جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
قصه حضرت داود در قرآن
نویسنده:
ولی اله رمضانی بیگی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
تحقیقی که پیش رو داریم تحت عنوان قصه حضرت داود در قرآن است که به روش کتابخانه ای تهیه شده است. که شامل چهار فصل می باشد. فصل اول: کلیات که خود شامل مقدمه، هدف موضوع، اهمیت موضوع و پیشینه موضوع می باشد. فصل دوم: طالوت و داود که شامل: بنی اسراییل قبل از طالوت، تابوت سلطنتی، در خواست پادشاه، پادشاهی طالوت، آشنایی طالوت با شموئیل، علامت پادشاهی، آزمایش سپاهیان، پیروزی طالوت، داود وارد سپاه طالوت می شود. حدیث داود با جالوت و مرگ طالوت و پادشاهی داود می شود. فصل سوم: داستان داود که شامل: ازدواج داود، قضاوت داود، فلسفه امتحان داود، روایات اسلامی و ماجرای داود، چگونگی تسبیح کوهها و پرندگان با داود، ویژگی زبور داود، بشارت حکومت صالحان، سیره داود، اصحاب سبت، نعمتهای خداوند به داود، زره سازی، بنای بیت المقدس، عمر و وفات داود. فصل چهارم: عصمت داود(ع) که شامل: عصمت در لغت، عصمت در اصطلاح، ضرورت عصمت، فلسفه عصمت، دلایل عقلی بر عصمت انبیاء، دلایل نقلی بر عصمت انبیاء، عصمت پیامبران از شرک و گناه، استغفار داود و حقیقت داستان می باشد.
نقدی بر الهی نامه استاد حسن زاده و تجلیل وی از ارسطو و بطلمیوس
نویسنده:
عباس سعیدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
مجله مکتب وحی نبوی,
چکیده :
نویسنده در این مقاله نگاهی به الهی نامه استاد حسن زاده آملی داشته و محصول مزرعه افکار استاد را آفت زده و مخالف مدارک وحسانی و فطرت و سرشت آدمی دانشته و به نظریه استاد درباره ارسطو و یا ارسطاطالیس پرداخته است و ثابت کرد ادعای نبوت برای این افراد خلاف منطق و مدارک است و روایات مورد استناد در جهت اثبات نبوت برای ارسطو، مجهول و بی اساس است.
صفحات :
از صفحه 209 تا 226
آرزومندی مؤمنانه
نویسنده:
محمدتقی مصباح یزدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این مقاله شرح و تفسیری بر مناجات «امیدواران» امام سجاد علیه السلام میباشد. «آرزو» درخواست امری دور از دسترس است که تحقق آن نیازمند تلاش مضاعف باشد، ولی «رجا» و «امید» درخواست اموری است که مقدمات آن فراهم میباشد. هرچند آرزوی طولانی به خودی خود، مذموم نیست و از کلام امام سجاد علیه السلام به دست میآید که این گونه آرزوها در امور معنوی مطلوب است، اما در امور دنیایی آرزوهای بلند مذموم و ناپسند است. شایسته است آن گاه که بنده مقابل خدای متعال قرار میگیرد، همه نعمت های دنیوی و اخروی را از او بخواهد؛ درخواست آرزوهای بلند از خدای متعال بر بندگان عیب نیست؛ بلکه درخواست امور ناچیز دنیایی از خدای متعال ناپسند میباشد. این مقاله به تفصیل به کم و کیف داشتن آرزوهای انسان و چگونگی و نیز بایدها و نبایدهای آن میپردازد.
ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران
نویسنده:
ابهری علی آباد حمید, زارعی رضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد (مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهاد های مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقا منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نایل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این تحقیق، ویژگی ها و شرایط دستور موقت، بررسی می شود.
صفحات :
از صفحه 1 تا 17
  • تعداد رکورد ها : 4