جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
آگاهى و عملكرد دانشجويان در زمينه مهارت هاى زندگى با رويكرد تربيتى؛ مطالعه موردى: دانشگاه هاى دولتى استان قم
نویسنده:
ياسين سعيدى، وحيد اسمعيلى، حديثه سيفى
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره,
چکیده :
هدف اين تحقيق، بررسى نظرات متخصصان و استادان حوزه و دانشگاه در خصوص آگاهى و عملكرد دانشجويان در زمينه مهارت هاى زندگى با رويكرد تربيتى است. اين تحقيق در چارچوب رويكرد كيفى و با استفاده از تحليل محتوا صورت گرفت. جامعه پژوهش را 10 نفر از متخصصان و استادان حوزه، 10 نفر از متخصصان و استادان دانشگاه و 30 نفر از دانشجويان دانشگاه هاى دولتى استان قم در سه مقطع تحصيلى كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى، در سه رشته تحصيلى علوم انسانى، علوم پايه و فنى و مهندسى تشكيل دادند. براى شناسايى مهم ترين و مرتبط ترين مهارت هاى زندگى دانشجويان، از مصاحبه هاى نيمه ساختاريافته استفاده شد. با استفاده از مصاحبه ها، 4 مهارت خودآگاهى، تصميم گيرى، برقرارى ارتباط مؤثر و تفكر انتقادى به عنوان مهم ترين و مرتبط ترين مهارت هاى زندگى دانشجويان انتخاب شدند. نتايج يافته ها نشان داد كه يكى از نگرانى هاى اصلى حوزه و دانشگاه، عدم آگاهى اغلب دانشجويان در زمينه مهارت هاى زندگى است و در اين زمينه، حوزه و دانشگاه نقش هريك را مهم دانسته و به طور مشترك از صدا و سيما براى اشاعه اين موضوع ياد كردند.
صفحات :
از صفحه 91 تا 107
از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه
نویسنده:
نامدار ابراهیمی ,محمود مهرمحمدی ,سیدمهدی سجادی ,ابراهیم طلایی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
مشهد: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد,
چکیده :
هدف اصلی این پژوهش، تبیین و تشریح دو رویکرد تربیتی پرسش محور و پاسخ محور و پیامدهای این دو رویکرد بر رفتارهای متخیلانه و خلاقانه کودکان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش توصیفی– تحلیلی بهره گرفته شد. در این راستا، روابط میان پرسشگری، تخیل و خلاقیت مورد تحلیل قرار گرفته و نقش رویکردهای تربیتی مختلف در تقویت یا تضعیف این ویژگی ها تبیین شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که چگونه رویکردهای تربیتی متفاوت می توانند فرصت و زمینه آفرینندگی را فراهم کرده یا از بین ببرند. بر این اساس استدلال شد که یک محیط تربیتی پاسخ محور قدرت تخیل دانش آموزان را خشکانده و خلاقیت آنها را زایل می سازد. اگر نظام های تربیتی علاقه مند به تقویت آفرینندگی دانش آموزان هستند، باید فرصت پرسشگری را برای دانش آموزان فراهم نمایند و آنها را برای پرسیدن پرسش های متخیلانه تشویق و تحریک کنند. درواقع، خلاقیت در یک فضای پرسشگرانه شکوفا می شود نه در محیطی که تأکید بر پاسخ های مشخص، مهم‌ترین ویژگی آن است. بنابراین، نظام آموزش ‌و پرورش باید تخیل و پرسشگری را به عنوان دو ویژگی مهم تفکر انسان که اندیشیدن به امکان های جدید و راه حل های بدیع را میسر ساخته و خلاقیت را امکان پذیر می سازد، ارج گذاشته و مورد تأکید قرار دهد.
صفحات :
از صفحه 29 تا 50
رویکرد تربیتی به آموزش
نویسنده:
عبدالرضا مهاجر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
رویکرد تربیتی تاریخ و تعامل با نظام تعلیم و تربیت
نویسنده:
محمدعلی رنجبر,هادی کشاورز
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
استقرار و بقای هر جامعه ای مستلزم آن است، که مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها، گرایش ها، دانش ها و مهارت های آن به نسلهای جدید منتقل شود. سازوکار یا وسیله این انتقال، تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت به معنی اعم، مترادف با جامعه پذیری است، یعنی فرایندی که افراد از طریق آن به یادگیری نقش ها، قواعد، روابط و به طور کلی، فرهنگ جامعه خود می پردازند، تعلیم و تربیت به معنی اخص فرایندی است که افراد به واسطه آن در وضعیتهای اجتماعی سازمان یافته، در معرض آموزش منظم دانش ها، مهارت ها، رفتارها و گرایش های معین قرار می گیرند. در مورد نقش تاریخ در یکی از کارکردهای بسیار مهم جامعه، یعنی تعلیم و تربیت و در باب این که چرا تاریخ باید در برنامه درسی باشد، دلایل متعددی اشاره شده است. این دلایل از تقاضای ملی گرایانه، که عقیده دارند هر فردی باید کنش های بزرگ، مردان هم وطنش را بداند تا تقاضاهایی که روش شناسی متمایز مورخان را موررد توجه قرارداده و خواستار یادگیری این روشها توسط همه افراد جامعه هستند را در بر می گیرد. تعلیم و تربیت دو جنبه دارد: فردی و اجتماعی، مطالعه تاریخ برای خود بخشی از جنبه فردی است. اصرار حکومت بر برنامه درسی خاصی در مدارس بخشی از جنبه عمومی آموزش تاریخ است. در این پژوهش سعی شده به رویکردهای تربیتی تاریخ در حوزه های فردی و اجتماعی و تعاملات آن با نظام تربیتی پرداخته شود.
  • تعداد رکورد ها : 4