جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
تاثیر تحولات جهانی پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
واعظی محمود
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
با تغییر در نظام بین الملل در نتیجه پایان یافتن دوره جنگ سرد و تغییرات ناشی از روندهای جهانی (جهانی شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات)، نقش و جایگاه سیاست خارجی در ارتقای وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشورها اهمیت بیشتری یافته است. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحولات جهانی (ناشی از تغییر در نظام بین الملل و جهانی شدن) چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اخیر داشته است؟ نویسنده بر این باور است که در نتیجه تحولات سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی در عرصه  جهانی (فروپاشی نظام دوقطبی و ساختار جدید نظام بین الملل و روند جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات)، ابزارهای اقتصادی و فرهنگی در تعقیب اهداف سیاست خارجی اهمیتی دو چندان یافته است و به رغم تداوم تاکید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصول و آرمان های اولیه انقلاب اسلامی، گفتمان سیاست خارجی این کشور شاهد تغییراتی از جمله تغییرات شکلی در گفتمان صدور انقلاب، توجه به متغیرهای اقتصادی در روابط خارجی و همچنین تغییر در ادبیات سیاست خارجی بوده است.
صفحات :
از صفحه 109 تا 142
توسعه نیافتگی ناگزیر: طرح فرضیه ای پیرامون شرایط جوامع توسعه نیافته
نویسنده:
افشارکهن جواد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در مباحث و آرا ایراد شده پیرامون توسعه و توسعه نیافتگی، متفکران و اهل نظر به شکلی آگاهانه و یا نا آگاهانه از برخی مفروضات بدیهی بهره می گیرند. سنت های نظری بدین سان به موازات هم و یا به صورت جایگزین ظهور و بروز می یابند. نظریات توسعه با گذشتن از مسیرهای رقابت و چالش و گاه تعامل تکمیلی، به پارادایم های توسعه شکل داده اند، پارادایم هایی که بعضا از اصول موضوعه یکسان یا متفاوت بهره می گیرند.پارادایم غالب در زمینه توسعه عموما واجد مولفه هایی است که امروزه در بسیاری از آثار ارایه شده در باب توسعه و توسعه نیافتگی قابل یافت است. پذیرش برنامه ریزی به عنوان راه تحقق توسعه، ضرورت عبور از وضعیتی برزخی مرسوم به دوران گذار و گزیر ناپذیری توسعه برخی از مفروضات مورد پذیرش قرار گرفته در این پارادایم اند. مقاله حاضر با بیان برخی استدلال های نظری درصدد تردید افکنی در این موارد است. بر این اساس، نوشتار حاضر فرضیه ای جدید پیش می کشد و از امکان ناپذیری تحقق توسعه در برخی جوامع سخن می گوید. فرجام دور یا نزدیک برخی جوامع شاید توسعه نیافتگی باشد. بدین سان، مباحث توسعه باید در انتظار «انقلاب کپرنیکی» باشند.
صفحات :
از صفحه 39 تا 58
بررسی بازاندیشانه تاثیر صور نابهنجار بر شدت همبستگی مکانیکی در دوران مدرن بر اساس تئوری دورکیم (مطالعه موردی: شهر تهران)
نویسنده:
صفاری حسام الدین, توفیق ابراهیم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
این نوشتار تلاش می کند با نقد قرائت/برداشت خطی «تکامل گرایانه» از تئوری دورکیم-که تمام تواریخ مختلف را در مقابل مسلط قربانی می کند-ابتدا در سطح مفاهیم با طرح مفهوم گیدنزی تفسیر مبتنی بر گسست از دوران مدرن و عدم پذیرش رویکرد مبتنی بر دوران گذار، با بر ساختن مفهوم شدت همبستگی مکانیکی، قایل به دیالکتیکی بین انواع همبستگی در دوران های مختلف تاریخی شود و دیدگاه تکامل گرایانه خطی را به چالش کشد. سپس در سطح تجربی، با تعریف عملیاتی از مفهوم فوق و یا سود جستن از روش کمی و تکنیک پیمایش (پرسشنامه محقق ساخته)، در شهر تهران به آزمودن رابطه مفهوم شدت همبستگی مکانیکی و مفهوم صور نابهنجار پرداخته و با بررسی تاثیر مفاهیم جزیی مندرج در مفهوم صور نابهنجار، (یعنی آنومی، عدم هماهنگی و تقسیم کار اجباری) بر شدت همبستگی مکانیکی، بسیاری از پدیده های اجتماعی مدرن را که خوانش های پیشین، با استناد به تئوری دوران گذار، یا آن را استثنا تلقی می کرده و یا قادر به توجیه آن نبودند، به مفهوم کشد.
صفحات :
از صفحه 136 تا 177
جریان شناسی تحولات سیاسی ـ فکری در جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
بهروزلک غلامرضا, صفایی زاده مرضیه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که جریانات سیاسی کشور طی ادوار پنج گانه گذار، دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات و اصولگرایی چه تحولات فکری سیاسی را پشت سر گذارده است؟ در این راستا به جریان شناسی تحولات فکری سیاسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته، طیف بندی ها و چالش های عمده جناح های سیاسی حاکم را بررسی و تحلیل کرده ایم. این مقاله می کوشد ضمن ارایه نمایی از تحولات سیاسی فکری و چالش های فراروی جریانات سیاسی در هر دوره سیاسی، نقاط عطف و چرخش های فکری سیاسی جریانات سیاسی درون نظام را بررسی و تحلیل کند.
صفحات :
از صفحه 133 تا 164
  • تعداد رکورد ها : 4