مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 17
بررسی مسأله باید و هست در دیدگاه علامه طباطبایی(ره)
نویسنده:
حسین احمدی، محمد کریمی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
فرااخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می پردازد. یکی از موضوعات فرااخلاقی، مباحث منطقی است که به استنتاج مفاهیم و گرازه‌های اخلاقی می‌پردازد؛ بنابراین، ‌رابطه باید و هست در دیدگاه علامه طباطبایی در زمره مباحث منطقی فرااخلاق است که نوشته‌ای به روش این مقاله به آن نپرداخته است. نویسنده در این مقاله درصدد است تا دیدگاه علامه طباطبایی درباره ارتباط جمله‌های اخلاقی را در تمام جوانب تبیین و بررسی کند. ایشان جمله‌های اخلاقی را اعتباری، اخباری و استنتاج‌پذیر و آن استنتاج را جدل می‌داند. اما به نظر می‌رسد بیانی برهانی از جمله‌های اخلاقی بر طبق نظریه علامه امکان داشته باشد و اشکال‌های طرح شده در بیان علامه طباطبایی بر برهان‌پذیری جمله‌های اخلاقی قابلیت پاسخ را دارند. به هر حال ایشان جدل در جمله‌های اخلاقی را قبول دارد و جمله‌های اخلاقی را بر پایه واقعیتِ نامتغیر استوار می‌داند؛ بنابراین ایشان نسبی‌گرایی اخلاقی را نمی‌پذیرد و با شکاف باید و هست مخالفت می‌کند.
صفحات :
از صفحه 5 تا 22
معناشناسی «الزام اخلاقی» با تفسیری نو از دیدگاه علامه طباطبایی
نویسنده:
حسین احمدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها : دانشگاه معارف اسلامی,
چکیده :
فرااخلاق علمی است که به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می پردازد و معناشناسی مفاهیم اخلاقی، از مباحث این دانش به شمار می رود. مهم ترین بخش در تحلیل مفاهیم اخلاقی، مفاهیمی هستند که محمول جمله های اخلاقی قرار می گیرند و شامل مفاهیم ارزشی مانند «خوب» و «بد» و مفاهیم الزامی مانند «باید»، «نباید» و «وظیفه» هستند. این تحقیق با تفکیک حیث معناشناختی از هستی شناختی مفهوم «الزام اخلاقی»، تفسیری نو از دیدگاه علامه درباره معناشناسی «الزام اخلاقی» ارائه کرده و درصدد است تا اثبات کند علامه معنای «الزام اخلاقی» را «ضرورت بالغیر» می داند؛ زیرا ایشان نظریه اعتباریات را براساس «مجاز سکاکی» پایه ریزی می کند که معنای لفظ در این گونه مجازها با معنای حقیقی تمایزی ندارد؛ بلکه مصداق مجازی غیر از مصداق حقیقی خواهد بود؛ بنابراین معنای «باید» در استعمال حقیقی و اعتباری تفاوتی نخواهد داشت و با توجه به اینکه معنای «باید حقیقی» از منظر ایشان «ضرورت بالغیر» است، معنای «باید اعتباری» نیز «ضرورت بالغیر» خواهد بود.
صفحات :
از صفحه 7 تا 22
مسأله‌ی باید و هست در دیدگاه آیت‌الله سبحانی
نویسنده:
حسین احمدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
شیراز: دانشگاه شیراز,
چکیده :
فرااخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می‌پردازد. فرااخلاق چهار مبحث ذیل را در بر می‌گیرد: معناشناسی اخلاق، معرفت‌شناسی اخلاق، هستی‌شناسی اخلاق و مباحث منطقی. یکی از موضوعات فرااخلاقی مباحث منطقی است که به استنتاج مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی می‌پردازند؛ بنابراین، ‌رابطه‌ی باید و هست در دیدگاه آیت‌الله سبحانی در زمره‌ی مباحث منطقی فرااخلاق است که کمتر نوشته‌ای به آن پرداخته است. نویسنده در این مقاله، درصدد است تا دیدگاه آیت‌الله سبحانی درباره‌ی ارتباط جمله‌های اخلاقی را تبیین و بررسی کند. ایشان جمله‌های اخلاقی را انشایی و اعتباری و درعین‌حال برهان‌پذیر می‌داند. ایشان برخی جمله‌های اخلاقی را لازمه‌ی برخی دیگر و شرط لازم در استدلال‌های اخلاقی را وجود مدرَکاتِ عقل نظری می‌داند. ایشان در پی اثبات یقینی‌بودنِ جمله‌های اخلاقی‌ است، اما تبیینی از دلالت التزامی ادعایی ارائه نداده است و میان جمله‌های حاویِ خوب اخلاقی و وجوب اخلاقی تساوق قائل نیست. با توجه به اعتقاد آیت‌الله سبحانی مبنی بر این‌که خوب و بدبودن افعال اخلاقی بر اساس کمال و نقص‌داشتن آن‌ها برای نفس (هدف اخلاقی) است، بنابراین، اعتباری و انشائی‌دانستن جمله‌های اخلاقی ضرورتی نداشته، لغو به‌ نظر می‌رسد؛ زیرا مفاهیم اخلاقی مبین رابطه‌ی واقعی میان فعل و هدف اخلاقی‌اند.
صفحات :
از صفحه 1 تا 20
خودشناسي از منظر قرآن کريم
نویسنده:
‫حسين احمدي
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
‫قم : ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، جامعة المصطفی العالمیة,
چکیده :
‫اين پژوهش در پنج فصل، در پي شناخت هر چه بيشتر خودِ دروني و نفس انساني (نه خود نباتي و حيواني انسان) و جوانب مختلف اين امر حياتي با استفاده از آيات قرآن است. از جمله مباحثي که در کليات ارائه شده، اهداف و انگيزههاي خودشناسي، امکان خودشناسي، و ديدگاههاي مختلف در مورد «خود» اصلي انسان است. شناخت به دو گونه حصولي و حضوري تقسيم شده است. شناخت حصولي با سه روش حس، عقل، و نقل، و شناخت حضوري با دو روش وحياني و شهودي حاصل ميشود. اصطلاحات مرتبط با نفس در قرآن عبارتاند از: روح، قلب، فؤاد، صدر و عقل. بعضي از مهمترين مراتب نفس در قرآن عبارت است از: نفس مسوِّله، نفس امّاره، نفس لوّامه، نفس مطمئنه و نفس مُلهمَه. نفس از نظر قرآن، حادث، مجرد و غير مادي، اجوف، فرد و تنها، مختار و انتخابگر، سالک و مَسْلَک، کاتب و مکتوب و کتاب اعمال انسان، بهشت و يا جهنم منقول، و بايع و مبيع است. همچنين عدم آلودگي حالت اوليه آن، و قابليت تغيير و تحول، از خصوصيات نفس است و فلاح و رستگاري، مطلوب ذاتي آن است. سپس خودشناسي حضوري و شهودي از منظر قرآن ارائه شده است که برخي آيات مرتبط و شرايط، خصوصيات و عوامل نيل به خودشناسي حضوري مانند توجه به نفس و ذکر الهي بيان شده است. موانع خودشناسي از منظر قرآن کريم، مبحث بعدي است که عبارتاند از: خودْ فراموشي، خدا فراموشي، حب دنيا، ارتکاب گناه، مشغول شدن به «خود» مادي، پيروي از هواي نفس، پيروي از شيطان، مبتلا شدن به شک، و پيروي از گمانهاي باطل. آثار خودشناسي از منظر قرآن کريم عبارتاند از: شناخت خداوند، شناخت معاد، شناخت جهان، تزکيه و تهذيب نفس، هماهنگي قواي دروني انسان با يکديگر و با ساير موجودات، شناخت تواناييها و استعدادها و شکوفايي آنها، هدايت يافتن انسان، تشخيص حق از باطل، رشد اخلاقي جامعه، نجات از خوف و حزن مذموم، بصيرت باطني، و کرامات رحماني. ميتوان نتيجه گرفت که براي خودشناسي بايد به قرآن رجوع کرد و با توجه به موانع و آثار خودشناسي از منظر قرآن و عمل به آيات وحي، به اين امر مهم، نايل آمد.
بررسی رابطه باید و هست در دیدگاه محقق اصفهانی
نویسنده:
حسین احمدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
فرااخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می‌پردازد. یکی از موضوعات فرااخلاقی، مباحث منطقی است که به استنتاج مفاهیم و گرازه‌های اخلاقی می‌پردازد؛ بنابراین، ‌رابطه باید و هست در دیدگاه محقق اصهفانی در زمره مباحث منطقی فرااخلاق است که به آن پرداخته نشده است. نویسنده در این مقاله درصدد است تا دیدگاه محقق اصفهانی درباره ارتباط جمله‌های اخلاقی را تبیین و بررسی کند. محقق اصفهانی درصدد است جزمی بودن جمله‌های اخلاقی را اثبات کند. محقق اصفهانی رابطه جمله حاوی «باید اخلاقی» و «هست اخلاقی» را رابطه استنتاجی نمی‌داند، بلکه رابطه عینیت را میان آن‌ها قلمداد می‌کند. ایشان رابطه جمله حاوی «باید اخلاقی» و «هست غیراخلاقی» را به صورت استنتاجی می‌پذیرد و نام استنتاجش را جدل می‌نامد. ایشان، جمله‌های اخلاقی را فوق مظنونات و مفید تصدیق جازم می‌داند. به نظر می‌رسد اشکال بیان محقق اصفهانی، جامع نبودن آن نظریه است.
لازاریستها و کاتولیکهای کردستان
نویسنده:
حسین احمدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
ترجمه پژوهشی درباره فهم انسان اثر دیوید هیوم
نویسنده:
حسین احمدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: ,
نقش ژوانن در روابط ایران و فرانسه: دوره قاجار
نویسنده:
حسین احمدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
لازاریست های فرانسوی در ایران؛ بررسی زمینه های حضور و عملکرد (1254 - 1265 ق)
نویسنده:
حسین احمدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
وقفنامه گوهر آغا؛ دختر ابراهیم خلیل خان جوانشیر
نویسنده:
حسین احمدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
  • تعداد رکورد ها : 17