جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 7
احياء المقبور من ادلة جواز بناء المساجد على القبور
نویسنده:
أحمد بن محمد بن صديق غماري، عبدالله محمد صدیق غماري
نوع منبع :
کتاب , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
مصر/ قاهره: مکتبة القاهره,
چکیده :
کتاب احیاء المقبور توسط احمد عبدالله الصدیق الغماری به رشته تحریر در آورده است. نویسنده در مقدمه برای روشن شدن اهمیت موضوع به بیان دونوع از احادیث مبنی برجواز وعدم جواز بنا بر قبور اکتفا مینماید ونسبت به وجه جمع آن با نظر به اینکه طبق نظر عامه، مبنی بر اینکه امت بر خطا جمع نمی شود اظهار تعجب می نماید. موضوع بحث مسائل پیرامون دفن می باشد که مصنف در ابتدا به ویزگیهای محل دفن اعم از اینکه قبلا بنایی در آنجا بوده یا خیر ویا مسجدی ساخته شده یا..وی جواز دفن در بنا را بصورت مطلق به مشهور نسبت می دهد ولی در جواز بنا بعد از دفن دو نظریه مخالف رابیان می کند. در بخش بعد مسئله دفن خواص از جمله اولیا و صالحین را مورد بررسی قرار می دهد در فصل بعدی که جواز تزئین مساجد بحث میشود مصنف می فرماید این افعال از آنجایی که موجب تفخیم واحترام مساجد میباشد بلااشکال بلکه مستحب نیز میباشد.فصل بعدی پیرامون جواز بنا حول قبر میباشد مصنف در این فصل آراء مختلف را می آورد ودست آخر بیان می دارد آنچه موجب رائ به عدم جواز ساخت قبه وحرم شده عدم فهم صحیح حدیث است. در فصل بعدی مصنف خطای صورت گرفته را توضیح می دهد وبیان می کند آنچه نهی شده بالا بردن بنای خود قبر است وسپس 8 نظریه را در این مورد، ذکر می نماید. در فصل بعدی به نقد وبررسی ساخت مساجد بر قبور پرداخته شده وعللی بر این عدم جواز ذکر شده که مهمترین آن ترس از تعظیم بیش از حد شخص مدفون در طول تاریخ است.در فصل بعد مصنف ادله قوی از تاریخ وسنت مبنی بر جواز بنای مسجد می آورد در کتاب اعلام الراکع الساجد آمده که مصنف در مقدمه آن این کتاب را تکمله کتاب قبلی (احیا المقبور) میداند ودرصدد توضیح حدیث (لعن الله الیهود والنصاری اتخذوقبور انبیائهم مساجد ) می باشد.مصنف در ابتدای کتاب ودر بخش اول سند حدیث را تحت عنوان (تخریج حدیث) بیان می نماید در بخش بعدی معنای (اتخاذ القبور مساجد) راشرح میدهد ونظریه های مختلف را از جمله تعظیم، محل سجده و.. را بیان مینماید وبرای هریک از منابع اهل سنت احادیثی ذکر می نماید در بخش بعدی بناء مساجد علی القبور راشرح میدهد و انضمام آن را با حدیث (لعن الله الیهود...)وهم میداند مصنف در بخش (الصلاه الی القبر) بیان می کند آنچه در حدیث (لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها) آمده کراهت را می فهماند. در بخش پایانی مصنف به این نکته اشاره دارد که آنچه از احادیث بر می آید کراهت ساخت مساجد بر قبور میباشد وگناه نبودن این امر ثابت میگردد وآنچه برخی مبنی بر کبیره بودن این عمل پنداشتند سخنی ناصواب است.
تبيين ضلالات الألباني شيخ الوهابية المتمحدث
نویسنده:
عبدالله هرري
نوع منبع :
کتاب , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
لبنان/ بیروت: دار المشاریع,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
کتاب تبیین ضلالات الألبانی شیخ الوهابیة المتمحدث توسط شیخ عبدالله الهرری به رشته تحریر در آمده است. البانی یکی از علما و محدثین معروف سلفی است. او از جمله منحرفین بوده و عقاید او از شذوذ و نوادر زیادی برخوردار می باشد. نویسنده با روبروی شدن با زیادی مبطلات غیرمرسوم، فریبکاری و برخورد با نظرات عقایدی او که شذوذ و نوادر محسوب می گشته به نقد آنان پرداخته و آن را ردکرده است. این کتاب شامل مقدمه و بیست و یک فصل می باشد. برخی از فصول آن به ترتیب عبارتند از: عقاید شاذ و نادر البانی، عقیده شاذ البانی در مساله کلام الله، عقیده شاذ البانی در مساله تاویل، البانی عقیده تاویل بخاری را انکار کرده، به ادعای البانی هر کس کفر بگوید یا فعل کفرآمیزی از وی سر بزند حکم مکره و اجبار بر اوست، عقیده شاذ البانی در مساله توسل و استغاثه و ... نویسنده پس از بررسی عقاید منحرف البانی که سرشار از عقاید شاذ و نادر اوست آنان را نقد کرده و سپس ردیات بر آنان آورده است. هدف نویسنده از نگارش این کتاب رد عقاید باطل و انحرافی البانی و دفاع از حق و احقاق آن است.
استحباب زيارة قبر النبي صلي الله علیه و آله و سلم
نویسنده:
سعيد أبومعاش
نوع منبع :
کتاب , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
توسل و زیارت در منابع اهل سنت و نقد دیدگاه وهابیت
نویسنده:
حسین حبیبی‌تبار، محمد محسن مروجی طبسی
نوع منبع :
مقاله , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
چکیده :
بارگاه رضوی از سده سوم هجری قمری تاکنون، کـانون توجـه امـت اسـلامی اعـم از شیعه و سنی بوده است، به ویژه علمای اهل سنت و پیروان آنان، پیوسته جهت عـرض ارادت و طلب حاجت و شفای امراض به زیارت آن حضرت شتافته و به آن پیشوا توسل مـی‌جسـتند. این در حالی است کـه بـا بیـان تفکـرات و فتـاوای ابـن‌تیمیـه و پیـروانش چـون محمـدبـن عبدالوهاب، زیارت قبور انبیا و صالحین و توسل به آنان حرام و شرک دانسته شـده و زیـارت‌کنندگان و متوسلین به آنان را قبریون و حجریون نامیدند و بـا جلـوه دادن زیـارت و توسـل از اختصاصات شـیعه، و ادعـای فقـدان چنـین اعتقـادی در میـان اهـل سـنت و یـا وجـود چنـین اعتقادی در عوام اهل سنت و نه علما، سعی در ایجاد دوگانگی اعتقادی و رفتاری میان شیعه و سنی دارند. پژوهش حاضر درصدد تبیین فضیلت زیارت امام رضا در منابع اهـل سـنت و تبیین گزارش‌ها و نصوص تاریخی، بر سیره مستمره علمای اهل سنت و پیروان آنان و نیز نقد تفکرات و باورهای وهابیت در مساله زیارت و توسل، بر اساس منابع معتبر و درجـه اول اهـل سنت است که نتیجه آن اتحاد بیش از پیش مسلمین خواهد شد.
صفحات :
از صفحه 127 تا 156
  • تعداد رکورد ها : 7