جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
مطالعه عوامل تاثیرگذار بر ادامه تحصیل کارکنان بانک انصار
نویسنده:
دانشمندی سمیه, کمیزی اکبر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر ادامه تحصیل کارکنان بانک انصار انجام گرفته است. روش پژوهش، آمیخته (ترکیبی) است که در آن داده های کمی و کیفی مورد نیاز، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش آلفای کرونباخ (0.817)، محاسبه گردید. به منظور انجام مصاحبه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 13 نفر از مدیران بانک انصار و برای اجرای پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 380 نفر از پرسنل شاغل در بانک انصار به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری استفاده شده است و داده های بخش کمی نیز با استفاده از روش t تک گروهی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان داد که در حال حاضر انگیزه لازم برای ادامه تحصیل در افراد شاغل در بانک انصار وجود دارد ولی تدابیر و امکانات برای همگان مهیا نمی باشد.
صفحات :
از صفحه 59 تا 79
  • تعداد رکورد ها : 1