جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 10
بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی(با تأکید بر نقش اسلام در تبیین مبانی، اصول و روشهای تربیت اخلاقی)
نویسنده:
اصغر اخوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این پژوهش به بررسی رابطه تربیت دینی وتربیت اخلاقی از دیدگاه اسلام اختصاص یافته است و پس از بیان رابطه این دو حوزه از تربیت، به بررسی نقش اسلام در تبیین مبانی، اصول و روشهای تربیت اخلاقی می پردازد. مباحث در قالب کلیات و سه فصل تبیین و تفسیر شده است. در کلیات تحقیق مباحثی پیرامون سؤالات، اهداف، روش، اهمیت و پیشینه تحقیق ارایه شده است. در فصل اول، واژه های کلیدی پژوهش از جمله «دین»، «تربیت»، «اخلاق» و «تربیت اخلاقی» از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و انگاه رابطه این واژه ها با یکدیگر یعنی «رابطه دین و اخلاق»، «رابطه اخلاق و تربیت» بررسی شده است. فصل دوم با استفاده از تعاریف مذکور، به بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی پرداخته است و شامل سه بخش می باشد. بخش اول مبانی، اصول، روشها، اهداف و مراحل تربیت دینی را مطرح ساخته و در بخش دوم نیز که به حوزه تربیت اخلاقی اختصاص یافته است،مبانی، اصول، روشها اهداف و مراحل شباهتهای این دو حوزه از تربیت و رابطه آنها با هم می باشد. در این بخش این نکته مورد توجه و تأکید قرار گرفته است که رابطه این دو، رابطه عموم و خصوص مطلق است، یعنی از دیدگاه اسلام، تربیت اخلاقی جزیی از تربیت دینی محسوب می شود. بنابراین تربیت اخلاقی در بر گیرنده همه ابعاد تربیت دینی نیست، زیرا در حوزه تربیت دینی علاوه بر مباحث اخلاقی، باورها، انتقادات و احکام دینی نیز مطرح می شود . در فصل سوم با استفاده از یافته ها و داده های فصل دوم به بررسی تفصیلی نقش اسلام در تبیین و تفسیر مبانی، اصول و روشهای تربیت اخلاقی با بهره گیری از آیات، روایات و دیدگاه علماء و اندیشمندان اسلامی پرداخته شده است. این فصل درصدد بیان تأثیر همه جانبه دین اسلام در تربیت اخلاقی انسان ها با روش علمی و تحقیقی و با نگاهی نو و جدید می باشد تا راه های رسیدن به فضایل اخلاقی و رفع موانع را به منظور تأمین سعادت دنیا و آخرت افراد بیان نماید.
روش های تربیت اخلاقی از دیدگاه اسلام
نویسنده:
اصغر اخوی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
ویژگیهای مربی دراسلام
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این تحقیق با موضوع «ویژگی های مربی در اسلام» در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول، مفاهیم تربیت و مربی و اهداف مربیان از تربیت را مورد بررسی قرار داده است. از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت، می توان به تقوا، تعلیم حکمت، پرستش خداوند، پرورش شخصیت اخلاقی و قرب خداوند اشاره کرد. فصل دوم به عوامل تربیت (عامل وراثت، عوامل طبیعی، جغرافیایی و اجتماعی) و جایگاه مربی پرداخته است. فصل سوم به ویژگی های شخصیتی مربی از جنبه های عقیدتی و مذهبی، رفتاری و روانی اختصاص دارد. فصل چهارم به ویژگی های حرفه ای مربی اختصاص دارد و برخوردار بودن از این ویژگی ها موجب می شود مربی در ایجاد مهارت های علمی و عملی، توفیق بیشتری کسب کند و افراد را برای جامعه ای سالم و مطلوب آماده سازد.
نقش مدرسه در تربیت اخلاقی
نویسنده:
علی یاور مظفری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این رساله با موضوع «نقش مدرسه در تربیت اخلاقی کودکان» در چهار فصل تدوین شده است: فصل اول با عنوان کلیات، به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان سؤال های اصلی و فرعی، اهداف، روش و سابقه تحقیق، تعریف مفاهیم، تعریف تربیت، اخلاق و مدرسه پرداخته است. فصل دوم، عوامل مؤثر در تربیت اخلاقی کودکان را بیان می کند، این عوامل عبارت اند از: 1. نقش والدین، وظایف و کیفیت تربیت آنان در زمینه تربیت اخلاقی کودکان. 2. نقش مدرسه در تربیت اخلاقی کودکان و توجه به ویژگی های فردی و اجتماعی آنان. فصل سوم، نقش های متعدد معلم و مربی را در تربیت اخلاقی کودکان مورد بررسی قرار داده است. فصل چهارم به نقش متون، محیط آموزشی و جوانب آن پرداخته و در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول، نقش متون آموزشی، محتوا، آسیب ها، برنامه ها و قصه ها را در تربیت اخلاقی کودکان مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به بیان هر یک از محیط ها (خانه و مدرسه)، ایجاد فضای مناسب برای دوستی ها و فعالیت فرهنگی مدرسه، استفاده از روش های خوب تبلیغی در مدرسه و اهمیت فوق العاده آنان پرداخته است.
پیامد های دنیوی گناه از منظر قرآن و روایات
نویسنده:
سید جمال عباس نقوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
چکیده :
این تحقیق با موضوع «پیامدهای دنیوی گناه از منظر قرآن و روایات، از یک بخش (کلیات) و پنج فصل تشکیل شده است: در کلیات به بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، انگیزه، سابقه، اهداف اصلی و فرعی، محدودیت ها و روش تحقیق پرداخته شده است. در فصل اول، واژه گناه و معنای لغوی و اصطلاحی آن، مفاهیم آن در آیات و روایات و اقسام گناه مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم از ریشه گناهان که باعث و زمینه ساز گناه می شوند بحث شده است. فصل سوم به پیامدهای فردی گناه (پیامدهای جسمی، ذهنی، روانی، معنوی و پیامدهای گناه بر شخصیت انسان) اختصاص دارد. فصل چهارم، پیامدهای اجتماعی گناه (در خانواده، جامعه، پیامدهای حکومتی و سیاسی گناه) را مورد بررسی قرار داده است. در فصل پنجم به روش های پیشگیری و درمان گناه اشاره شده است. کلمات کلیدی: گناه اقسام ریشه زمینه پیامد فردی جسمی ذهنی روانی مـعـنـوی شخصیّت خانواده جامعه حکومتی سیاسی پیشگیری درمان
سوء ظن در نظام اخلاقی اسلام
نویسنده:
سید محمد شجاعی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
در این رساله در مورد کلیات تحقیق، مفهوم، اقسام، مراتب، عوامل، پیامدها، پیشگیری و درمان سوءظن بحث شده است. سوءظن در لغت به معنای گمان بد، حدس بد، بددلی و بداندیشی آمده است و در اصطلاح عبارت است از: حمل نمودن برداشت های ذهنی نسبت به دیگران بر وجه زشت و ناپسند در صورتی که وجه پسندیده وجود دارد. سوءظن حرام، آثار زشت و ناپسندی در پی دارد. سوءظن از نظر وجودی دارای سه مرتبه است: خطور ذهنی، تثبیت و نگه داری آن در ذهن و ترتیب اثر دادن به سوءظن. سوءظن از جهت پیامد و آثار نیز دارای چند مرتبه است: سوءظن به خداوند جل جلاله، سوءظن به معصومین(علیه السلام)، سوءظن به مؤمن و سوءظن به غیر مؤمن. هر اندازه سوءظن بیشتر باشد به همان اندازه پیامدهای دنیوی واخروی آن بیشتر می شود. عوامل و ریشه های سوءظن عبارت اند از: 1. القای شیطان 2. ضعف ایمان 3. شایعه 4. همنشینی با بدان 5. خود را در مواضع تهمت قرار دادن 6. ترس و ضعف نفس 7. بخل ورزیدن 8. حسد 9. نفاق 10. فقر. گفتنی است که تمام عوامل و ریشه های سوء ظن در این رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و شش راه برای پیشگیری و پنج راه برای درمان سوء ظن ارائه شده است.
جایگاه عفّت دراسلام
نویسنده:
علی ارشاد
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
عفت یکی از بزرگ ترین فضائل انسانی است و هیچ کس در سیر الی الله بدون داشتن عفت به جایی نمی رسد و در دنیا نیز آبرو و حیثیت انسان در گرو عفت است. خداوند متعال سوره نور را به همین منظور نازل کرد و در آن، مبارزه با آلودگی ها و شیوه های رسیدن به عفاف را بیان فرمود. این پایان نامه با موضوع «جایگاه عفت در اسلام» شامل کلیات و پنج فصل است: در فصل اول، عفت ازدیدگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به ریشه ها و پیامدهای بی عفتی اختصاص دارد. وقتی انسان، شرم و حیا و عفت خود را از دست بدهد، زیبایی، طراوت و جذابیت خود را از دست داده است. در فصل سوم، روش های تقویت و پرورش عفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی، دو راه پیشگیری و درمان را برای این کار می توان در نظر گرفت و از آن جا که پیشگیری به مراتب آسان تر از درمان است، تلاش اسلام بر این است که شرایط لازم را برای رشد و تقویت عفاف و پاکدامنی جامعه فراهم سازد تا زمینه بی عفتی و آلودگی پدید نیاید. فصل چهارم به آثار فردی و اجتماعی عفت اختصاص دارد. فصل پنجم، قلمرو عفت (عفت دامن، شکم، زینت، معاشرت، گفتار و کردار) را مورد بررسی قرار داده است.
ابعاد وآثار امانتداری از دیدگاه اسلام
نویسنده:
آخوند حسن مقدسی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این پایان نامه با موضوع «ابعاد و آثار امانتداری در اسلام» در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول به بررسی واژه ها، مفاهیم، سابقه، ضرورت، اهداف و روش تحقیق پرداخته است. در فصل دوم، آثار فردی و اجتماعی امانتداری، مانند: ایجاد آرامش روحی و روانی در فرد، نگرش مثبت و اعتماد مردم به فرد امین، حفظ حقوق دیگران، کسب شهرت و عزت و برخورداری از ثواب دنیوی و اخروی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به ریشه ها و علل خیانت در امانتداری و پیامدهای آن اختصاص دارد؛ از جمله: بی اعتمادی میان مردم، عدم رعایت قوانین و مقررات، دروغ، تهمت و فریبکاری. فصل چهارم، شیوه ها و راه های ایجاد و تقویت امانتداری میان مردم را مورد بررسی قرار داده است. این شیوه ها عبارت اند از: آشنا کردن مردم با خدا و معاد، شناساندن آثار دنیوی و اخروی امانتداری و معرفی شیوه ها در این زمینه. شیوه های هدایت و کنترل غریزه جنسی از نظر اسلام عاقلی، حسین. کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی، گرایش: اخلاق و تربیت. مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی. استاد راهنما: شریفی نیا، محمد. استاد مشاور: حاجی ده آبادی، محمد علی. 1385. 174 صفحه. تعداد منابع: 140. کلید واژه کنترول، هدایت، غریزه جنسی، ارضا، اسلام، مسیحیّت، غرب، لباس، تعامل، والدین، احتلام، قاعدگی، بلوغ، خانواده، مدرسه، دوستان، جامعه، رسانه، بهداشت، تغذیه، حواس، تشویق، الگو، تنبیه، عبادت، اشتغال، ورزش چکیده این تحقیق با موضوع «شیوه های کنترل و هدایت غریزه جنسی از دیدگاه اسلام» در شش فصل تنظیم شده است: فصل اول به مباحثی از قبیل: اهمّیت و ضرورت موضوع، معانی و مفاهیم کنترل، هدایت غرایز، تعداد و ویژگی های آن پرداخته است. فصل دوم، حدود و شرایط ارضای غریزه جنسی را از سه دیدگاه (اسلام، رهبران مسیحیت قرون وسطی و دیدگاه نوین غرب) مورد بررسی قرار داده است. فصل سوم به مراحل رشد غریزه جنسی در دوره کودکی اختصاص دارد. این غریزه در این دوره به لحاظ جسمی، غیر فعّال بوده و محسوس نیست. انتخاب لباس متناسب با جنسیت، چگونگی روابط و تعامل والدین از عوامل مؤثر در فرایند شکل گیری هویت و نقش آموزی جنسی به شمار می روند. فصل چهارم به بررسی رشد، بروز احتلام و قاعدگی، اهمّیت و ارزش بلوغ و تفاوت رشد جنسی و عقلی به عنوان مهم ترین تغییرات روحی و جسمی دوره نوجوانی و جوانی پرداخته است. فصل پنجم، مهم ترین عوامل مؤثر در رشد و کنترل غریزه جنسی (خانواده، مدرسه، دوستان، جامعه، رسانه، بهداشت، تغذیه و حواس) را مورد بررسی قرار داده است. فصل ششم به آموزش و اطلاع رسانی، الگودهی، تشویق، تنبیه، عبادت، اشتغال، ورزش و ازدواج به عنوان شیوه های کنترل و هدایت غریزه جنسی پرداخته و آن ها را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده است.
ابعاد و آثار تربیتی اعتقاد به مرگ در المیزان
نویسنده:
محمدعلی هندی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این رساله با عنوان «ابعاد و آثار تربیتی اعتقاد به مرگ» در یک مقدمه و پنج فصل تنظیم شده است. مسئله مرگ و معاد، ارتباط تنگاتنگی با ذات انسان دارد و راز و رمز نهفته در وجود انسان را معنی و تفسیر می کند. فصل اوّل به مفاهیم، ضرورت، اهمیت و سابقه تحقیق اختصاص دارد. فصل دوم به بررسی ماهیت مرگ، اعتقاد به مرگ و انواع مرگ از نظر قرآن و روایات پرداخته است. در این فصل، آثار درونی و بیرونی اعتقاد به مرگ مانند: اخلاص در عمل و عبودیت، تعدیل غرایز انسان، ایجاد آرامش روانی، عدم هراس از مرگ، عدم رضایت به حیات دنیا و شناخت ماهیت اعمال خود، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به موانع اعتقاد به مرگ و معاد مانند: غفلت از مرگ و معاد و علل آن، ضعف باورهای دینی مربوط به ماهیت مرگ و معاد و ضعف شناخت ماهیت مرگ و معاد اختصاص دارد. فصل چهارم، راه های تقویت اعتقاد به مرگ و معاد را مورد بررسی قرار داده است.
آثار تربیتی انتظار ظهور حضرت مهدی(علیه السلام)
نویسنده:
رضوان حیدر
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
خداوند منان و تربیت کننده جهان برای تربیت انسان ها، انبیا و معصومین^ را فرستاد تا بشر زیر سایة تربیت آنان، خود را به اوج کمال برساند. گفتنی است که این سلسله از اول خلقت شروع شده و تا پایان خلقت نیز ادامه دارد؛ ولی در طول مسیر، علل و عواملی همچون سکوت و غفلت مردم یا قدرناشناسی آنان باعث شده است که این هادیان از چشم مردم غایب شده، وظیفة خود را پنهانی انجام دهند تا مردم اهمیت حضور و ضرورت مربی خود را درک کرده، لیاقت و استعداد خود را نشان دهند؛ از این رو انتظار آن ها در عصر غیبت، ما را به خودسازی، دیگرسازی و زمینه سازی فرامی خواند تا با انجام آن ها لیاقت خود را نشان دهیم و از احادیث معصومین^ نیز این مطلب به دست می آید. آن ها انتظار را در کنار عمل می خواهند و انتظار در این نگاه مسئولیت آفرین، وظیفه ساز، بیدار کننده، موجد حرکت، باعث خودسازی، دعوت به نابودی ظلم، ایجاد امنیت و آرامش خاطر و... خواهد بود. انتظار نوعی عمل است که در ساختن فرد و جامعه نقش مهم و محوری دارد و این پایان نامه با در نظر گرفتن آثار تربیتی انتظار در شش فصل تدوین شده است: فصل اول در مورد کلیات تحقیق است. در فصل دوم علاوه بر مفهوم و ماهیت انتظار، واژه های کلیدی آن نیز بیان شده و چون انتظار یک مفهوم متضائف است و بدون طرفین (منتظَر و منتظِر) متصور نیست؛ از این رو درباره منجی منتظر نیز توضیح لازم ارائه شده است. در فصل سوم، نخست اهمیت و جایگاه انتظار در ادیان، مذاهب و اقوام و در آخر، نظر مستشرقان بیان شده است. فصل چهارم و پنجم به آثار تربیتی انتظار در بُعد فردی و اجتماعی اختصاص یافته است. در فصل ششم نخست راهکارهای ایجاد روحیة انتظار و تقویت آثار آن و سپس مباحثی دربارة موانع انتظار مطرح گردیده و در پایان تحقیق، جمع بندی کلی و نتیجه گیری مطالب و همچنین پیشنهادات، ارائه شده است.
  • تعداد رکورد ها : 10