جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
رابطه اعتیاد بر محجوریت شخص
نویسنده:
هادی غلامرضاراوی، محمود یوسف وند
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
رشد در فقه بر شخصی که دارای ملکه نفسانی که مصلح مالش می باشد معنا کرده اند اگر شخصی دارای این صفت نباشد سفیه می باشد که دارای احکامی می باشد از جمله این که در اموال خود نمی تواند تصرف نماید و معاملات او صحیح نمی باشد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این می باشد آیا تأثیری که مواد مخدر در تصمیم گیری های انسان می گذارد موجب می شود معیار های سفیه بر معتاد صدق کند یا خیر؟ آیا برای تصرف در اموال انسان نیاز به حکم قاضی می باشد یا خیر؟ می توان گفت که بخاطر تأثیراتی که مواد مخدر بر روح و روان انسان می گذارد باعث ایجاد اختلال در تصمیم گیری های انسان می شود که منجر به ضایع و تلف شدن اموال خود می شود پس می توان گفت که عنوان مبذر بر فرد معتاد صدق می کند و سفیه شامل مبذر می باشد پس شخص محجور می باشد و دیگر این که ضرر زدن به خود و دیگران منکر است و اعتیاد باعث خساراتی به به خود و خانواده می باشد پس نهی از منکر واجب می باشد پس می توان معتاد را از تصرفات مالی منع کرد.
صفحات :
از صفحه 117 تا 138
رابطه بین افکار خودکشی و صفات شخصیتی در افراد معتاد
نویسنده:
عاشوری احمد, حبیبی عسگرآبادی مجتبی, ترکمن ملایری مهدی, جوان اسمعلی علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین افکار خودکشی و صفات شخصیتی در افراد معتاد وابسته به مواد افیونی انجام شد.روش: 80 آزمودنی در این پژوهش شرکت داشتند که به صورت تصادفی خوشه ای از بین معتادان خود معرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شیراز انتخاب شدند و به پرسش نامه های اصلاح شده افکار خودکشی و شخصیتی نئو پاسخ دادند. داده های پژوهش حاضر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در معتادان، ویژگی های شخصیتی «روان نژندگرایی» و «باوجدان بودن» به ترتیب دارای رابطه مثبت و منفی با احساس گناه و خود تخریبی بودند. ویژگی های شخصیتی «برون گرایی» و «باز بودن در برابر تجارب» در معتادان با ناامیدی و احساس حقارت رابطه منفی داشتند. علاوه بر این، ویژگی های شخصیتی «برون گرایی» و «باوجدان بودن» نیز با نمره کل افکار خودکشی گرا رابطه منفی داشتند.نتیجه گیری: با توجه به خطرآفرین بودن افکار خودکشی و بالا بودن میزان اقدام به خودکشی در بین معتادان، به خصوص بعد از عودهای مکرر، شناسایی عوامل خطر آفرین و پیش بایست های شاخص شناسایی این افکار، میزان خطر را کاهش می دهد.
صفحات :
از صفحه 249 تا 255
بررسی تاثیر آموزش شناختی- رفتاری زوجین در کاهش گرایش به مواد بیماران وابسته به مواد مخدر تریاکی در شهر اصفهان
نویسنده:
ترکی عاطفه, فاتحی زاده مریم السادات, صالحی مهرداد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
پژوهش حاضر، تاثیر آموزش شناختی- رفتاری زوجین در کاهش گرایش به مواد مخدر در بیماران وابسته به مواد مخدر تریاکی را مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام این پژوهش از بین معتادانی که به بخش ترک اعتیاد بیمارستان نور اصفهان مراجعه کردند، تعداد 30 زوج (زن و شوهر) به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه 15 زوج) تقسیم شدند. آن گاه آموزش شناختی- رفتاری زوجین در طی هشت جلسه (دو ساعته) هفته ای یک جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شده ولی گروه کنترل آموزش خاصی در این زمینه دریافت نکرد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه گرایش به مصرف مواد بود که بر روی دو گروه به عنوان پیش آزمون اجرا و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها بیانگر این بود که میانگین نمرات دو گروه دارای تفاوت معنی دار در سطح P<0.05 می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش شناختی- رفتاری زوجین توانسته در کاهش گرایش به مواد مخدر تریاکی در افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل موثر واقع شود.
صفحات :
از صفحه 371 تا 381
علایم محرومیت در دو هفته اول بعد از زلزله در معتادان بم
نویسنده:
سهیمی ایزدیان الهه, رحیمی موقر آفرین, رادگودرزی رضا, محمدی محمدرضا, حسینی مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
در آخرین روزهای سال 2003 در شهر بم ایران زلزله ای به وقوع پیوست که موجب کشته شدن بیش از 30،000 نفر از جمعیت 200،000 نفری شهرستان بم شد. دراین شهر مصرف تریاک در مردان بسیار شایع بوده و مشکلاتی را پس از زلزله ایجاد کرد. هدف از این مطالعه بررسی بروز علائم محرومیت در وابستگان به مواد اپیوییدی (معتادان) و نحوه برخورد آنان با علایمشان در دو هفته اول پس از زلزله است.این مطالعه با استفاده از روش کیفی در شهر بم و یکی از روستاهای اطراف آن و در 8 بیمارستان از شهرهای کرمان وتهران که زلزله زدگان را پذیرفته بودند انجام شد. 159 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند که از این میان، 61 نفر آن ها معتاد و بقیه از خانواده معتادان، مردم بم، پزشکان، پرستاران و امدادگران بودند. پرسشگری به شیوه مصاحبه عمیق با استفاده از 8 پرسش نامه نیمه ساختار یافته و باز انجام گرفت. کار میدانی 15 روز پس از وقوع زلزله به مدت دو هفته به طول انجامید. اطلاعات کیفی حاصل با روش تحلیل محتوا و به صورت دستی استخراج و تحلیل شد.حدود نیمی از معتادان مورد مصاحبه در دو هفته اول بعد از زلزله ساعت ها تا روزها علایم محرومیت را تجربه کردند. حدود نیمی از معتادان مشکلات خود را با سیستم درمانی در میان گذاشته و درخواست داروهای مسکن یا مخدر کردند، ولی علایم محرومیت فقط در یک چهارم آنان با تجویز داروهای مسکن مخدر کنترل شد و بیش از دو سوم آنان تریاک مصرف کردند. بقیه افراد از هر دو روش فوق جهت کاهش علایم محرومیت استفاده کردند. با توجه به این که در جامعه ما مصرف مواد قابل سوء مصرف رواج دارد، این مساله در بحران های دسته جمعی و بلایا از اهم مسایل بهداشتی و اجتماعی می باشد و لازم است آمادگی لازم هنگام برخورد با این مسئله وجود داشته باشد.
صفحات :
از صفحه 133 تا 144
حقوق بشر و معتادان
نویسنده:
رحم دل منصور
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟
صفحات :
از صفحه 13 تا 40
آسیب های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی
نویسنده:
جمشیدی علیرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
آن چه در دنیای امروز در زمینه اعتیاد به مواد مخدر توجه برانگیز شده، اتخاذ سیاست های مبتنی بر کاهش صدمه است که از رهگذر آن، اقدام هایی سازمان دهی می شوند که تا حد ممکن، از وسعت و شدت گرفتن صدمه های ناشی از اعتیاد ـ چه در بعد سلامت فردی و چه سلامت جمعی ـ بکاهد. این برنامه ها در پی شکست سیاست جنایی عدم مدارا (Zero tolerance)، که سال هاست اعمال می شود، در کانون توجه قرار گرفته است.در سال های اخیر سیاست کاهش آسیب های مواد مخدر توجه قانون گذار را جلب کرده است. در خصوص سیاست جنایی قضایی ایران در برخورد با آسیب ها، می توان از یک سیاست پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد.
صفحات :
از صفحه 164 تا 177
توانایی های شناختی (تمرکز، حل مساله، حافظه آشکار و ناآشکار) افراد معتاد و سالم
نویسنده:
کریمیان بتول, علی پور احمد, زارع حسین, نهروانیان پروانه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی توانایی های شناختی (تمرکز، حل مساله و حافظه آشکار و ناآشکار) افراد سالم و معتاد است.روش: در این پژوهش با استفاده از روش تصادفی هدف دار 30 نفر از معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد و 30 نفر نیز به صورت تصادفی هدف دار از بین افراد سالم با شرایط سنی و تحصیلاتی مشابه با گروه معتاد انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون دقت تولوز - پیرون، آزمون حافظه آشکار و ناآشکار و خرده آزمون الحاق قطعات و طراحی مکعب ها از تست وکسلر بود. روش اجرا بدین گونه بود که ابتدا آزمون دقت تولوز - پیرون بعد آزمون الحاق قطعات و طراحی مکعب ها از تست وکسلر بزرگسالان و در انتها آزمون حافظه آشکار و ناآشکار اجرا شد.یافته ها: معتادان در حافظه ناآشکار، تمرکز و توانایی حل مساله، عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد سالم داشتند.نتایج: پژوهش ها بیان گر تاثیر مصرف مواد بر هیپوکامپ و ناحیه فرونتال مغز است. و این دو ناحیه در حافظه ناآشکار نقش دارند، همچنین از آن جایی که لوب فرونتال در تصمیم گیری، حل مساله و برنامه ریزی نقش دارد، معتادان در تمرکز و توانایی حل مساله و حافظه ناآشکار عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد سالم داشتند.
صفحات :
از صفحه 469 تا 489
عوامل اجتماعی موثر بر تداوم عدم سوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی
نویسنده:
معیدفر سعید, زمانی سبزی شهرام
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 167 تا 190
  • تعداد رکورد ها : 8