مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

مرور متکلمان شیعه | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
جایگاه «وجود حقیقی» در اندیشه افلاطون و ملاصدرا
نویسنده:
زهرا محمدی محمدیه، محمد کاظم علمی سولا، علیرضا کهنسال
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
افلاطون در مکتب فلسفی خویش، نظام خاصی از هستی بر پایه ارتباط سایه و عکس با اصل و حقیقت ارائه می‌دهد. وی در این راستا از موجودی متعالی که اصل خیر(خدای نظام فلسفی او) است، سخن می‌گوید که ورای وجود است. با دقت در جایگاه اصل خیر در هستی و تحلیل کیفیت «بهره‌مندی»، آشکار می‌گردد که وجود حقیقی منحصر در آن است و سایر موجودات نمود و سایه‌ای از آن هستند، آن چنان که برای سایر موجودات حتی ایده‌ها(مُثُل) هیچ استقلالی نمی‌توان در نظر گرفت و به این ترتیب هستی‌شناسیِ فلسفی افلاطون بر محور حقیقتی واحد دنبال می‌شود. ملاصدرا نیز با طرح نظریۀ نهایی خویش یعنی وحدت شخصی وجود، هستی را منحصر در امری واحد(خدا) می‌داند و ما سوای حق‌تعالی را ظهورات و شئون او در نظر می‌گیرد که حکایت‌گر و نمود ذات حق هستند، آن چنان که این کثراتِ ظهور، مخلّ وحدت حقیقت وجود نمی‌گردند. این پژوهش بر آن است تا افتراقات و تشابهات رویکرد فلسفی افلاطون و ملاصدرا در رابطه با نگاه آن دو به وجود حقیقی را بر اساس مبانی هستی‌شناسی متفاوت آنها آشکار سازد.
صفحات :
از صفحه 49 تا 68
نزاع وحدت‌گرايي و كثرت‌گرايي در فلسفه سياسي افلاطون و ارسطو
نویسنده:
محمود راست‌پسر، مهدي قرباني
نوع منبع :
نمایه مقاله
چکیده :
وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي، دو جريان اصلي در انديشه سياسي است؛ تاآنجاکه مي‌توان همه آثار فيلسوفان سياسي از دوران کلاسيک تا معاصر را براساس آن تبيين و تفسير کرد. اين دو جريان فکري ـ سياسي، از گذشته تاکنون در ميان فيلسوفان سياسي، پيروان فراواني داشته‌اند. در ميان فيلسوفان کلاسيک، افلاطون به وحدت‌گرايي و ارسطو به کثرت‌گرايي باور داشت؛ ازاين‌رو، در فلسفه سياسي آنان کشمکشي درباره وحدت‌گرايي و کثرت‌گرايي درگرفت که آثار آن را مي‌توان در رويکرد فيلسوفان سياسي دوره‌هاي بعد نيز نگريست. کوتاه آنکه، ديدگاه وحدت‌گرايي، افزون‌بر يکساني در زندگي مدني، بر تمرکز قدرت سياسي نيز تأکيد دارد و دربرابر آن، ديدگاه کثرت‌گرايي، با دفاع از چندگانگي در حوزه سياست، تنوع منابع قدرت و توزيع آن در ميان گروه‌ها و جريان‌هاي گوناگون را اصل قرار مي‌دهد. بر همين اساس، اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي در پي تبيين ديدگاه وحدت‌گرايي فضيلت‌محور افلاطون و ديدگاه کثرت‌گرايي فضيلت‌محور ارسطو است. از رهگذر اين تبيين، نزاع و تفاوت دو ديدگاه روشن مي‌شود.
دوره آثار افلاطون جلد 1
نویسنده:
افلاطون؛ مترجم : محمدحسن لطفی، رضا کاویانی
نوع منبع :
کتاب , شرح اثر , حاشیه،پاورقی وتعلیق
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: خوارزمی,
چکیده :
این کتاب دوره آثار افلاطون است که توسط محمدحسن لطفی و رضا کاویانی به فارسی ترجمه شده است. در این کتاب 11 محاوره گنجانده شده که شامل: آپولوژی، کریتون، پروتاگوراس، لیزیس، لاخس، خارمیدس، اوتیفرون، گرگیاس، منون، مهمانی و فایدون است.حاشیه و شرحی نیز توسط محمدحسن لطفی به کتاب ضمیمه شده است.
دوره آثار افلاطون جلد 4
نویسنده:
افلاطون؛ مترجم: محمدحسن لطفی
نوع منبع :
کتاب , ترجمه اثر
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: خوارزمی,
چکیده :
کتاب قوانین، از مجموعه آثار افلاطون که توسط محمدحسن لطفی ترجمه شده است، در 12 بخش قانون و جوانب آن را بررسی می‏کند.سقراط در این رساله حضور ندارد و به جای او یک آتنی (خود افلاطون) سخن می‏گوید. کتاب اول:حالت طبیعی بین دول جنگ است یا صلح؟افلاطون می‏گوید:در جنگها جزئی از فضیلت (شجاعت)بروز می‏کند نه همه آن(سه فضیلت دیگر:حکمت، عفت، عدالت) کتاب دوم:درباره تربیت جامعه و جوانان است.تفریحات مضر مثل میگساری باید از دسترس جوانان دور باشد. کتاب سوم:آزادی مطلق موجب تباهی جامعه می‏شود و قانون بقای آن را تضمین می‏کند.درباره شیوه حکومت کوروش و داریوش و کمبوجیه با نظر تأیید بحث می‏شود. کتاب چهارم:شهریار جامعه و سجایای او و اینکه قانون به مقدمه نیاز دارد، بحث می‏شود. کتاب پنجم: ویژگیهای مدینه فاضله بررسی و اشتراکی بودن اموال تأکید می‏شود، اما اشتراکی بودن زن و فرزند مطرح نمی‏گردد. کتاب ششم:بیان قواعد حقوقی و جزائی و ازدواج و از این قبیل. کتاب هفتم:پرورش کودکان، اهمیت بازی برای کودک و جامعه، محدودیتهای شاعری، برابری زن و مرد در همه شئون، شکار و قواعد آن مورد بررسی قرار می‏گیرد. کتاب هشتم:درباره قربانی و جنگ و مسابقات ورزشی و مسایل جنسی و از این قبیل است. کتاب نهم:جرائم و قتل و کیفر آنها. کتاب دهم:روح، جنبه ‏ها و انواع آن و مسایل مربوط به روح. کتاب یازدهم:بیان مربوط به معاملات وارث و سرپرستی و تکالیف زن و مرد است. کتاب دوازدهم:مسایل جزایی و رشوه و مالیات و دادرسی و غیره به بحث گذاشته می‏شود.
دوره آثار افلاطون جلد 2
نویسنده:
افلاطون؛ مترجم: محمدحسن لطفی، رضا کاویانی
نوع منبع :
کتاب , حاشیه،پاورقی وتعلیق
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: خوارزمی,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
کتاب دوره آثار افلاطون، ج2، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی مشتمل بر محاورات افلاطون و حواشی و توضیحات مترجم است. از جمله محاورات این جلد: هیپیاس بزرگ، ایون، آلکیپیادس، هیپیاس، منکسنوس، کراتیلوس، اوتیدم و جمهوری است که افلاطون در هر یک به موضوعاتی خاص پرداخته است نظیر فیلسوف، سوفیست، تعریف زشت و زیبا، خوب و بد، روح، تن، مثال خیر و زیبا و...
دوره آثار افلاطون جلد3
نویسنده:
افلاطون؛ مترجم: محمدحسن لطفی، رضا کاویانی
نوع منبع :
کتاب , حاشیه،پاورقی وتعلیق
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: خوارزمی,
چکیده :
دوره آثار افلاطون، جلد3، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، شامل محاوراتی چون فایدروس، تئوتتوس، سوفیست، مردسیاسی، پارمنیدس، فیلبس، تیمائوس و کریتیاس است.
من أفلاطون إلى ابن سينا .. محاضرات في الفلسفة العربية
نویسنده:
جميل صليبا
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
ضروري في السياسة - مختصر كتاب السياسة لأفلاطون
نویسنده:
إبن رشد
نوع منبع :
کتاب
محاورات أفلاطون
نویسنده:
زكي نجيب محمود
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :
فلسفة أرسطو وأفلاطون
نویسنده:
ابونصر فارابي
نوع منبع :
کتاب
منابع دیجیتالی :