جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
سنجش رابطه جهت گیری مذهبی و وفاداری سازمانی در میان کتابداران (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاهی شهر کرج)
نویسنده:
نجلا حریری، زهرا اباذری، مینا اسماعیلی گلسفید
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
چکیده :
هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه جهت گیری مذهبی و وفاداری سازمانی در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاهی مستقر در شهر کرج است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه های جهت گیری مذهبی و وفاداری سازمانی است. جامعه پژوهش شامل 108 کتابدار است که کلیه آن ها به پرسشنامه ها پاسخ دادند. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگس پیرسون برای تعیین روابط بین متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان جهت گیری مذهبی بیرونی و وفاداری سازمانی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. میان جهت گیری مذهبی درونی و وفاداری سازمانی نیز رابطه معناداری مشاهده شد که این رابطه مستقیم است. بر اساس سایر یافته ها، شاخص هایی که بیشترین میانگین را به دست آورده اند، در جهت گیری مذهبی بیرونی، «نماز خواندن به خاطر کسب حمایت و آرامش»، در جهت گیری مذهبی درونی، «حس کردن حضور خداوند در زندگی» و در وفاداری سازمانی، «خواسته درونی برای ادامه همکاری با کتابخانه» بود.
صفحات :
از صفحه 53 تا 71
هویت قومی مهاجران و روند ادغام آنان در ساختار و مناسبات شهری (مطالعه مهاجران کرد محله اسلام آباد شهر کرج به روش نظریه مبنایی)
نویسنده:
معارف وند فهیمه, توفیق ابراهیم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 123 تا 144
تحلیل فضایی جرم در شهرکرج (با استفاده از GIS)
نویسنده:
زنگی آبادی علی, رحیمی نادر حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
با توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنایت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در شهرکرج به عنوان بزرگ ترین اقمارشهر کشور در این مقاله سعی شده تا ضمن تحلیل فضایی جرایم و شناسایی مکان های جرم خیز و محل سکونت مجرمین در سطح شهرکرج، به ارزیابی شرایط مکانی شهر و حوزه های جرم در رفتار و فعالیت های غیر قانونی بپردازد. در این بررسی از روش های تحلیل همبستگی و فرصت های جرم بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگی های محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعیت و افزایش تعداد مهاجرین به شهر کرج به عنوان عامل موثر در بروز جرم عمل می کند. این پدیده در مناطق حاشیه نشین شهر کرج سبب افزایش میزان جرایم شده است.
صفحات :
از صفحه 179 تا 198
  • تعداد رکورد ها : 3