جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 13
تحلیل جامعه شناختی وضعیت دین داری جوانان با رویکرد بی شکلی دین ورزی
نویسنده:
تقی آزاد ارمکی، احمد غیاثوند
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه شهید بهشتی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
نقشی که دین در جامعه بر عهده دارد و نیز تاثیر آن در جامعه، به میزان تعهد و پای بندی افراد آن جامعه بستگی دارد. یکی از راه های سنجش این میزان، تحقیق در عقاید، شناخت و مناسک دینی موجود می باشد. پس از انقلاب اسلامی، به تبع تحولاتی که در ارزش های موجود رخ داد، دین داری جوانان پس از انقلاب، با رویکردی به نام "بی شکلی دین ورزی" تبیین و تشریح می گردد. روش این تحقیق به شیوه پیمایش اجتماعی است و حجم نمونه ای برابر 243 نفر از دانشجویان شش رشته تحصیلی دانشگاه تهران صورت گرفته است.
صفحات :
از صفحه 117 تا 148
سنجش تولیدات علمی مرتبط با آثار و اندیشه های علامه طباطبائی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
نویسنده:
فروغ رحیمی
نوع منبع :
مقاله , مدخل آثار(دانشنامه آثار)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
پژوهش پیش رو به بررسی تولیدات علمی مرتبط با آثار و اندیشه های علامه طباطبائی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می پردازد. در طول سال های 1378 تا 1392 تعداد 208 مدرک با نرخ رشد 5/23 درصد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شده است و تنها 17 مقاله از 208 مقاله نمایه شده در ISC موفق به دریافت استناد شده اند و در مجموع، تعداد 21 استناد دریافت کرده اند. مطالعه آثار مرتبط با علامه طباطبائی نشان داد که تولیدات مرتبط با علامه طباطبائی در 70 حوزه موضوعی فرعی قرار دارد. از میان پژوهشگران و محققان آثار علامه طباطبائی 12 نفر دارای حداقل 3 مقاله و بیشتر بودند؛ بررسی مؤسسات همکاری کننده در تولید علم آثار و اندیشه های علامه طباطبائی نشان می دهد که پژوهشگران این حوزه از 105 مؤسسه با یکدیگر همکاری داشته اند. در این میان، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه تهران در صدر این همکاری ها قرار دارند. مجلات «پژوهش دینی»، «قبسات» و «قرآن شناخت» بیشترین آثار مرتبط با اندیشه های این اندیشمند قرن را به چاپ رسانده اند.
صفحات :
از صفحه 105 تا 112
آرشیوهای دانشگاهی با تاکید بر آرشیو دانشگاه هاروارد (HUA)
نویسنده:
اعظم موسی چمنی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در این مقاله، به دنبال توصیف اهداف و وظایف آرشیوها و دانشگاه ها، آرشیوهای دانشگاهی تعریف شده و در شمار آرشیوهای سازمانی قرار می گیرند. وجه تمایز این آرشیوها که معمولاً درون کتابخانه ها شکل می گیرند با آرشیوهای دیگر بیان می شود. یکی از مؤسساتی که در زمینه آرشیوهای دانشگاهی فعالیت دارد، بخش آرشیوهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی ایکا (ICA/SUV) است. برای آشنائی بیش تر با آرشیوهای دانشگاهی، آرشیو دانشگاه هاروارد به مثابه یک نمونه از این آرشیوها بررسی و معرفی می شود. موزه دانشگاه آکسفورد، آرشیو دانشگاه آکسفورد، موزه دانشگاه مک گیل، و آرشیو دانشگاه مک گیل نمونه هائی از آرشیوهای خارجی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، و مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان نمونه های داخلی آرشیوهای دانشگاهی هستند که مختصراً به آن ها پرداخته می شود. از این بررسی و مقایسه ها نتیجه گرفته می شود که نگاه آرشیوی در کتابخانه ها، باید نگاهی فراتر از منابع و مواد آرشیوی رایج باشد؛ آرشیوهای دانشگاهی در خارج از ایران، سالها پیش از آرشیوهای دانشگاهی ما ایجاد شده اند؛ آنچه در آرشیوهای دانشگاه های آکسفورد، مک گیل و هاروارد وجود دارد، توجه به اطلاعات به معنای عام تر آن است؛ این آرشیوها، حافظه سازمان مادر محسوب می شوند؛ در ایران هنوز توجهی به ایجاد و شکل گیری آرشیوهای دانشگاهی نشده است؛ و در آخر آن که، مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد، شاید گام مؤثری برای ایجاد این گونه آرشیوها باشد.
افتراق در سرمایه اقتصادی خانواده ها و ترجیحات فعالیت های فراغتی جوانان
نویسنده:
ادریسی افسانه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 175 تا 196
شناسایی و تبیین مولفه های هوش هیجانی به عنوان پیش بین های ایجاد کسب و کارهای بین المللی
نویسنده:
مالکی نصرت اله, زارع هادی, زارع زهرا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هوش هیجانی به بررسی تاثیر تناسب اعمال در روابط اجتماعی و ارتباطات روانی و عاطفی در شرایط خاص می پردازد. یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند به بهبود شرایط و ارتقای وضعیت اجتماعی و روانی خود بپردازد. پژوهش حاضر، مولفه های هوش هیجانی را به عنوان پیش بین های کسب و کارهای بین المللی مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران در نظر گرفته شدند که با استفاده از روش نمونه برداری خوشه ای تعداد 364 دانشجو دانشگاه تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسش نامه هوش هیجانی استاندارد بار آن و پرسش نامه سنجش ایجاد کسب و کارهای بین المللی MET استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل ممیز و در بخش اعتباریابی از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده فرضیه پژوهش را تایید کرد. به بیان دیگر، از روی متغیر های هوش هیجانی می توان در ابتدا وضعیت کارآفرینی و نرخ تشکیل کسب و کارهای بین المللی را اندازه گیری نمود، سپس به بررسی و پیش بینی ایجاد کسب و کارهای بین المللی پرداخت.
تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه های شهید چمران اهواز، تهران، شیراز و فردوسی مشهد (1377 – 1367)
نویسنده:
مهراد جعفر, کریمیان مزیدی محمدعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در این تحقیق 7828 استناد از 211 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری که در فاصله سال های 1367 تا 1377 در چهار دانشگاه اهواز، تهران، شیراز و مشهد ارایه شده است، با هدف تعیین نویسندگان، کتابها، و نشریات پر استفاده، میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی، تعیین الگوی نویسندگی مقالات و نشریات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که در مجموع چهار دانشگاه، نشریات ادواری عمده ترین منبع مورد استفاده دانشجویان رشته آبیاری در این چهار دانشگاه بوده است به طوری که 43.7% از کل استنادها به نشریات ادواری اختصاص یافته است. در رابطه با الگوی نویسندگی، یافته ها نشان دهنده این حقیقت است که روحیه همکاری نزد نویسندگان مقالات آبیاری فارسی این مطالعه در مقایسه با نویسندگان مقالات لاتین این رشته، بسیار پایین تر است به طوری که 67.3% از مقالات فارسی ارایه شده یک نویسنده ای می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که منابع انگلیسی زبان بیش از منابع سایر زبان ها مورد استفاده قرار گرفته. به طوری که 70% منابع مورد استفاده دانشجویان این رشته را منابع انگلیسی در بر می گیرد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 14
عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران
نویسنده:
غفاری هشجین زاهد, بیگی نیا عبدالرضا, تصمیم قطعی اکرم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی «نقش عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران» انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده ها به شیوه پیمایش صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق(N) شامل 3920 نفر از دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران بود و به منظور تعیین حجم نمونه(n) بر اساس فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 352 نفر به دست آمد. ابتدا حسب رشته تحصیلی نمونه گیری طبقه ای، سپس با توجه به جمعیت هر گروه نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته 40 مولفه ای که در قالب سوالات باز و بسته مبتنی بر طیف لیکرت تنظیم شده است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های پژوهش، دانشجویان علوم سیاسی بیش از دانشجویان فنی برای مشارکت سیاسی تحت تاثیر رشته تحصیلی خود بوده اند. از طرف دیگر دانشجویان فنی بیشتر از دانشجویان علوم سیاسی برای مشارکت سیاسی تحت تاثیر فضای سیاسی دانشکده خود بوده اند. رابطه دانشکده محل تحصیل با مشارکت سیاسی در دو گروه رابطه معنادار نبود. انگیزه دانشجویان دو گروه برای مشارکت سیاسی متفاوت نشان داده شد. به طوری که در گروه علوم سیاسی تاثیر دوستان و خانواده و سپس انگیزه سیاسی سهم بیشری برای مشارکت سیاسی داشته، اما در گروه فنی، دوستان، انگیزه سیاسی و محیط سیاسی تاثیر گذارتر از سایر انگیزه ها بوده است.
صفحات :
از صفحه 207 تا 240
بررسی عوامل فردی موثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران
نویسنده:
ناخدا مریم, حری عباس, کرم دوست نوروزعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف این تحقیق کوششی برای تعیین میزان همبستگی عوامل فردی با کاربرد فن آوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران است. روش پژوهش پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه را 153 نفر از کتابداران کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده های دانشگاه تهران تشکیل می دهند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میان متغیرهای مسوولیت سازمانی، میزان تحصیلات، میزان آشنایی با زبان انگلیسی، دسترسی به فن آوری اطلاعات، تجربه در زمینه فن آوری اطلاعات، آموزش در زمینه فن آوری اطلاعات، و مشارکت کتابداران در پروژه های کاربرد فن آوری اطلاعات در کتابخانه و کاربرد فن آوری اطلاعات همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. با فراهم کردن فرصت های آموزشی مساوی برای گروه های مختلف کارکنان در زمینه فن آوری اطلاعات، می توان شرایط بهبود عملکرد کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را به وجود آورد.
صفحات :
از صفحه 75 تا 105
بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با سبکهای مقابله مذهبی
نویسنده:
قیامی سیده زهرا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در چند سال اخیر، پژوهشگران کاربرد نظریه دلبستگی را در مطالعه جنبه های مختلف زندگی اجتماعی بزرگسالی، از جمله مذهب و پدیده های مربوط به آن آغاز کرده اند. در پژوهشی که به منظور بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مقابله مذهبی تدارک دیده شد، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران (n=112) پرسشنامه دلبستگی بزرگسال و مقیاس مقابله مذهبی را تکمیل کردند. براساس نتایج به دست آمده از میان سبک های دلبستگی (ایمن - اجتنابی و دوسوگرا) تنها سبک دلبستگی دوسوگرا توانایی پیش بینی سبک مقابله مذهبی مثبت را داشت و رابطه همبستگی منفی میان دو متغیر معنی دار بود.
صفحات :
از صفحه 221 تا 233
بررسی و مقایسه شانزده تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی
نویسنده:
محمداسماعیل الهه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه شانزده تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی است. بدین منظور تعداد 800 دانشجوی سال آخر رشته های علوم انسانی و علوم پایه، 400 دانشجوی دختر و پسر ایرانی و 400 دانشجوی دختر و پسر هندی، از 6 دانشگاه شهر تهران و 6 کالج شهر پونا (هند) به شیوه خوشه ای انتخاب شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش سنخ نمای مایرز بریگز (MBTI) بود که در مورد دانشجویان به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که دانشجویان ایرانی و هندی در ابعاد شخصیتی شهودی - حسی، فکری - احساسی با هم تفاوت معنی دار دارند و همچنین دانشجویان دختر و پسر نیز این تفاوت را نشان دادند، ولی در ابعاد برونگرایی - درونگرایی، قضاوتی - درکی تفاوت معنی دار نداشتند. تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی بیشتر برونگرای حسی - فکری است، در حالیکه دانشجویان هندی بیشتر برونگرای حسی - احساسی، و شهودی - احساسی هستند، و همچنین از نظر درون گرایی، دانشجویان ایرانی درونگرای حسی - فکری هستند در حالیکه دانشجویان هندی درونگرای حسی - احساسی و درون گرای شهودی - احساسی محسوب می شوند.
صفحات :
از صفحه 121 تا 134
  • تعداد رکورد ها : 13