جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 22
الگوهای گسترش کالبدی شهر در سده های میانه تاریخ ایران
نویسنده:
یوسفی فر شهرام
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مطالعه الگوهای رشد کالبد و فضاهای شهری در دوره سده های میانه و تحلیل ارتباط آن تحولات با تغییرات اجتماعی - اقتصادی که در شهرها رخ می داد، امکان بازشناسی و تبیین نقش نیروهای اجتماعی در زندگی شهری و نیز فرایند بروز تغییر در شکل شهرها را فراهم می آورد. بر این اساس، رشد و گسترش شکل شهر به مانند انعکاسی از مراحل انکشاف و تغییرات اجتماعی درون شهرها محسوب می شود. در مطالعه حاضر، موضوع علل بروز تغییرات در الگوی کالبدی و شکلی شهر ایرانی مورد بررسی قرار گرفته، این تغییرات با عنایت به دو دسته عوامل بیرونی (حکومت، اراده نخبگان سیاسی - اداری شهری و...) و عوامل درونی (رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهری)‌ مورد ارزیابی قرار می گیرد. مساله پژوهش گفتار حاضر چنین است: تحولات و تغییراتی که در مناسبات شهری ایران روی می داد؛ تا چه میزان از تغییر شرایط درونی، یعنی ناشی از رشد و تکامل مناسبات اقتصادی - اجتماعی شهری؛ و تا چه میزان از شرایط و عوامل تاثیرگذار بیرونی، که بر زندگی اجتماعی - اقتصادی شهری موثر بودند، تاثیر می پذیرفت؟
صفحات :
از صفحه 319 تا 350
بررسی تطبیقی تفاوت فرهنگ حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی جوانان 18 تا 30 سال منطقه یک و پنج شهر شیراز)
نویسنده:
سعید زاهد، زهره آذرگون
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بعد از جنگ جهانی دوم، یکی از مهم ترین معضلات کشورهای در حال توسعه رشد شتابان و ناهمگون شهرنشینی است. این مساله، برآیند مهاجرت های مداوم داخلی، یعنی روستا به شهر است که یکی از بازتاب های آن، رشد حاشیه نشینی است. حاشیه نشینان، اگرچه در پیرامون شهر زندگی می کنند و از اقتصاد شهر زندگی می گذرانند ولی جذب اقتصاد و فرهنگ شهری نشده اند. این پژوهش عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر تفاوت فرهنگ حاشینه نشین و غیرحاشیه نشین را در میان جوانان 18 تا 30 ساله منطقه حاشیه نشین و غیرحاشیه نشین شهر شیراز مورد بررسی قرار داده است. نظریه های مورد استفاده ترکیبی از نظریه اسکارلوئیز، پارک و برگس، راجرز و کلود گرون است. نحوه همسرگزینی، خانواده گرایی، مردسالاری و دین محوری چهار شاخص فرهنگی هستند که تفاوت های آنان به عنوان تفاوت های فرهنگی بین حاشیه نشینان و غیرحاشیه نشینان مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، پیمایش براساس طرح مقطعی است و اطلاعات موردنیاز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، از بین 405 نفر از جوانان شهر شیراز جمع آوری شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان می دهد که متغیرهای شغل مادر، شغل پدر، استفاده از رسانه، تحصیلات فرد، درآمد و بعد خانوار برای گروه حاشیه نشین و متغیرهای استفاده از رسانه، شغل پدر، بعد خانوار و تحصیلات فرد برای کل نمونه، مهم ترین متغیرهایی هستند که تغییرات فرهنگ را در این پژوهش تبیین می کنند. این متغیرها برای گروه غیرحاشیه نشین 70 درصد، برای گروه حاشیه نشین 61 درصد و برای کل نمونه 78 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند.
صفحات :
از صفحه 5 تا 26
نگاهی به آینده شهر
نویسنده:
سیدمحمد سیدمیرزایی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه شهید بهشتی,
چکیده :
پدیده شهر نشینی با قدمتی طولانی، با آینده ای پیچیده تر از امروز روبرو است. شواهد موجود نیز صحت آن را بی نیاز از اثبات نشان می دهد. زیرا اگر طی سی سال گذشته، جمعیت شهری جهان به بیش از دو برابر رسید، بر اساس پیش بینی های مقرون به صحت سازمان ملل، طی سی سال آینده نیز به ویژه در کشورهای پرجمعیت در حال توسعه چنین خواهد بود. این پدیده پیوسته، دو وجه هزینه و فایده را در خود داشته، و در هر حال یکی از عناصر مهم در محاسبه شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاست گذاری ها بوده است. چهار محور جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در استمرار تحولات آینده در خور مطالعه اند. توسعه بی وقفه شهری در این محورها، برخورداری از مدیریت علمی و اثرگذار برای مقابله با چالش های جدید، توزیع امکانات بر اساس سیاستهای متناسب با اوضاع و درک مجدد از مسائل با رعایت قواعد بازی در سطوح ملی و جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته است.
صفحات :
از صفحه 85 تا 104
نقدی بر هندسه شهری از دید اخلاق و حقوق اسلامی
نویسنده:
هادی پژوهنده ,علی پژوهنده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی,
چکیده :
انسان ها در شيوه ی طبيعی زندگی با هم مشترك و هم سان اند و آن چه آنان را متمايز می سازد روش ها، سبك ها و آيين هايی است كه برمی گزينند؛ و طبعاً به تناسب حجم فعاليت ها اشكالات و چالش هايی نيز رخ می نمايد. لذا می بينيم دستگاه تقنينی نظام برای حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی مقرر داشته است كه پس از تصويب طرح های كلان اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و غيره نسبت به تهيه ی پيوست فرهنگی اقدام شود. بر اين اساس، نويسنده به نقد وضعيت هنر معماری شهر مدرن اسلامی پرداخته و معتقد است كه در سبك زندگی معطوف به معماری گذشته، اخلاق و فرهنگ و حقوق، با داعی های برخاسته از طبع سليم انسانی و اسلامی متوازن بوده اند؛ ليكن هم اكنون چنين همخوانی در ميانه نيست. وی مهم ترين علت آن را وام گيری از ديگران بدون توجه به فارق های ارزشی دينی می داند، اما كنار نهادن اين رويه را نيز به صلاح نمی داند زيرا رويكرد به آن ما را با چالش ديگری روبرو می سازد. نوشتاری كه پيش رو داريد با تأكيد بر پذيرش ضرورت رويكرد به ساخت و ساز مدرن شهری نگاهی به چالش های فرهنگی و حقوقی آن با ارزش های دينی دارد و هرگز مدعی نيست كه نسخه ی علاجی نيز به همراه دارد، زيرا اولاً ميان كشف مسأله و ارائه ی پاسخ استلزامی وجود ندارد؛ ثانياً تهيه ی چنان نسخه ای نيازمند تشريك مساعی گروهی از كارشناسان زبده و مجرب معماری به علاوه دين ورزان ماهر و مسلط به مبانی دينی می باشد. ساختار نوشتاری مقاله عبارت است از مقدمه و دو بخش عمده كه در بخش نخست نگاهی به مؤلفه های معماری اسلامی دارد و در بخش دوم با عطف توجه به عقلانيت دينی و ملی به شيوه ی ساخت و ساز شهری در دو فاز عمومی و مذهبی نظری انتقادی می افكند.
صفحات :
از صفحه 187 تا 216
شهر و ده در اندیشه مولوی
نویسنده:
عبدالرحیم ثابت
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
یکی از جنبه های پویا و پیشرفته اندیشه مولوی، شهرگرایی اوست. شهر، پیشرفته ترین شکل زندگی اجتماعی انسان و بستر تکامل اندیشه و فرهنگ است. مفهوم فراخواندن به شهر، در واقع دعوت به تفکر در ساحتی گسترده تر است. مولوی زاده بلخ است که خود یکی از شهرهای بزرگ و با شکوه دنیای قدیم به شمار می رود. او افزون بر بلخ، در بلند آوازه ترین مراکز پویا و زنده فکر و فرهنگ زمانه دم زده و شهرهایی چون بغداد، نیشابور، حلب و دمشق را دیده و تجربه کرده است. به همین دلیل، در مثنوی، فیه ما فیه و نیز در غزلیات، با شور و شوق از شهرهای بزرگ نام می برد و شهرگرایی را ستایش می کند و هم زمان به نقد نگرش محدود و بسته و ذهنیت ساده و ابتدایی مردمان جوامع خود می پردازد. در مقاله پیش رو، درباره این جنبه از تفکر مولانا بحث و بررسی خواهد شد.
صفحات :
از صفحه 49 تا 63
عوامل اجتماعی مؤثر در پیدایش کجروی و جرم از دیدگاه ابن خلدون
نویسنده:
علی خیری، محمدعلی حاجی ده آبادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
نوشتار حاضر می کوشد مؤثرترین عوامل اجتماعی جرم از دیدگاه ابن خلدون را با نگاهی به مهم ترین نظریه های جرم شناسی بررسی کند.ابن خلدون از سویی به اختیار انسان باور دارد و از سوی دیگر، با پذیرفتن اجتماعی بودن انسان، تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی را بر عملکرد او می پذیرد؛ ازاین رو، به عوامل گوناگونی همچون تجمل گرایی و تضاد منافع، بیداد حاکمان، سستی هم بستگی های اجتماعی، جنگ های داخلی و خارجی توجه دارد و این عوامل را سبب وقوع جرایم بی شماری، از جمله مفاسد اقتصادی، قتل، جرایم جنسی و شورش های اجتماعی می داند.دیدگاه ابن خلدون در تحلیل عوامل اجتماعی جرم به نظریه های تلفیقی و ترکیبی نزدیک تر است؛ اما او تجمل گرایی و بروز تضاد میان شهرنشینان را زمینه ساز بسیاری از جرایم برمی شمارد و از میان همة عوامل اجتماعی جرم، توجه ویژه ای به دولت و مفاسد سیاسی و اقتصادی آن دارد.
بررسی اندیشه اجتماعی امام محمد غزالی با تکیه بر جامعه‌شناسی کار و شغل
نویسنده:
مریم نجارنهاوندی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی از متفکرین مسلمان که اندیشه اجتماعی او قابل توجه می‌باشد امام محمد غزالی (ه. ق 505 - 450) است . غزالی در عصری می‌زیست که دیدگاه غالب بر تفکر اندیشمندان گذشته را نوعی "فردگرائی" تشکیل میداده است . او به عنوان صوفی و زاهد در طریق تزکیه نفس و تشویق به زهد و قناعت و ذم دنیا و خوف از عاقبت گام می‌زده است . از این رو نه تنها غزالی بلکه اندیشمندان هم‌عصر وی بعد از او دنیا را مذموم می‌دانستند و برای مسائل دنیوی بطور عام و مسائل اجتماعی به طور خاص توجه و اعتباری مستقل قایل نبودند کمااینکه عده‌ای این نکته را دلیل افول علم تجربی دانسته‌اند. بنابراین نباید در اندیشه غزالی بدنبال جامعه‌شناسی غربی و در راس آن بینش "دورکیمی" بود بلکه آنچه غزالی و ابن خلدون و امثالهم بیان می‌کردند "اجتماعات " بوده نه جامعه‌شناسی به تعبیر قرن 19 و 20 . در نتیجه از این دسته دانشمندان نباید انتظار داشته باشیم که همانند دورکیم به تجزیه و تحلیل پدیده‌های اجتماعی بپردازند و بطور علمی پدیده‌های اجتماعی را از غیر آن جدا کرده و به بحث نشینند.
مطلق گرایی و نسبی گرایی فمینیستی در میان زنان شهرنشین ایرانی
نویسنده:
نوازنی بهرام
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
صفحات :
از صفحه 115 تا 139
جمعیت شناسی بیوه زنان در ایران بر اساس آمارگیری ها و سرشماری ها
نویسنده:
امانی مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
به کسانی که همسر خود را بر ا اثر فوت از دست داده اند بیوه اطلاق می شود. بیوگی یکی از وضعیت های چهارگانه زناشویی منعکس در نشریات سر شماری است. از آنجایی که احتمال ازدواج مجدد پس از فوت همسر رای زنان کمتر از مردان است، بیوگی در مورد زنان نمود بارزتری پیدا می کند. در این مقاله تلاش در جهت ارایه تصویری از ویژگی های جمعیت شناختی بیوه زنان و روند تغییر و تحولات آن بر اساس آمارگیری ها، به ویژه سرشماری های انجام شده در کشور، صورت گرفته است. روند تحولات شمار و حجم بیوه زنان و علل و عوامل موثر بر آن، ساختمان و توزیع سنی بیوه زنان، سواد و بیوگی زنان، شهرنشینی بیوه زنان و بالاخره میانگین سال های زندگی زناشویی و سن بیوه شدن زنان از جنبه های است که در این مقاله مورد برررسی قرار گرفته است. فزونی بارز نسبت درصد زنان بدون همسر بر اثر فوت در مقایسه با مردان و افزایش آن در سال 1365 سالگی به سبب افزاریش امید زندگی مردان، افزایش تدریجی میانگین سنی بیوه زنان، تاثیر مثبت سواد بر طول زندگی زناشویی و به تاخیر افتادن بیوگی زنان و فزونی شهرنشینی بیوه زنان نسبت به شرنشینی کل جمعیت از جمله یافته های اساسی این بررسی بوده است
صفحات :
از صفحه 43 تا 60
تمایز شهرگرایی و شهرنشینی بررسی شهرگرایی در مناطق کردنشین ایران، با تاکید بر شهر سردشت
نویسنده:
جلایی پور حمیدرضا, عبداله پور جمال
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف این جستار این است که نشان دهد با توجه به رشد فزاینده شهرنشینی در شهر سردشت، ساکنان این شهر تا چه حد شهرگرا هستند و رشد شهرگرایی آن ها از چه عواملی تاثیر می پذیرد. از دیدگاه جبرگرایی، با توجه به افزایش شهرنشینی در این شهر می توان فرض کرد ساکنان آن دارای شیوه زندگی شهرگرایی هستند، اما میزان آن در همه افراد یکسان نیست و بر اساس دیدگاه ترکیبی بسته به ویژگی های افراد میزان شهرگرایی آن ها متفاوت است. مطالعه ما به روش پیمایشی انجام شده است و داده های تحقیق نشان می دهد که بیشتر افراد از نظر میزان شهرگرایی در وضعیت متوسط قرار دارند. همچنین تعداد افرادی که شهرگرایی پایینی دارند یا به عبارتی دیگر، شهرگرا نیستند، کم نیست و از میان ویژگی های افراد بیشتر متغیرهای سن، سابقه زندگی در روستا و سطح تحصیلات قادرند تغییرات شهرگرایی را تبیین کنند. ارزش این مطالعه از آن جهت است که می توان بر اساس نتایج آن وضعیت یکی از متغیرهای مهم توسعه یافتگی، مانند شهرنشینی و پیامدهای آن، را در شهرهای مناطق کردنشین روشن کرد.
  • تعداد رکورد ها : 22