جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
بررسی نقش وبلاگ ها در شکل گیری آگاهی های سیاسی- اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارتباطات ورودی 1390 و 1391 دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده:
گرانمایه پور علی, نعمتی فاطمه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 29 تا 61
مناظره و امنیت ملی؛ کارکردها و چهارچوب ها
نویسنده:
مرتضی مطهری، محمدمهدی میرجلیلی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
امنیت ملی از مفاهیم رایج در علوم اجتماعی می باشد. که تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. امنیت ملی بر ارکانی استوار است که یکی از این ارکان مشروعیت مردمی حکومت و دولت است. نمود این امر در مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم پدیدار می گردد. این مهم محقق نمی شود مگر با آگاهی افکار عمومی از شرایط جامعه که این آگاهی زمینه ای برای احساس مسئولیت و مشارکت فراهم می آورد. مناظره و گفتگوی آزاد اندیشانه در صورت مقید شدن به اصول و چارچوبهای علمی می تواند منجر به مشارکت مدنی و مردمی در سطح خرد و کلان گردد.
صفحات :
از صفحه 22 تا 35
بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شهرکرد
نویسنده:
جعفری نژاد مسعود, کلانتری صمد, نورمحمدیان مژگان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مشارکت سیاسی عملی ارادی و آگاهانه است که بطور مستقیم از راههای قانونی و مسالمت آمیز به منظور تاثیر گذاری بر تصمیم گیری های مربوط به اداره جامعه انجام می شود امروزه مشارکت سیاسی به عنوان یک روش سیاسی دارای منافع عملی ویژه ای است که فقدان آن به سامان سیاسی و اهداف بلند مدت حکومت صدمه وارد می کند. زنان به عنوان یک گروه تاثیرگذار در مشارکت و بالاخص مشارکت سیاسی نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی دارند، این پژوهش نیز با هدف بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش در صدد پی بردن به میزان مشارکت این گروه و مقایسه این میزان مشارکت از نظر تأهل، سن، دوره تحصیلی، سابقه کار، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، اعتقادات مذهبی، خانواده، آگاهی ومهارت سیاسی می باشد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه است که توسط محقق ساخته شده است و در دو بخش ویژگیهای دموگرافیک و سوالات در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم - کم...) تهیه شده است. ضریب پایایی پرسشنامه نیز 0.85 برآورد گردید. جامعه آماری پژوهش را زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شهرکرد تشکیل می دهد که تعداد آنها بالغ بر 815 نفر بوده و از بین آنان به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 342 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید.تحلیل آماری نشان داد که میزان مشارکت سیاسی زنان مورد مطالعه در فعالیتهای سیاسی بیش از حد متوسط می باشد. و زنان فرهنگی در زمینه هایی چون شرکت در انتخابات مجلس، کسب اطلاعات و اخبار سیاسی، شرکت در راهپیمایی ها بیشترین میانگین پاسخ را به خود اختصاص داده اند. اما در زمینه مشارکت سیاسی خاص (عضویت در احزاب، نمایندگی مجلس...) کمتر از حد متوسط بوده اند.در این پژوهش مشخص شد که دین، آگاهی و مهارت سیاسی از عوامل مهم مشارکت سیاسی زنان محسوب می شود یعنی در حقیقت هر چقدر آگاهی و مهارت سیاسی زنان بالاتر باشد میزان مشارکت سیاسی آنان نیز بالاتر خواهد بود. متغیر مدرک تحصیلی نیز بر میزان مشارکت سیاسی زنان فرهنگی مورد مطالعه موثر بوده است. یعنی با بالاتر رفتن مدرک تحصیلی میزان مشارکت سیاسی کاهش می یابد. زنان فرهنگی دارای سنین 51 سال به بالا و افراد مجرد و افراد دارای درآمد زیر دویست هزار تومان دارای مشارکت بالاتری نسبت به سایرین هستند ولی این تفاوت معنادار نیست. همچنین رابطه معنا داری بین مشارکت سیاسی زنان فرهنگی و متغیرهایی چون رشته تحصیلی، سابقه کار، دوره تحصیلی، محل زندگی آنان مشاهده نشد.
صفحات :
از صفحه 83 تا 104
بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان
نویسنده:
هرسیج حسین, ابراهیمی پور حوا, رهبری قاضی محمود, ملکان مجید
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این مقاله، به رابطه بین استفاده فضای مجازی (اینترنت) و گرایش به مشارکت در سیاست در میان دانشجویان می پردازد. بعضی، رسانه های جدید را به عنوان عوامل تسهیل مردم سالاری و عده ای دیگر آنها را به منزله ابزار سرکوب تصور کرده اند، اما به نظر می رسد بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی رسانه های ارتباط جمعی جدید را یکی از مهمترین وسایل موجود برای انتقال مفاهیم و مشارکت سیاسی می دانند. شهروندان با دسترسی به مجموعه ای بی نهایت از اطلاعات از طریق اینترنت می توانند گزینش فعالانه ای در حوزه سیاست انجام دهند و با گسترش مجاری دریافت اطلاعات، به اطلاعات وسایل ارتباطی سنتی بسنده نکنند. در واقع، شهروندان با گزینش و انتخاب اطلاعات، به مخاطب فعال تبدیل می شوند، درحالی که تاثیر اینترنت بر روابط سیاسی بسیار مورد توجه بوده است، تحقیقات تجربی بسیار ناچیزی برای بررسی تاثیرات اینترنت، بویژه در ارتباط با مشارکت سیاسی وجود دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین استفاده از اینترنت با مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد یا خیر؟ و در صورت وجود رابطه میان استفاده از اینترنت با مشارکت سیاسی، استفاده از اینترنت چه تاثیری بر روی ابعاد مشارکت سیاسی دانشجویان بر جای می گذارد. برای آزمون فرضیه ها از روش های تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. با تقسیم استفاده از اینترنت به سه بعد کاربری خبری، کاربری علمی و کاربری تفریحی و مشارکت سیاسی به چهار سطح آگاهی سیاسی، بحث سیاسی، اثربخشی سیاسی درونی و بیرونی، یافته های پژوهش نشان داد که میان کاربری علمی و خبری با ابعاد آگاهی سیاسی، بحث سیاسی و اثربخشی سیاسی درونی و بیرونی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد، اما رابطه کاربری تفریحی با آگاهی سیاسی و بحث سیاسی رابطه ای منفی و معنا دار و با ابعاد اثربخشی سیاسی درونی و بیرونی منفی و غیرمعنا دار بود.
صفحات :
از صفحه 211 تا 226
مقایسه آگاهی سیاسی دانش آموزان شاهد و غیرشاهد دوره دبیرستان در استان اصفهان
نویسنده:
مسعودنیا ابراهیم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف این پژوهش مقایسه سطوح آگاهی سیاسی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد در دوره دبیرستان بوده که به روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده های این پژوهش از 192 دانش آموز دبیرستانی استان اصفهان در دو گروه گردآوری شده است. دانش آموزان شاهد (96 نفر) که تمام شماری شده بودند و دانش آموزان غیر شاهد (96 نفر) که به صورت تصادفی، متناسب با حجم نمونه شاهد انتخاب شده بودند. این دو گروه از دانش آموزان، سپس به یک مقیاس پنج بعدی آگاهی سیاسی، پاسخ دادند. هیچگونه تفاوت معنادار میان میانگین نمره دو گروه از دانش آموزان (15.4 برای دانش آموزان شاهد در مقایسه با 15.6 برای دانش آموزان غیر شاهد) از نظر میزان آگاهی سیاسی به طور کلی، و از نظر خرده مقیاسهای مفاهیم سیاسی، نهادهای سیاسی، چهره های سیاسی، رویدادهای سیاسی و تصمیمات سیاسی مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نیز نشان داد در حالیکه متغیرهای اجتماعی - جمعیت شناختی (متغیرهای کنترل)، 14.8 درصد از واریانس آگاهی سیاسی را تبیین نمودند، متغیر نوع دانش آموز، هیچ سهمی در تبیین واریانس آگاهی سیاسی نداشت. اگرچه سطح آگاهی سیاسی دانش آموزان مورد مطالعه از وضعیت متوسط (سطح پایه) برخوردار است، اما این میزان از آگاهی برای تبدیل شدن آنان به شهروندانی شایسته از نظر سیاسی، با توجه به چارچوبهای تئوریک سیاسی، بسیار اندک است. در ضمن فقدان تفاوت درجه آگاهی سیاسی میان دو گروه مورد مطالعه، فرضیه قائلان به رویکرد مبتنی بر آموزش کلاسی را که بر تاثیر نوع مدرسه و آموزشهای خاص و نیز تاثیر آموزشهای سیاسی جانبی و محیطهای اطلاعاتی مدارس بر تفاوت در سطوح آگاهی سیاسی دانش آموزان تاکید می روزیدند مورد تردید قرار داده است. نتایج این پژوهش همچنین فرض در معرض انتشار اطلاعات و برنامه های آموزشی سیاسی یکسان قرار داشتن دو گروه را مورد تایید قرار داده است.
صفحات :
از صفحه 59 تا 78
توزیع اجتماعی نگرش های سیاسی نوگرا و سنت گرا در شهر یزد
نویسنده:
افشانی سیدعلیرضا, مسعودنیا ابراهیم, حیدری محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
از جمله سوال های مهمی که در جامعه شناسی سیاسی و به ویژه در بحث تکوین و تغییر نگرش های سیاسی همواره وجود داشته، نوع نگرش سیاسی مردم و تحلیل جامعه شناختی منشا و عوامل موثر بر این نگرش ها بوده است. این پژوهش با هدف تعیین توزیع اجتماعی نگرش های سیاسی نوگرا و سنت گرا در شهر یزد انجام شده است.روش تحقیق، پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد بالای 18 سال شهر یزد بوده که 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.یافته های تحقیق نشان داد تفاوت معناداری میان افراد جوان و افراد مسن و نیز میان افراد مجرد و متاهل از نظر نوع نگرش سیاسی وجود داشت. همچنین رابطه مستقیمی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی، آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با میزان نوگرایی سیاسی وجود دارد. متغیرهای میزان استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، میزان آگاهی سیاسی، میزان مشارکت سیاسی و میزان دینداری تاثیر معنی داری بر نگرش سیاسی داشتند. در بین متغیرهای تحقیق، میزان مشارکت سیاسی با 6 درصد بیشترین سهم را در تبیین نگرش سیاسی داشت. با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل 20.6 درصد از واریانس نگرش سیاسی تبیین گردید.
صفحات :
از صفحه 29 تا 55
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80
نویسنده:
معصومی مجید, قلی پور ارباستان لاله
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقاله حاضر از این جهت حائز اهمیت است که به دنبال شناخت نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 شمسی می باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی مردمی همواره اصل مشروعیت نظام سیاسی خود را در تمامی عرصه های مملکتی در مشارکت ملت و علاقه مندی آحاد مردم در تعیین سرنوشت کشور می داند و از آنجا که رسالت دانشگاه، گسترش آموزش، آگاهی و دانش به دانشجویان به عنوان بخش فعال و پویای جامعه است و این امر می تواند اثرات گوناگونی بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی داشته باشد، لذا سوال پژوهش حاضر این است که، آیا دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 نقش داشته است؟ بنابراین در راستای سوال فوق، فرضیه اصلی مبنی بر این است که به نظر می رسد دانشگاه آزاد اسلامی باعث ارتقاء سطح امنیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 شده است. هدف از این پژوهش شناسایی میزان تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر ارتقاء سطح امنیت سیاسی است که با روش علی انجام و با استفاده از روش شناسی کتابخانه ای به جمع آوری، دسته بندی و آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است، نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که، دانشگاه آزاد اسلامی در دهه 80، که آن را دهه بالا بردن کیفیت دانشگاه نامید با افزایش آگاهی و بصیرت سیاسی دانشجویان در چارچوب آرمان های جمهوری اسلامی ایران و با حرکت رو به رشد و منطقی و به دور از هر گونه حرکت شتاب زده و جناحی و سیاست زده به پیش می رود.
صفحات :
از صفحه 11 تا 22
  • تعداد رکورد ها : 8