جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
آسیب شناسی خانواده در فرهنگ غرب از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای
نویسنده:
یراقی سعیده, ارزانی حبیب رضا, سعیدیان مریم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
خانواده از مهم ترین نهادهای اجتماعی است. پراهمیت ترین کارکرد این نهاد، پرورش فرزندان و انتقال فرهنگ و ارزش ها به نسل بعدی است. در بین افراد تشکیل دهنده خانواده، نقش زنان، هم به لحاظ موقعیت فیزیولوژی هم به لحاظ موقعیت فرهنگی و اجتماعی، چه در جایگاه همسری و چه در جایگاه مادری، از اهمیت خاصی برخوردار است. با وجود این، در غرب، همزمان با مدرنیته و پس از آن بر مبنای آموزه های فمینیستی و با نام دفاع از حقوق زن، کارکردهای خانواده و موقعیت و جایگاه همسری و مادری دستخوش تغییرات وسیعی شده است. این پژوهش در نظر دارد آسیب شناسی خانواده در فرهنگ غرب را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای مورد واکاوی قرار دهد. برای این منظور، سخنان ایشان در زمینه خانواده در فرهنگ غرب جمع آوری و از طریق روش تحلیل تماتیک کدگذاری گردید و در مجموع 50 کد استخراج شد. سپس سه مقوله با عناوین «جایگاه همسر در خانواده در فرهنگ غرب»، «جایگاه مادری در خانواده در فرهنگ غرب» و «آسیب شناسی خانواده در فرهنگ غرب» از طریق روش تحلیل محتوا تحلیل گردید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه ایشان، مولفه هایی از فرهنگ غرب، باعث سستی بنیان خانواده شده است؛ چراکه این فرهنگ هم به دلیل شناخت ناقص از هویت و شخصیت زن و هم به دلیل تعریف نقش هایی خارج از تکوین و خلقت زن برای او، ضعف شدید کارویژه های خانواده و به تبع آن، اثرات مخربی را در جامعه در پی داشته است. سبک کردن امر ازدواج، بی هویت کردن جوانان، پایین آمدن سن جنایت و افزایش رفتارهای غیراخلاقی مانند همجنس گرایی، در زمره این آسیب هاست. از دیدگاه آیت الله خامنه ای، آنچه باعث فروپاشی فرهنگ ها می شود، ضعف خانواده است؛ مساله ای که فرهنگ غرب اکنون گرفتار آن شده است.
بررسی شاخص های امنیت اجتماعی از منظر «آیت الله سیدعلی خامنه ای»
نویسنده:
فریبا شایگان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 113 تا 139
تحلیل نسبت زن و آزادی در اسلام، در مقایسه با غرب، بر اساس آراء آیت الله خامنه ای
نویسنده:
مریم سعیدیان جزی، سعیده یراقی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از اساسی ترین موضوعات در مباحث انسان شناسی، مسئلۀ آزادی انسان است. در غرب، هم زمان با مدرنیسم و به دنبال آن فمینیسم، زنان برای به دست آوردن آزادی، تلاش بسیاری کردند و مدعی هستند که در این زمینه موفق بوده اند. مقالۀ حاضر موضوع آزادی در غرب را در حوزۀ زنان، بر اساس اندیشۀ آیت الله خامنه ای، با روش تحلیل کیفی بررسی می کند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به تفاوت تعاریف و جایگاه آزادی در اسلام و غرب، تبعات آزادی در غرب در حوزۀ زنان چه بوده است؟ بر این اساس آراء آیت الله خامنه ای، از مجموعه بیانات و سخنرانی های ایشان، طی سال های 1357 تا 1392، جمع آوری و با روش تماتیک تحلیل کیفی شده است. طبق این دیدگاه، مبانی آزادی در غرب نه تنها موجب احیای حقوق زنان نشده، بلکه باعث خسران در زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر نیز شده است؛ این در حالی است که در نظام فکری اسلام، آزادی نه رهایی از قید و بند، بلکه آزادی و تکلیف با هم ملازمه دارند. در حوزۀ زنان نیز، شناخت این مسئله است که می تواند تفاوت جایگاه زن در فرهنگ اسلامی با فرهنگ غرب را به وجود آورد.
سیاست تعاملی ضد نظام سلطه
نویسنده:
شفیعی فر محمدرضا, رحمتی رضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
حقیقت انقلاب اسلامی در بعد بین المللی اعتراضی به نظام ناعادلانه و بدون معنویت بین الملل است. با گذشت 31 سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، نیاز به کار علمی در انسجام بخشی به چهارچوب سیاست خارجی بیشتر آشکار شد. لذا در این پژوهش با دو پرسش روبه روییم: الگو و نظریه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست و چه شاخص هایی دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها نخست این فرضیه اثبات می شود که انقلاب اسلامی پدید آورنده سیاستی نوین در عرصه روابط بین الملل با عنوان الگوی «سیاست تعاملی ضد نظام سلطه» است و سپس ثابت خواهد شد که این الگو دارای شاخص هایی برخاسته از دو رویکرد ایجابی و سلبی است که همان اصول ثابت حاکم بر نظام و دولت اسلامی و عناصر مقوم این الگو در مواجهه با شرایط است.
صفحات :
از صفحه 11 تا 44
نظام سیاسی صالح در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای
نویسنده:
محمد کریمی خضرا
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
هدف از انجام این پژوهش، بررسی و کنکاش در اندیشۀ آیت الله خامنه ای به منظور ترسیم نظام سیاسی مطلوب در اندیشۀ ایشان است. تلاش شده تا با استفاده از روشی تفسیری، ضمن مشخص نمودن زمینه های فکری و مبانی و مبادی وجود شناسی و انسان شناسی این اندیشه، وجه مطلوب نظام سیاسی مدّ نظر قرار گرفته در اندیشۀ ایشان ترسیم گردد. برای این منظور از روش هرمنوتیک زمینه گرا و قصد گرای کوئنتین اسکینر استفاده شده است. در این روش سعی می شود با عنایت به سه مؤلّفۀ زمینۀ فکری، زمینۀ اجتماعی و زمینۀ زبانی مؤلف، قصد او از تألیف یا بیان مفاهیم مشخص گردد.با این مقدمات، اندیشۀ آیت الله خامنه ای که متأثر از منابع اصیل دین و نیز تاریخ، علی الخصوص تاریخ اسلام، است، بررسی گردیده و نظام سیاسی مطلوب مورد نظر وی، با عنوان ” نظام سیاسی صالح” نامبردار می شود. نظام مذکور، نظامی است با پایه های مشروعیت بخش دوگانۀ مردمی- الهی که در چهارچوب ارزشهای دینی و با ارادۀ آزاد مردم شکل گرفته و هدف آن تشکیل حیات طیبۀ انسانی به عنوان نوعی سبک زندگی، برای رسیدن انسانها به تکامل و تعالی وجودی است. این نظام سیاسی، بر مبنای هدفی که دارد با استفاده از سیستم ” ولایت” و در قالب یکی از سیستمهای توزیع قدرت معمول در نظامهای سیاسی که در چهارچوب مرزهای دین قرار می گیرد، مدیریت شده و متکی بر ایمان ناشی از شناخت و آگاهی مردم و بواسطۀ ارادۀ جمعی مردم، با هدایت و نظارت ولی جامعه، راه رسیدن به اهداف عالی خودرا طی خواهد کرد.
تحلیل حقوقی بر دیدگاه آیت الله خامنه ای پیرامون آزادی رسانه ها
نویسنده:
ابوالقاسم اسماعیلی دهقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این تحقیق سعی می شود تا دیدگاه آیت الله خامنه ای در مورد آزادی رسانه ها به دقت تشریح و ابعاد مختلف آن نمایان شود . چراکه در نهایت به دنبال این هستیم تا بدانیم تفکرات ایشان پیرامون مسئله رسانه و آزادی رسانه ها چیست ؟ و بر چه اصولی استوار است ؟ البته این مسائل را در بیانات و مکتوبات ایشان که در قالب لوح فشرده و کتابو همچنین سایر کتب نوشته شده در مسئله آزادی بیان به معرض کنکاش می گذاریم . بعد از تعریف آزادی و اهمیت آن و فرهنگ و مقوله تهاجم فرهنگی ، برخورد غرب با آزادی و آزادی بیان و طریقه استفاده آنان از رسانه هادر مسائل گوناگون خصوصا در تهاجم فرهنگی با بررسی گفته ها ی ایشان به این نتیجه رسیدیم که ایشان تاکید خاص دارند بر توجه به رسانه منبر و تبلیغ معارف اسلامی به عنوان قدیمی ترین رسانه مسلمانان دارند چرا که مایه حیات اسلام را در عملکرد صحیح این رسانه میدانندبر مبنای اصول حق بیان مورد قبول دین اسلامانواع رسانه ها از قبیل منابر وعظ و خطابه و رادیو و تلویزین و کتب و مطبوعات را برای بیان مطالب خود آزاد می دانند در واقع ایشان ضمن قبول و احترام به آزادی نوع بشر در افکار و افعال بر این نکته تاکید دارند که بی موالاتی در عرصه بیان می تواند ضربات محکمی به اصول اخلاقی اجتماعی و حتی سیاسی و حکومتی جوامع بزند . آیت الله خامنه ای رسالت رسانه ها را در برابر جامعه در بالا بردن سطح بینش دینی ، سیاسی و اجتماعی و اطلاعات علمیمردم می داند. دیگر آنکه انسان را موجودی آزاد و برخوردار از نعمت بیان و حق بیان می دانند؛ درعین حال کهبه رعایت حقوق دیگران اعم از اشخاص خصوصی و عمومیتوجه می دهد و از هر گونه توهین ، افترا و غیبت رسانه ای بر حذر داشتهو خواستار برخورد قاطع و در خور موضوع با هر گونه تخلفی می شوند .ایشان رسانه های جدید از قبیل ماهوا ره و اینترنت را دارای اهمیت بسیاری دانسته و قدر ت آنها را در تاثیر گذاری بر رفتار های اجتماعی قابل توجه می داند ؛ وهمچنین سیاست گذاری کلان در حوزه این رسانه ها را بدور از ساده انگاری در مسائل فرهنگی و با دقت در ریزه کاریهای ارتباطیامری حساس و حیاتی می شمرند.
  • تعداد رکورد ها : 6