مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
علم امام به احکام حوادث علم امام به احکام سنت علم امام به احکام کتاب
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
گستره علم امام از منظر کلينی و صفار
نویسنده:
عبدالرضا حمّادی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: بنياد فرهنگى امامت,
چکیده :
از مباحث مهم امامت، علم و گسترۀ دانش امام است؛ بحثی که در طول تاریخ همواره مورد توجه دانشمندان شیعه بوده و کتابهای متعددی نیز در این زمینه تألیف شده است. دو کتاب بصائر الدرجات(صفار) و الحجة(از مجموعۀ الکافی کلینی) از تألیفات مم عصر غیب صغرا بوده و بررسی دیدگاه های مؤلفان آن، در شناخت فکری حوزه حدیثی قم بسیار مهم و مؤثر است.
صفحات :
از صفحه 57 تا 79
علم امام
نویسنده:
مرتضی حکمی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
علمای کلام درباره علم امام دیدگاههای مختلفی دارند. برخی معتقدند که علم امام فعلیت دارد و برخی معتقدند که علم امام فعلیت ندارد و برخی برآنند که علم امام بالقوه می باشد. صاحب نظران دیگر قائلند که علم امام در احکام فعلیت دارد، و در موضوعات بالقوه می باشد، البته به جز در مواردی که اثبات امامت بر آن متوقف شده باشد. این نکته لازم به تذکر است که در هر جا که علم امام فعلیت نداشته باشد امامت وی قابل اثبات نمی باشد. فرض دیگری نیز قابل تصور است: علم به موضوعاتی که دارای احکامی متعلق به آن باشد. زیرا چنانچه علم فعلی به موضوعات آن وجود نداشته باشد، علم به احکام آن نیز فعلیت نخواهد داشت.
صفحات :
از صفحه 18 تا 20
  • تعداد رکورد ها : 3