مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 19
اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت
نویسنده:
پروانه ولوی; احمد دارم; محمدجعفر پاک سرشت; مسعود صفایی مقدم؛ علی محمدحسین زاده
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحلیلی اندیشه¬های نومعتزله و استخراج استلزام‌های تربیتی آن می‌باشد. در این مقاله تصریح شده است که دغدغۀ اصلی نومعتزلیان یافتن عوامل پیشروی و بازسازی دنیای اسلام است. از دیدگاه آنها، اسلام عامل عقب‌ماندگی مسلمانان نیست، بلکه این تفسیرها و فهم¬های نادرست از اسلام و نادیده گرفتن جایگاه عقل است. از مهم‌ترین مبانی نومعتزلیان، علم‌گرایی و سکولاریسم است. نومعتزلیان بر این باورند که اسلام می¬تواند با مدرنیته، حقوق بشر، دموکراسی و عقلانیت سازگار باشد. نتایج نشان داد که در تعلیم و تربیت نومعتزله آنچه مورد تأکید است عبارت‌اند از: تأکید بر آزادی در تعلیم و تربیت به ویژه آزادی آکادمیک، عدالت آموزشی، تشویق عقلانیت و تفکر، نوآوری، استفاده از روش‌های گفتگو، نقد و مباحثه در تعلیم و تربیت، تأمین فرصت آموزشی برابر برای مردان و زنان، طرفداری از تحقیقات علمی و بنیادی برای حل بحران¬های جامعه معاصر، مبارزه با جهل و خرافات، توجه به همه جنبه¬های آدمی در تعلیم و تربیت، تأکید بر استقلال و عدم وابستگی نظام آموزشی به ویژه دانشگاه به هیچ نهاد یا حزب دولتی یا دینی است.
بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی
نویسنده:
مادح دست مرد ,مسعود صفایی مقدم,محمدجعفر پاک سرشت ,منیجه شهنی ییلاق
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
مشهد: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد,
چکیده :
هدف اصلی این پژوهش، بررسی مبانی نظری روان شناختی، اجتماعی و فلسفی دیدگاه بندورا درباره خودکارآمدی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. بنابراین، با تکیه بر مبانی روان شناختی به تحلیل مفهوم رابطه ضروری و متقابل، هشیاری، یادگیری و عاملیت انسانی پرداخته شد. همچنین، در تحلیل مبانی اجتماعی به چگونگی تأثیرپذیری بندورا از اندیشمندان مکتب کنش متقابل نمادین در علوم اجتماعی به عنوان زمینة جامعه شناختی اندیشه های بندورا اشاره شد. علاوه براین، مبانی فلسفی با نظر به تناسب و ارتباط منطقی خودکارآمدی با مکتب های فلسفی، ارزش و عمل اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفت. در نتیجه تحلیل و نقد مبانی مورد اشاره، پیش فرض های هستی شناختی روان شناختی، اجتماعی و فلسفی انسان خودکارآمد استخراج شدند و ضمن تصریح عناصر خودکارآمدی و مشخص کردن خاستگاه های عاملیت و خودکارآمدی، خصیصه های فرد خودکارآمد و راهکارهای تربیت او استنباط به تصویر کشیده شد.
صفحات :
از صفحه 17 تا 38
بررسی تطبیقی اصل مسئولیت و دلالت‌های تربیتی آن از دیدگاه مکاتب اگزیستانسیالیسم و اسلام
نویسنده:
مسعود اخلاقی بناری
نوع منبع :
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی مقایسه‌ای، اصل مسئولیت و دلالت‌های تربیتی آن، از دیدگاه مکاتب اگزیستالیسم و اسلام مورد بررسی قرار گرفت که در چهار بخش تنظیم شده است . در بخش اول کلیات و در بخش دوم و سوم به ترتیب دیدگاه مکیتب اگزیستانسیالیسم و اسلام در مورد انسان، آزادی و مسئولیت و دلالت‌های تربیتی اصل مسئولیت مورد بحث قرار گرفته و در بخش چهارم این دو دیدگاه نیز مقایسه شده است . بر اساس این پژوهش هر دو مکتب با دیدگاه‌های متفاوت انسان را موجودی آزاد، آگاه و مسئول دانسته‌اند که به صورت بالقوه در دنیا و در ارتباط با طبیعت و دیگران قرار دارد و در یک فرایند زمانی خود را می‌سازد. از دیدگاه اگزیستانسیالیسم، انسان در دنیای بهبوده، تنها به خود و انهاده شده است که باید خود مسئولیت خویش را به عهده گیرد و زندگی خود معنا دهد از این نظر، فرد بودن اساس مسئولیت پذیری است و فعالیتهای تعلیم و تربیت نیز به منظور پرورش فردیت ، یا به عبارت دیگر بات هدف فرد پروری انجام می‌پذیرد. اما از دیدگاه اسلام، انسان در دنیای هدفمند به عنوان جانشین خدا معرفی شده است که باید با استفاده از امکاناتی که در اختیار او گذاشته شده در راستای فطرت خداجوی خود حرکت نمود، خود را به کمال رساند. بنابراین انسان در مقابل خداوند متعال، مسئول اعمال خود و نعمت‌هایی است که در اختیار او قرار گرفته است . از این رو فعالیت‌های تربیتی به منظور پرورش روح ایمان به خدا یا به عبارت دیگر با هدف مومن پرورش روح ایمان به خدا، یا به عبار ت دیگر با هدف مومن پروری انجام می‌پذیرد.
ایدئولوژی مبنایی برای عملکرد آموزش و پرورش: مقایسه پیامدهای ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت در کشورهای غربی
نویسنده:
شقایق نیک نشان,محمد‌جواد لیاقت دار,حسنعلی بختیارنصرآبادی,محمدجعفر پاک سرشت
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
مشهد: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد,
چکیده :
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نحله های مختلفی از ایدئولوژی لیبرالیسم بر آموزش و پرورش است. برای این منظور، با استفاده از روش تحلیلی- استنتاجی دو هدف اساسی را دنبال می کند: بررسی عرصه های حضور ایدئولوژی لیبرال دموکراسی در آموزش و پرورش و بررسی عرصه های حضور ایدئولوژی نئولیبرال در آموزش و پرورش. بنابر یافته های به دست آمده می توان گفت ایدئولوژی لیبرالیسم تحت تاثیر لیبرال دموکراسی، پیامدهای مثبتی برای آموزش و پرورش به همراه داشته که از آن جمله می توان به توسعه آموزش و پرورش همگانی و مطرح شدن مفاهیمی نظیر برابری و دموکراسی در تعلیم و تربیت، آموزش صلح و توجه به آموزش های شهروندی اشاره نمود. همچنین، نشان داده شد که چگونه این ایدئولوژی در حال حاضر به تبعیت از آرمان های نئولیبرالیسم، با تاکید بر نخبه گرایی سبب به رسمیت شناخته شدن فاصله های طبقاتی شده و با ایجاد پدیده ای با عنوان «بازاری شدن تعلیم و تربیت» پیامدهای منفی فراوانی را بر تعلیم و تربیت تحمیل نموده است که از جمله این پیامدها می توان به تبدیل «دانش» به کالایی مصرفی، تغییر نقش دانش آموز از تولیدکننده دانش به خریدار «کالای دانش»، افزایش رقابت بر سر کسب «سرمایه دانش»، کاهش بودجه رشته های علوم انسانی به نفع رشته های فنی و در نهایت بازتولید نابرابری ها اشاره نمود.
صفحات :
از صفحه 5 تا 26
کاوشی در مبانی معرفت شناسی مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) و پیامدهای آن در مدیریت آمورشی
نویسنده:
محمدرضا سرمدی,محمدجعفر پاک سرشت,یدالله مهرعلیزاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فرضیه در تاریخچه پژوهش علمی و مشکلات فرضیه آزمایی در علوم تربیتی و رفتاری
نویسنده:
پاک سرشت محمدجعفر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
صفحات :
از صفحه 1 تا 28
مضامین پست مدرنیسم و دلالتهای تربیتی آن
نویسنده:
نجاریان پروانه, پاک سرشت محمدجعفر, صفایی مقدم مسعود
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
صفحات :
از صفحه 89 تا 106
بررسی الگوی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران
نویسنده:
الهام پور حسین, پاک سرشت محمدجعفر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
انجام این پژوهش برای تحقق دو هدف صورت گرفته است:1) شناسایی الگوی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران و 2) بررسی نحوه گذران این اوقات با توجه به عواملی همچون جنسیت، وضعیت اجتماعی - اقتصادی، گروه آموزشی، عملکرد تحصیلی، سکونت در خوابگاه، و محل تولد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان ورودی سال 178 تشکیل می دهد که از بین آنها یک نمونه 641 نفری به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که ضمن نظر خواهی از دانشجویان و پس از اجرای آزمایشی آن روی 60 نفر و انجام اصلاحات لازم تدوین شد. داده های پژوهش اطلاعات مفصلی را درباره انواع و اقسام فعالیتهائی که دانشجویان در اوقات فراغت خود نسبت به انجام آنها علاقمند یا عملا انجام می دهند نشان می دهد. دامنه این فعالیتها از انواع فعالیتهای ورزشی گرفته تا تماشای تلویزیون، مطالعه کتب غیر درسی و ... گسترده است. از نظر جنسیتی تفاوتهای معنی داری بین علایق پسران و دختران و نوع و مخصوصا مدت زمان پرداختن به این فعالیتها دیده می شود. وضعیتهای اجتماعی سه گانه (بالا، متوسط ، پائین) نیز تفاوتهایی را نشان می دهد. این موضوع در باره گروه آموزشی، عملکرد تحصیلی، و محل سکونت نیز صدق می کند. دختران دانشجو چه از لحاظ وجود امکانات لازم و چه از لحاظ دسترسی به آنها نسبت به پسران محدودیت بیشتری دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای بهبود امکانات و وسایل اوقات فراغت ارائه شده است.
صفحات :
از صفحه 39 تا 62
کاوشی درباره روش تدریس در دانشگاه
نویسنده:
پاک سرشت محمدجعفر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
هدف این پژوهش بررسی وضعیت رویکردهای معمول تدریس و روشها و فنون آن در نظام دانشگاهی ایران است و از دو بخش تشکیل می‌شود.در بخش اول که تحلیلی است نخست برخی از تحولاتی که تصور می‌رود در عصر پسامدرن رسالت دانشگاهها را تحت تأثیر قرار داده‌اند بررسی می‌شوند.سپس ضمن تحلیلی از مفهوم تدریس پاره‌ای از رویکردها و و الگوهای اساسی تدریس در دانشگاه معرفی می‌شوند.در بخش دوم یافته‌های یک پژوهش میدانی که از طریق مشاهده مستقیم روش تدریس 51 نفر از اعضاء هیأت علمی چند دانشگاه در جنوب غرب کشور،عمدتاً شهید چمران اهواز،صورت گرفته ارائه می‌شود.اطلاعات این پژوهش با بهره‌گیری از فنون روش کیفی کدگذاری و مقوله‌بندی شده‌اند که به موجب آن دو دسته عملکردها و ویژگیهای تدریس به دست آمده است.یک دسته شامل ویژگیهای تخصصی تدریس و دسته دیگر مبین روابط انسانی - اجتماعی بین استاد و دانشجو است.یافته‌های پژوهش همخوانی خوبی را با نتایج گزارش لومن (1991)و جکسون و همکاران (1999)نشان می‌دهد.در مجموع رویکرد اساسی تدریس اعضاء هیأت علمی مورد بررسی در این پژوهش موضوع مداری و معلم محوری است.اما درصدی از مدرسان از تکنیکهایی بهره می‌گیرند که زمینه‌ساز فعالیت آموزشی دانشجویان و یادگیری عمیق آنان است.
صفحات :
از صفحه 155 تا 174
بررسی نظریه اصالت نفع و مضامین آن در آموزش و پرورش اخلاقی
نویسنده:
ولوی پروانه, صفایی مقدم مسعود, پاک سرشت محمدجعفر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
چکیده :
هدف این مقاله بررسی و شناخت اصالت نفع و استخراج دلالتهای تربیتی و مضامین اخلاقی آن در آموزش و پرورش می‌باشد و روش تحقیق آن از نوع تحلیلی است. نظریه اخلاقی معطوف به نتیجه دارای دو نظریه جزئی‌تر به نام اصالت نفع و خودگرائی است. از یک طرف اصالت نفع برخلاف خودگرایی برای سعادت دیگران اهمیت زیادی قائل است و از طرف دیگر نظریه اخلاقی غیرمعطوف به نتیجه برافزایش میزان خوبی تأکید می‌کند. بر پایه اصالت نفع، اعمال و قوانین درست آنهائی هستند که خیر همگانی را افزایش می‌دهند و موجب افزایش سعادت و لذت می‌شوند. این مکتب مانند برخی مکاتب دیگر قائل به هدف غائی و نهائی برای انسان است. هدف مکتب اصالت نفع عبارت از دستیابی انسان به سعادت است و در این راستا رعایت برخی از اصول اخلاقی از جمله رعایت حقوق دیگران، نوعدوستی، ایثار و فداکاری، راستگوئی و درستکاری را مدنظر قرار می‌دهد. از اصول تربیتی اصالت نفع می‌توان از اصل اجتماعی بودن انسان،اصل دموکراسی،اصل شمول تعلیم و تربیت و اصل تمرکززدائی نام برد. به علاوه، حس اجتماعی،احساس مسئولیت، رعایت حقوق دیگران، نوع دوستی، عدالت ومساوات، وفای به عهد، راستگوئی و درستکاری،ایثار و فداکاری و آزادی فردی می‌توان از جمله مضامین اصالت نفع در آموزش و پرورش به شمار آورد.
صفحات :
از صفحه 1 تا 24
  • تعداد رکورد ها : 19