد ولی لیبرالیسم آموزشی انسان محور است. لیبرالیسم آموزشی تجربه گرا و خردگرا است اما فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تجربه و خرد به وحی نیز توجه دارد. در لیبرالیسم آموزشی ارزشها نسبی هستند اما در فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران برخی ارزش های مطلق وجود دارند. در فلسفه تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران به تمام ابعاد وجودی انسان و شئون مختلف فردی و اجتماعی او توجه می شود. در این مکتب انسان سرشتی الهی دارد زیرا آدمی در اعماق وجود خود معرفت و احساس نسبت به مبدا قدسی دارد. تعلیم وتربیت لیبرال از مبانی لیبرالیسم تبعیت می کند و هدف تربیت فرد بر اساس طبیعی اوست. لیبرالیسم برای فرد و خواسته های او که آزادی در راس آن قرار دارد اهمیت خاصی قائل است. لیبرالیسم آموزشی تجربه گرا و خرد گرا و در جهت رشد ذهنی فرد تلاش می کند. این مکتب به غایتمندی جهان توجهی ندارد. نهایت اینکه هر دو دیدگاه به عقل و اندیشه توجه داشته و بر ابتکار و خودباوری و شکوفا شدن استعداد ها تاکید می ورزند گرچه نوع توجه آنها متفاوت است.
مقایسه تصویر خدا در قرآن و تورات
نویسنده:
فاطمه مازندرانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این پژوهش به بررسی و مقایسه تصویر خدا در قرآن کریم و تورات پرداخته ومهم‌ترین توصیفاتی را که درباره خداوند متعال بیان شده است، جمع‌آوری نموده است. توحید که از اصلی‌ترین آموزه‌های دین اسلام و یهودیت است، به طور صریح در آیات کتب مقدس این ادیان بیان شده است و نیز خداوند، آفریننده و خالق جهان هستی معرفی شده است. او مهربان، بخشنده، صاحب رحمت، عالم و صادق است، بی‌نیاز از پرستش و عبادت است و غضب و انتقام او برای مجازات نافرمانی و کفر وعدم اطاعت می‌باشد؛ ولی کیفیت این صفات در قرآن کریم و تورات با هم تفاوت دارد و در برخی مواقع شاهد ناهمگونی میان این توصیفات هستیم؛ چنان‌که در قرآن کریم، حد اعلای صفات نیکو متعلق به خداوند است و هیچ‌گونه نقصانی در ذات و صفات، به ساحت او راه نمی‌یابد ولی در تورات، گاه عکس این مسئله اتفاق می‌افتد، خداوند علاقه زیادی به ستایش شدن و قربانی‌ها دارد و بی-نیازی او به آن‌ها بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است، خداوند فراموش می‌کند، گاه عدم صدق او آشکار می‌شود، به خاطر گناهان کوچک، سخت غضبناک می‌شود و انتقام می-گیرد که این‌ها با جایگاه خداوندی و ربوبیت او هم‌خوانی ندارد. اما آن‌چه که در نگاه کلی و از میان توصیفات گوناگون این دو کتاب آسمانی می‌توان مشاهده نمود، تصویر خداوندی است که پادشاه جهان است و تمامی خصوصیاتی که یک فرمانروای مقتدر و قدرتمند دارد، در نهایت کمال و به دور از هرگونه نقصی دارا می‌باشد. کلید واژه: قرآن، تورات، خدا، پادشاهی
بررسی معناشناسانه در مضامین کتیبه ای سفالینه های نیشابور قرن ۳و ۴ ه. ق
نویسنده:
فریبا پایدار شیروانه ده
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
سفالینه‌های نیشابور قرن ۳و۴ ه. ق، شاخصه‌‌ای ‌فرهنگی دارند. حضور مضامینِ‌ کتیبه‌ای از انواع خط‌کوفی به این خصیصه کمک می‌کند. شناخت ارزش‌هایِ معنوی نهفته در این آثار می‌تواند بخش ناملموس فرهنگ ایرانی- اسلامی قرن یاد شده را ملموس نماید تا در اذهان و فرهنگ امروزین حیات مجدد یابد. از این رو در نوشتار حاضر مضامینِ کتیبه‌ای، نمونه‌هایی از سفالینه‌های نیشابور قرن ۳و ۴ه. ق، از منظر معناشناسی، تجزیه و تحلیل شده، تا در دو نظامِ تصویر و کلام، بارمعنایی و مفهومیِ واژگان و عبارات در آیات و روایات بررسی شود.این پژوهش بنیادی به مدد اطلاعات کتابخانه‌ای به استناد از تفاسیرِ طبری، طبرسی در آیات قرآن و روایاتی از امام علی(ع) در نسخه غررالحکم و دررالکلم، ابیاتی از فردوسی در جهت تصدیق مفاهیم با روش توصیفی- تحلیلی به بررسیِ مضامین ‌کتیبه‌ای، برای جستجوی حقایقی از عادات، آداب و باورهای جوامع آن روزگار و تعاملاتشان پرداخته است.نمونه‌های آماری، تعداد ۶۷ اثر کتیبه‌‌دار با شناسایی در لایه‌های مختلف «موضوعی و مضمونی» انتخاب شده است. از این میان ۲۶ اثر در انواع مختلف مضمونی و لایه‌ای تجزیه شده و ۲۸ اثر در سطح واژگان و دستور، منجر به استخراج و تولید معنا و کارکرد شده است. همچنین، ۵۸ اثر در شناختِ معناداری و فرضِ نامعنایی درقالب آیه، روایت و شعر برای ارائه فهمِ معنا صورت پذیرفته است، در نهایت ۶ اثر از این آثار را برای اجرای ۴ اثر به عاریت گرفته شده است.حاصل این مطالعه، حاکی از مضامین‌کتیبه‌ای، نمونه‌های موردی (سفالینه‌های نیشابور قرن ۳و ۴ه. ق) است؛ که ارتباط نهفته‌ای میانِ لایه‌های تصویر و کلام برقرار بوده، نتیجتاً، حاملِ پیامی موثر با هدف جلب نظر مخاطب می‌باشند‌. بنابراین، همانندی و گستردگی علم معناشناسی نسبت به این آثار از چنان پیوندی؛ گویا، تکرار‌پذیر و انعطاف‌پذیر برخوردار می-باشند؛ که قابلیتِ بررسی و تلفیق با دیگر رویکرد‌هایِ زبانشناسی، بینامتنیت، گفتمان هرمنوتیک در هنر و ... را موجب می‌شود.
اعراب و بلاغت نهج البلاغه نامه های ۳۰تا۶۰
نویسنده:
زهره میرابی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
maman:همان‌گونه که مولف نهج البلاغه در مقدمه‌اش بیان کرده امیر بیان منشاء فصاحت و منبع بلاغت و پدیدآورنده آن است. مکنونات بلاغت به وسیله او آشکار گردیده و قوانین و اصول آن از او گرفته شده است. یکی از اهداف سید رضی; این بود که بزرگی و قدر شخصیت امیرمومنان را علاوه بر سایر فضائل او روشن کند که حضرت به آخرین مرحله فصاحت و بلاغت رسیده و هیچ بلیغی به پایه او نمی‌رسد. لذا نهج البلاغه شیوه بلاغت نام گرفت و اعراب نیز همان تطبیق قواعد مسلم نحوی با متون برجسته زبان و ادبیات عرب است که خود امیر بیان واضع علم صرف و نحو است که باعث شناخت وجوه مختلف معنایی یک لفظ در جمله می‌شود. پس هر گونه خطای اعرابی یا بَلاغی ممکن است به فهم نادرست سخن منتهی می‌شود. و ما را از مقصود گوینده کاملاً دور کند. در این پژوهش نامه‌های ۳۰ تا ۶۰ نهج‌البلاغه از جهت اعراب و بلاغت مورد بررسی و کاوش قرار گرفته و در کنار پرداختن به این دو موضوع که از شاخصه‌های مهم در فهم صحیح یک متن است میزان اثرگذاری این دو مهم در فهم مراد امیر بیان‌۷ مورد بررسی قرار داده. به این نحو که در بخش اعراب نقش دستوری مفردات و جملات مورد بررسی قرار گرفته و تا حد توان با توجه به نظرات برخی از شارحان به وجود مختلف اعرابی آن‌ها نیز اشاره شده سپس در بخش بلاغت با توجه به اشارات اندک شروح نهج البلاغه به این مطلب سعی شده بر اساس علوم معانی بیان و بدیع نکات مهم و برجسته بلاغی گردآوری شود. و موارد اختلافی در نامه‌های فوق بررسی شود. با توجه به اختلافات در حوزه اعراب و بخصوص بلاغت گاهی می‌توان اذعان کرد که در برداشت از مراد اصلی حضرت به اشتباه رفته‌اند. بنابراین هر گونه برداشت از کلام مولی باید با توجه خاص به این دو حوزه (اعراب و بلاغت) انجام پذیرد. تا آنگونه که شایسته است به زیبایی‌ها و آرایه‌های لفظی و معنوی کلام ایشان پی برده تا وسیله‌ای برای درک عمق کلام مولی شود انشا‌‌ءالله.کلید واژه‌ها: اعراب، بلاغت، نهج‌البلاغه (نامه‌های ۳۰ تا ۶۰).
آسیب شناسی زندگی متکاثرانه در قرآن و حدیث با رویکردی بر نظرات مقام معظم رهبری
نویسنده:
طیبه ابراهیمی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیدهبسیاری از انسان‌ها هویت حقیقی‌شان را فراموش کرده و به خودبیگانگی دچار شده‌اند، طبیعی است که چنین حالتی، انسان‌ مسلمان را دچار بحران خواهد کرد. هر انسانی در طول زندگی با شرایطی مواجه می‌شود که اگر فریادرسی نداشته باشد، ممکن است غرق شود. تکاثر یکی از بارزترین این شرایط است، که سبب خروج فرد از حد و مرز الهی و چهارچوب انسانی می‌گردد. تکاثر یا زیاده طلبی در صورتی اتفاق می‌افتد که شخص بیش از آن‌چه نیاز دارد، طلب، و برای به دست آوردن آن تلاش نماید. این موضوع از همان سال‌های نخست ظهور اسلام، مورد توجه شارع دین بوده تا جایی که یک سوره از قرآن به آن اختصاص داده شده است .بر این اساس پژوهش حاضردر پی آن است که با تکیه بر آموزه‌های سعادت بخش ثقلین و مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری، نخست به ارائه تعریف صحیح و همه‌جانبه از زندگی متکاثرانه، و سپس به بررسی عوامل پیدایش این نوع از زندگی پرداخته، در مرحله بعد نیز به واکاوی آسیب‌های ناشی از این نوع زندگی که باعث غرق شدن در ورطه هولناک و مسیر انحرافی می‌گردد، اختصاص دهد. در نهایت نیز،با کنکاش در آموزه‌های اصیل دینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری راهکارهایی برای مقابله با این نوع از زندگی به خوانندگان عرضه نماید. این پژوهش با شیوه کتابخانه‌ای به استخراج مطالب و با تکیه بر روش کیفی، به توصیف و تحلیل این آموزه‌ها پرداخته است.
فرجام اقبال السلطنه ماکوئی
نویسنده:
جعفر آقازاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
اقبال السلطنه ماکوئی، بعد از مرگ پدرش حکومت ماکو را دراختیار گرفت (1277ش./ 1316ق.). او با سود جستن از ضعف دولت مرکزی، به تحکیم قدرت خویش در این ناحیه پرداخت و با این اقتدار، خود را از زیر نظارت دولت مرکزی کنار کشید و برخلاف خواست دولت، با روسیه و عثمانی روابطی برقرار کرد. با وقوع کودتای 1299، اقبال السلطنه ماکوئی در ادامه سیاست های سابق خویش، باز هم به طور کامل از دولت مرکزی اطاعت نکرد و به پیوندهای خود با شوروی و ترکیه ادامه داد که نقطه عطف این امر، امضای قرارداد تجاری با شوروی به مثابه یک حاکم مستقل بود. این سیاست های گریز از مرکز وی، در تعارض آشکار با سیاست سردار سپه بود که می کوشید اقتدار خوانین محلی و ایلات را از میان بردارد و نفوذ دولت مرکزی را در گوشه و کنار ایران بگستراند. اگرچه در این زمان اقتدار نظامی سردار ماکو از دست رفته بود و تنها عنوان بدون محتوای «سرداری» - که یادگار فعالیت های نظامی خاندانش بود - را یدک می کشید، اما وجود ایلات و عشایر مقتدر در منطقه و تحریکات سردار در میان آن ها، همسایگی ماکو با شوروی و ترکیه، لزوم جلوگیری از هرگونه فتنه در این ناحیه مرزی و ثروت سرشار خان ماکو - که اقتدار فراوانی به وی می بخشید - و از سوئی ناآگاهی او از تحولات شگرف در اقتدار دولت مرکزی، و ادامه سیاست گریز از تمکین در برابر آن، لزوم توجه فوری دولت مرکزی را به جانب وی ضروری ساخت. شرایط سیاسی نوین حاکم بر کشور، حساسیت های ناحیه یاد شده و خودسری های اقبال السلطنه از یک سو، و از طرفی سابقه بد نامبرده در ستیزه با مردم منطقه در جریان مشروطیت و نداشتن وجهه ملی و طمع در ثروت هنگفت او، مایه انگیزش سردار سپه برای دستگیری و قتل او شد. با قتل وی، نفوذ کامل دولت مرکزی بعد از دهه های طولانی در این منطقه برقرار شد و ایلات ناحیه، تحت نظارت و تابعیت دولت درآمدند.
قرآن و فرضیه مشابهت با کلام های بشری
نویسنده:
احمدرضا غایی
نوع منبع :
مقاله , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
چکیده :
نقد و بررسی نظریه مشابهت قرآن با کلام بشری موضوع اصلی این نوشتار است. نویسنده در این مورد اشاره می کند که مرادات کلام خدا با مفاهیم ذهنی انسان ها مطابق نیست. در عین حال که ظاهر قرآن قابل فهم مردم است اما مفاهیم دقیق آن به مفسّری از بیرون نیاز دارد. این مطلب به معنای نفی احتجاج و تحدّی قرآن نیست. فراگیری و جاودانگی قرآن نیز اقتضای آن دارد که قرآن دارای باطن و تأویل باشد که مبین این لایه های درونی فقط باید از طرف خدا معرفی شود. نگارنده برای کلام خود به ادلة عقلی و نقلی استناد کرده است.
بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از بسط مفاهیم حاصل از جستجوی مبتنی بر کلیدواژه
نویسنده:
وحید جلالی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
اگرچه بازیابی اطلاعات به طور سنتی مستندات و جستارها را از نقطع نظر کلید واژه های به کار رفته در آنها مورد بررسی قارر می دهد، در نظر گرفتن روابط معنایی آنها در کنار شباهت های نحویشان می تواند به ایجاد سیستم های کاراتر در بازیابی اطلاعات منجر شود. به طور کلی می توان گفت وجود نداشتن واژگان مشابه میان دو متن دلیل بر نامربوط بون آنها به یکدیگر نیست. حالت های متعددی ممکن است وجود داشته باشد که در آنها کاربر، نیاز اطلاعاتی خود را با لغات و واژگانی متفاوت از آنچه در مستندات سیستم وجود دارد بیان کند. و یا این که به علت کمبود اطلاعات قادر نباشد برخی کلید واژه های مناسب برای جستجوی خود را در اختیار سیستم قرار دهد. در تمامی این شرایط استفاده از روابط مفهومی میان مستندات و جستار کاربر، این امکان را به سیستم خواهد داد تا نتایج دقیقتر و کامل تری را به کاربران خود بازگرداند. هدف این پایان نامه بررسی شویه های مختلف به کارگیری دانش موجود در هستان شناسی ها در امر بازیابی اطلاعات و معرفی ایده های نوین در این رابطه می باشد. به طور خلاصه در این پایان نامه روش های جدیدی، در زمینه کاربرد هستان شناسی در گسترش جستار ، بازیابی معنایی مبتنی بر معیارهای شباهت مفهومی و بازیابی معنایی همراه با بازخورد ارتباطی خودکار مفهومی معرفی می شوند. دامنه مورد بررسی در این پایان نامه مستندات پزشکی می باشند. هستان شناسی به کار رفته در روش های معرفی شده MeSH یا Medical Subject Headings است که در برگیرنده در حدود 24000 مفهوم پرکاربرد در قلمرو پزشکی می باشد. همچنین برای مقایسه تاثیر به کاربردن هستان شناسی عمومی در مقابل هستان شناسی مختص دامنه در بخشی از تجربیات این پایان نامه از هستان شناسی Wordnet استفاده شده است. مجموعه آزمون های به کار رفته برای ارزیابی روش های معرفی شده نیز عبارتند از Mediline و OHSUMED که از مجموعه آزمون های شناخته شده در ارزیابی سیستم های بازیابی اطلاعات می باشند.
  • تعداد رکورد ها : 8