عنوان فارسی: تبیین الگویی برای تعیین اولویت های پژوهش و فناوری (عنوان عربی: تفسیر نموذج لتحدید أولویات الدراسة و التقنیة) | کتابخانه مجازی الفبا

عنوان فارسی: تبیین الگویی برای تعیین اولویت های پژوهش و فناوری (عنوان عربی: تفسیر نموذج لتحدید أولویات الدراسة و التقنیة) | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل