مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی
نویسنده:
سید حسین میرمعزی
نوع منبع :
مقاله , مدخل مفاهیم(دانشنامه مفاهیم) , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع آوری ثروت مازاد بر نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی متعلق به آن می باشد و صرف خارج کردن پول از جریان گردش حرام نیست و نتیجه گرفتیم که نگهداری پول به انگیزه بورس بازی (با فرض جواز بورس بازی در چارچوب قوانین شرع) حرام نیست. در خاتمه نیز یادآور شدیم که با وجود تحریم بهره در اقتصاد اسلامی بدلیل آنکه نگهداری پول دارای هزینه فرصت است شرائطی را می توان تصور کرد که در آن تقاضای پول به انگیزه بورس بازی عملا محقق گردد.
ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن
نویسنده:
سید حسین میرمعزی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
مکتب و نظام اقتصادی اسلام
نویسنده:
سید حسین میرمعزی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
دراسة الازمة الاقتصادیة الحالیة من منظار سنن القرآن الکریم
نویسنده:
عبدالکریم کنعانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
قم: ,
چکیده :
پیوست در منابع دیجیتالی
دین و اقتصاد : نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی
نویسنده:
منذر قحف؛ مترجم: سیدحسین میرمعزی
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی,
چکیده :
این مقاله ترجمه فصل اوّل از بخش دوم کتاب الاقتصاد الاسلامی علمٌ یا وهمٌ تألیف آقای دکتر منذر قحف است که حجت الاسلام و المسلمین آقای میرمعزّی ترجمه کرده و جاهایی که به توضیح نیاز داشته در پاورقی، مطلب را توضیح داده که داخل پرانتز مشخص است. شایان ذکر است که بخش اوّل کتاب تألیف دکتر غسان محمود ابراهیم می باشد.
صفحات :
از صفحه 157 تا 180
روش کشف نظام اقتصادی اسلام ‏‎«رابطه فقه و نظام‏‎»
نویسنده:
حسین میرمعزی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
هدف این مقاله، تبیین روش کشف نظام اقتصادی اسلام از دستورها و تعالیم اسلامی است. پیش از بررسی این موضوع، باید به این سوالی -که زیر بنای کلامی این بحث را متزلزل می کند- پاسخ دهیم: آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است تا درصدد کشف آن برآییم؟ البته این سوال به طور کلی نسبت به نظام اجتماعی اسلام مطرح است، ولی به تناسب بحث، فقط از نظام اقتصادی اسلام بحث خواهد شد؛ هر چند دلیل های اقامه شده، عام است. برای پاسخ به این سوال، به تبیین مفهوم نظام اقتصصادی از دیدگاه خود نیاز داریم تا نهی ها و اثبات ها، بر یک مفهوم معین و مشترک قرار گیرند.
صفحات :
از صفحه 88 تا 112
  • تعداد رکورد ها : 6