جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
چرایی اعتقاد به غیبت منجی و وظیفه منتظران
نویسنده:
محمد اسدی گرمارودی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
یکــی از موضــوعات مهــم در اعتقــاد دینــی، موضــوع مهــدویت و مســأله ظهــور امامعصـر (ع) مـی باشـد. تمـام ادیـان الهـی بـدان معتقـد بـوده و همگـی در انتظـار منجـی آخرالزمان می باشند. در اسلام نیز توجه خاصی بدان مبذول شده و آیات و روایات فراوانـی به این امر اختصاص یافته است. اما سؤال اصلی و رسالت این مقالـه ا یـن اسـت کـه چـرا آن حضرت غائب شده اند؟ و آیـا در دوران غیبـت آن حضـرت، مـا معتقـدین و پیـروان منجـی مسئولیت و رسالتی در تحقّق ظهور داریم یا خیر؟ در این امر نظرها مختلف اسـت. برخـی از دیدگاه ها به گونه ای مطرح شده که هر نوع تکلیف و وظیفه را از ما سلب می نماید. ولـی دیدگاه درست اینگونه نیست. این مقاله می کوشد تا با توجه بـه آ یـات و روایـات و دلایل عقلی به بررسی این موضوع بپردازد و علت اصل غیبت منجی بشـریت کـه عـدم آمـادگی انسانهاسـت را بـه اثبـات برسـاند، و آنگـاه رسـالت مـا در آمـاده شـدن و آمـاده سـاختن و زمینه سازی ظهور آن مصلح کل را مشخص نماید.
صفحات :
از صفحه 7 تا 32
  • تعداد رکورد ها : 1